Gabriel, 20 november 2014

Meddelande från ÄÄ Gabriel

20 november 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

Låt oss ha samtal om kvaliteten på kärlek, också känd som förvandling. Som en själ, utvecklas man tills man äntligen känner igen aspekter av ens gudomliga natur och dess sammanlänkning till allt liv. Som en själ, utvecklas man ständigt mot ett fullständig uttryck för ens inneboende gudomliga perfektion och till ett mer medvetet, andligt sätt att leva. När ens medvetande vaknar till den högre aspekten inom dess huvudsakliga kärna börjar individen att försöka hitta sätt att rena de mentala, emotionella och fysiska kroppar för att möjliggöra för själens sammansmältningsprocess att sammanfogas med deras gudomliga väsen. När denna själs sammanfogning börjar uppträda, så börjar förvandlingsprocessen på allvar. Man blir mer än det köttsliga, materialistiska och världsliga självet med endast fysiska befogenheter att utöva och manifestera. Man blir sin andliga jag som sitter härligt, majestätiskt och i tysthet i centrum för sitt varande. Detta sanna väsen börjar nu att manifesteras genom den raffinerade och renade fysiska, mentala och känslomässiga kroppen och medvetandet. Man blir det yttre uttrycket för Guds osynliga rike och Gud inom sig. Det finns en stark önskan att tjäna mänskligheten och att hjälpa sina medmänniskor. Detta tillstånd av varande uppfattas i en individ som en förändring av framträdandet till ett vackrare, andligt raffinerat och lysande tillstånd. Ens gudomliga väsen som är osynligt och tyst, flytande, icke-materiellt och eterisk genomsyrar allt. Det är ett kosmisk ljus och kan inte greppas men är kraftfullt, magnetisk och kan inte stoppas av någonting. Det är en kärleksfull kraftfull energi som är bra och helig. Det är snäll, välvillig och medkännande. Ens sanna väsen, när det manifesteras på jorden, kan utföra välvilliga mirakel och underverk för alla sina skapelser.

Genom denna förvandling, föds ens mänskliga person för evigt in i det innersta gudomliga väsen inom dem. Andan, själen och den enskilda människans personlighet bor nu som en helt integrerad, enhetlig och förvandlad gudomlig mänsklig individ. Individen vet utan tvekan att de är en andlig varelse, och att de runt omkring dem är också andliga varelser och att är formade som avbild av Skaparen av allt. De vet att de är andliga, gränslösa och fria, att deras själ har kvalificerats och befriat sig från materiens kontroll som den inhyser. Individen har passerat genom initieringsportalerna till förvandling och högre kunskap. Detta indikerar att behärskningen av sina lägre mänskliga tendenser har genomförts. Alla frestelser att använda sin större makt för mänskligt förhöjande har testats och de har godkänts. Deras sanna kvaliteter och egenskaper av sina gudomliga själar kan nu uttryckas mer fullständigt, kraftfullt och fullständigt. De fysiska, eteriska, emotionella och mentala fordonen av det personliga jaget är helt överbryggade och hela deras personlighet bestrålas med full hänsyn till deras Själ. Denna händelse markerar utvecklingen av deras medvetande när energier från det universella sinnet kan börja flöda genom dem in i den objektiva världen. De erkänner sin enhet med hela mänskligheten och allt liv och känner sig manade att tjäna och upplyfta helheten.

Enskilda människor upplever mer och mer hur den himmelska kosmiska energin flödar inom dem och genom dem och detta återspeglas i deras uttryck av sanning. Deras förvandlade natur uttrycks perfekt genom att utstråla det som finns inom dem, så anden och det mänskliga är nu ett. Transfiguration är en expansion av medvetande och kräver hård beslutsamhet, ett orubblig syfte och viljekraft såväl som uthållighet och andlig integritet. Individen måste offra sin personliga vilja till den andliga Viljan. Den förvandlade och själsfyllda individen exemplifierar fullständig frihet från de fordringar och krav från de fysiska, emotionella och mentala influenserna av deras personliga liv. Individen upplever unionen av gudomliga energier och en plötslig tillströmning av förvandlad härlighet då de känns vid, ännu mer fullständigt än någonsin tidigare, sitt ansvar i den stora planen att återställa kärlek och ljus inom sig själva och i ett större sammanhang, i världen omkring dem.

Den välsignade och förenade individuella själen tar över det mänskliga livet fullt genom en gudomlig, kärleksfull och lycksalig kraft. Detta är den enskilda själens sanna andliga förvandling som består av gudomlig substans och i dess sanna helande tillstånd. Deras förvandling och omvandling resulterar i en total och fullständig medvetandeförändring genom sin ande och själs återförening. Ens fulla integrerade själ känner förverkligandet av det sanna jaget genom en förstärkning av deras andes närvaro och inre kraft. Det andliga sinnet och själen är ett övre lager som är starkt, fast, och överväldigande runt sin mänskliga motsvarighet. Deras själ lever nu ett nytt liv med Guds närvaro som dominerar deras tanke, ord och handling. Själen ser nu självet som sitt gudomliga väsen både i det inre och yttre. Själen har inget annat val eller plikt vid denna tid utom att kapitulera, ge upp och ändras om till sin ursprungliga gudomliga skapelse som sitt eget gudomliga väsen. Genom att ge efter för personlig önskan mot själens impuls att tjäna det goda, blir den mänskliga individen numera en mottagare av gudomlig inspiration i tjänst till planen för evolutionen, och överbryggar klyftan mellan himmel och jord och tjänar som en medskapare med Gudomlighet i etableringen av den nya guldåldern med upplyst levande på jorden.

Genom att uttrycka själens sanning och natur och de subtila inre världarna som den tillhör, gör den förvandlade själen den osynliga andens närvaro levande. De håller sinnet stadigt i ljuset. I riket av det heliga, har deras sanna skönhet som skiner inifrån dem makt att väcka själar runt dem utan avsikt eller ord. Deras glänsande utstrålning tränger rakt in i hjärtans djupare skrymslen där dörren i en värld av ljus och utstrålning av skönhet finns och tillåter varje individ att uppleva gudomlighet. Den omvandlade individens vibrationer elektrifierar andras subtila sinnen på ett sätt som gör dem medvetna om en högre dimension av verkligheten. Ens godhet, sanning och skönhet manifesteras som ett utförande av det gudomliga i världen i materiell form. Det erbjuder för andra en glimt av det liv som genomsyrar alla former med en gnista av det gudomliga väsen och väcker själen i andra att vakna i sin egen gudomlighet. När tillräckligt många av mänskligheten har åstadkommit detta, kommer det strålande ljuset av mänsklighetens kollektiva själ skapa en ny ordning på jorden och bidrar till öppnandet av det mänskliga medvetandet.

Fortsätt att sträva efter att bli ljuset av förvandling inom er egen själ, vilket tjänar till att väcka den kollektiva mänsklighetens själ och fylla världen med Andens ljus.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Helene Alexandersson www.st-germain.se

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Du gillar kanske också...