Ashtar On The Road Telefonkonferens, 26 maj

Ashtar om Läckande Båtar, Ashtar Command och NUET!

Ashtar On The Road Telefonkonferens – 26 maj, 2015

”Hälsningar, Kära Familj! Vi är verkligen fulla av Glädje, och vi vill tala om detta för er – det här är en tid då vi skall se framåt! Vi förstår vikten av högtidsdagen för er Minnes Dag. Ursprungligen infördes den för att komma ihåg minnet av kriget som skulle få slut på alla krig, trodde man.* Och det som sedan hände var att fler och fler krig påbörjades, fördes och bokstavligen ledde till den allra sista gnuttan pengar och uppoffringar och splittring, som möjligen kunde skapas av dem som ville hålla alla under kontroll.

”Men det ändrade man på!!! Och nu skall vi sluta oss samman med er för att se framåt mot det klara, klara Ljuset. Ni kallar det er framtid, vi säger att allt händer NU! Allt finns här för er att se på, att undersöka, att njuta av och mest av allt, att fira med oss att ni har kommit så här långt och att ni har klarat det!!!

”Vet ni, när jag först började tala genom denna Kanal, talade jag om båtar som hade sprungit läck. Några av er kanske minns det. Jag talade om hur alla de mörka hattarna drev omkring i båtar som hade hål, så att de läckte och de skulle komma att sjunka och att jämsides med dem – eller mitt ibland dem – fanns en fin, stor lyxkryssare som lyste gyllenvit. Och att alla de som var ombord, som var Ljusarbetare, kastade det som ni kallar livbojar till alla dem som befann sig i de läckande båtarna. Några av dem tog tag i dessa och kom upp. Några, några har gjort det under åren.

”Som ni antagligen vet så har båtarna varit väldigt, väldigt fulla och det har tagit mycket längre tid för dem att sjunka än vad vi från början förutsåg. Det beror på deras seghet och för att – låt oss erkänna det – Mänsklighetens medvetande var tvungen att nå en punkt där en tillräcklig mängd Sanning återspeglades i ansiktena, alltså att tillräckligt många skulle komma att välkomna NESARA och välkomna oss!!! Och detta har tagit längre än vi trodde, också för att ni måste förstå perspektivet. Vårt perspektiv är att vi ser det helt och fullt! Och det är mycket tydligt, men det har inte alltid varit tydligt för dem som har dolt sig bakom slöjan.

”Ibland är det inte ens tydligt för dem som är övertygade och verkligen lever enligt Ljusarbetarnas Livsstil. Detta är sant. Men det viktigaste som jag här vill förmedla till alla är, ja, vi vet att detta har tagit längre än ni trodde att det skulle göra, men vi har funnits här med er under hela den här tiden och vi har aldrig avvikit från vår kurs – inte ens då 9-11 inträffade!

”Vi har hållit kursen och det har ni också gjort, Kära Ni! Det är så att tillräckligt många Ljusarbetare, tillräckligt många i markbesättningen har vaknat upp, tillräckligt många av era Familjemedlemmar har vaknat upp – Ashtar Familjemedlemmar, med det menar jag att ni är medlemmar i Ashtar Command! Ni kanske kommer från olika planeter, solar och stjärnor, månar och system och så vidare och så vidare – Gruppen vi förenas i är Ashtar Command!

”Också, ja till och med från bortom denna Galax – kommer de! Och de kommer fler och fler. Och fler och fler av Mänskligheten är medvetna, inte bara när de tar emot budskap från sina Högre Dimensionella Själv, utan i sina, låt oss säga, sina 3D-själv. De vet att vi är verkliga, vi är här!!!

”Jag skulle vilja säga: `Vi är här, vi är här, vi är överallt!´ För det finns ingen punkt, ingen plats överhuvudtaget på Planeten Jorden som vi inte täcker i våra skepp. Våra skepp är ibland flera våningar höga och det beror på betydelsen av det som håller på att ske här! Det handlar om att flytta in i den Gyllene Tidsåldern och det MÅSTE ske, för hur i all världen skall Mänskligheten kunna vara redo för Uppstigningen när man inte ens vet vad som är på gång?

”Hur kan Mänskligheten – eller medlemmar i Mänskligheten som är omedvetna – hantera de olika förändringar som pågår i deras egna kroppar? Det är helt ok och bra, om ni känner smärta eller ett sting eller någonting som inte fungerar jämfört med igår, att uppsöka medicinsk rådgivning.

”Men det finns många läkare som inte vet vad som pågår och därför är det alltid klokt att fråga efter någon som kan ta reda på vad som håller på att ske och som ger er behandling utifrån det, för det finns de som skulle säga: `Åh, jag tror att jag behöver skriva en remiss för vila på ett ställe för psyksjuka´, ni vet, om ni försökte att tala om för en del av dem om Uppstigningen och vad som är på gång. Ingen respektlöshet alls gentemot den medicinska professionen, nej. De är som alla andra i genomsnittet, i delar, av Mänskligheten. Det finns de som vet; det finns de som inte vet.

”Men en intressant sak håller på att ske. De som vet finner varandra alltmer. Tycker inte ni att detta är sant i era egna liv? Det har ingen betydelse var ni bor. Ni kan bo på andra sida Världen från någon och nu, tack vare internet och de små telefonmojängerna och så vidare, kan ni kommunicera och få kontakt och hitta brödraskap/systerskap för att ni befinner er på samma våglängd!!!

”För många år sedan fanns det mycket få människor som talade i termer av energi och effekten av energier och inkommande energier och starka energier och energidynamik bland människor. Nu är det mycket vanligt att få höra: `Åh, jag gillar verkligen hans/hennes energi. Jag vill spendera mer tid i hans/hennes energifält. Jag dras till den eller den.´ Förstår ni? Det blir levande och det finner sin väg till varje aspekt av era Livsstilar! Det är absolut så det kommer att ske in i nästa era. Vi kallar den Den Gyllene Tidsåldern.

”Att känna med era hjärnor och att fatta Hjärtbaserade beslut kommer att bli sättet att leva på. Nåväl, vi gör det redan i Ashtar Command. Vi har vår telepatiska kommunikation, som är rätt högt utvecklad, så jag kan kommunicera med de flesta medlemmar inom mitt befälsområde oberoende av var de befinner sig! De kan vara på marken, så att säga, eller de kan vara någonstans i atmosfären. Det är en nivå av kommunikation som går bortom datorerna! Men det finns fortfarande några inom befälsområdet som svarar över datorerna – mycket, mycket sofistikerade datorer med människolika förmågor, för att de skall kunna kommunicera med mig.

”Vilka olikheter som än kan förekomma bland oss, börjande med varifrån var och en av medlemmarna av Ashtars befälsområde härstammade, saknar betydelse jämfört med gemenskapen i vårt uppdrag. Vi fördes hit för att på alla sätt som är möjliga hjälpa och underlätta Planeten Jordens Uppstigning, med detta mellansteg som kallas Den Gyllene Tidsåldern, vilken kommer att bli officiellt, officiellt tillkännagiven i och med att NESARA tillkännages!

”Det kommer också att bli ett annat Tillkännagivande, naturligtvis, som jag är särskilt intresserad av. Nåväl, jag är intresserad av dem båda, men jag skall tala om detta för er – det kommer att bli en storslagen dag när jag kan stå framför er på era TV-skärmar, eller vadsomhelst, eller vara ute i sändning till er! Jag inser att jag för att kunna stå framför er behöver inta något slags form som går att identifiera.  Jag kommer att göra det när tiden är lämplig!

”För tillfället har jag äran och privilegiet att vara befälhavare av Ashtar Command. Men det är en befälsstyrka av ett slags cirkelformad uppbyggnad, och som jag har sagt, har vi mycket välutvecklade telepatiska förmågor, eller vi har mycket, mycket sofistikerade kommunikationssystem på våra skepp med våra datorer. Och vi är verkligen förenade i ett och samma sinne – ett Hjärta, ett sinne.

”Det kan nog bli svårt. Om ni tänker på er militär, så är ni vana vid generalen högst upp som ger order och befallningarna sipprar neråt till den menige längst ner på stegens rangskala. Detta är annorlunda inom Ashtar Command! Jag är i mitten och sedan har vi hela Befälsstyrkan i en cirkelformation runtom mig. Och vi kommunicerar på våra möten – telepatiskt många gånger. För alla kan komma dit – nämligen representanter kan komma till min Brygga på The New Jerusalem, som utvidgar sig att ge plats åt lika många som deltar.

”Vi har så mycket att utföra. Vi har så många områden att övervaka och i vissa fall – tack vare er som ger oss tillåtelse, och tack vare de mörka hattarna som har varit så motvilliga att ge upp sin kontroll – så är vi kapabla att göra ännu mer. Vårt Galaktiska Råd har gett oss sitt klartecken, grönt ljus, att göra en hel del mildrande, till exempel mildrande av skada! Ni kallar det skadekontroll; vi kallar det mildrande av skada. Ni kanske tidigare har hört mig tala om det, men vi arbetar för att rensa upp det mest skadliga av den strålning som har släppts ut i er Värld. Ja, Fukushima är ett utmärkt exempel, men det finns många andra. Till exempel, det utarmade uranium som har använts i många länder runtom i världen och andra former av nukleär förorening.

”Vi övervakar alla mörka hattars aktiviteter. Det finns inte en enda som kan gömma sig för oss och det finns inte en enda som kan fly från Planeten Jorden, för vi har tillsatt ett kraftfält som hindrar dem från att fly, vilket var deras ursprungliga plan!!! De ansåg sig inte själva befinna sig i läckande båtar. De såg sig själva befinna sig i skepp – rymdskepp! Och när de hade skapat all kaos och förödelse på Planeten Jorden och dess allra sista rikedomar hade sinat ut, hade de tänkt sig att de skulle sticka iväg och sätta igång med verksamheter någon annanstans, för att leva i paradiset och lämna resten av Mänskligheten och alla Moder Gaias riken i lidande och utdöende. DETTA KOMMER INTE ATT HÄNDA!. . . kommer inte att hända, händer inte!!! Om ni råkade se en film eller läsa en berättelse som visar oss när vi är på väg att invadera och förstöra Planeten Jorden, eller invadera och komma för att göra er till slavar, så är det helt enkelt de mörka hattarna i farten.

”Unga människor i synnerhet är påverkbara och i många fall riktar sig denna slags propaganda till dem, men de är mer skarpsinta gällande Sanningen än vad de mörka hattarna räknade med. Det är ofta som de yngre människorna – de som är indigo, kristall – som avböjer tanken på krig, att ta över, slaveri, och så vidare och så vidare och som ser Sanningen lysa igenom, som är att alla av oss har blivit skapade utav Kärlekens Ljus och att vi är här för att älska varandra, att hedra varandra och att vara hjälpsamma mot varandra – närhelst vi kan hjälpa – och att leva i Fred!!!

”Den Galaktiska Federationen har Ashtar Command. Vi är lite som en militär organisation, men vi är inte militanta!!! Vi är en fredlig organisation och så snart som Planeten Jorden fullt ut träder in i Den Gyllene Tidsåldern och finner en väg för att ha Fred överallt – och det finns några andra saker också, men dessa är huvudsakerna – så kommer Planeten Jorden att bli inbjuden till att sitta med i Det Galaktiska Rådet med fullt medlemskap, vilket mycket snabbt kommer att ske i er tid, men det är inte riktigt er verklighet. Ni har representanter men ni har inte ett beslutsfattande medlemskap riktigt ännu, för det är inte lämpligt så länge som krig av något slag pågår på Planeten Jorden.

”Krigsmakarna håller på att tas ur kontroll. Krigsmakarna – vilka är de? De är de som vi kallar de mörka hattarna, de som profiterar på krig. Historien har upprepat sig själv alldeles för ofta, och historien av detta är att det har förekommit lidande, nästan obegripligt lidande, överallt där det har förekommit krig.

”Moder Gaia har attackerats och dessa attacker kommer att upphöra. Vad menar jag med det? Jo, miljöförstöring, nukleär förorening, radioaktivitet, alla gifter som dumpas i vattendragen, grävs ner i jorden, sprejas på er mat och naturligtvis har vi hydraulisk spräckning och borrning. Bara föreställ er! Moder Gaia är en levande, kännande, kärleksfull varelse, så hur skulle du känna som en levande, kännande, kärleksfull varelse om någon borrade i din kropp för att komma åt ditt blod ur dina vener? Eller?? Detta har pågått och Moder Gaia är redo för att det skall upphöra. I verkligheten har hon sina Riken välplacerade för en övergång till Högre Dimensionellt permanent varande, och de är redan delvis där! Precis som ni är det!!!

”Jag berättar inget nytt för er. Jag återger gamla, gamla, gamla, gamla Sanningar! Ni kom från de Högre Rikena och det är er destination när ni stiger upp. Men det är ert medvetande vi talar om och ni håller redan på att finna sätt att förflytta er in till Högre Dimensionalitet – när ni mediterar eller när ni sover. Ni har också nu visioner – i ena minuten står ni och diskar och i nästa minut är ni iväg på Venus. Det händer mer och mer. Varför? För att ni B-Ö-R-J-A-R  M-I-N-N-A S och ni förenar er med den plats ni kom ifrån eller den plats som ni önskar besöka.

”Mer än det, längre bakåt än det, i er existens, var ni Ljus Varelser. Mycket enkelt – en Varelse av Ljus! Men ni har sänkt era vibrationer för att komma in i den mänskliga kroppen medan en del av er samtidigt har stannat kvar i de där Högre Rikena! Gratulerar! Ni är alla på flera ställen samtidigt, till och med nu!!! Och när ni har upphört med den tredje dimensionen, kommer ni helt enkelt att förflytta er upp in till ett återseende med er själva, först och främst!

”Så detta kan vara ett något annorlunda perspektiv på det – kanske ett annat sätt att se på vart ni är på väg, vilken er destination är – men det har alltid varit målet eller Mänsklighetens Uppdrag på Planeten Jorden, att återvända Hem, helt, fullständigt! Detta är, Mina Kära, detta är det som händer, till och med nu när vi samlas här. Detta händer och det finns många, många yttringar för det.

”Er media i nyhetskanaler har nu rubriker och artiklar om alla dessa olika ämnen om hur de mörka hattarna håller på att förlora och hur Sanningen är på väg ut. Den är Glädjefylld, om ni ser det ur det Högre Dimensionella perspektivet, som är det att låta Ljuset belysa allting så att allt blir avslöjat! Sedan följer en förståelse för varför NESARA och alla dessa förändringar är nödvändiga för att Planeten Jorden – Planeten Jordens alla Riken – skall kunna flytta upp till en Högre vibrationsnivå och, verkligen till en kärleksfull Livsstil!!!

”Så, nu har vi tagit oss en liten tillbakablick. Det kan vara roligt att göra, men huvudsakligen vill vi bara att ni skall hålla er vision av ögonblicket nu i ert nu-ögonblick och att ni mer och mer tar er själva till nuet i Den Gyllene Tidsåldern. Det är det som vi menar med visionerna av ögonblicket nu, för det för er till ert NU! Det är så viktigt, en sådan storslagen hjälp till att förflytta oss vidare, för att åstadkomma Tillkännagivandet av NESARA och Tillkännagivandet av vår verkliga närvaro och alla de underbara, Glädje-fyllda och fridfulla dagarna och nätterna som ni har framför er under Den Gyllene Tidsåldern!!!

”Så vi tackar er, Kära Familjemedlemmar, kära Medlemmar i Ashtar Command, Änglarna, o ja, det finns Änglar närvarande här, och medlemmar av Moder Gaias riken, Moder Gaia själv och alla som kommer från de Himmelska Sfärerna, Sfärerna av Ljus, Mästarna, Lärarna! Vi alla tackar och hedrar er, Kära Ni, för att ni kom hit och var med oss i denna Samling av Kärleks Ljus. Och vi försäkrar er om att ännu mer Glädje, ännu mer Ljus, ännu mer Kärlek finns på er väg, när vi går vidare in till verkligheten av det som några har kallat Vattumannens Tidsålder – vi kallar det Den Gyllene Tidsåldern! Tack, Kära Ni, för er uppmärksamhet, för er närvaro och för era kärleksfulla energier! Så är det. Salut”

*Första världskriget

Transcription by Marta.

©Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

www.AshtarontheRoad.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...