Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6-12 juni

Hilarion

6-12 juni 2015

Via: Marlene Swetlishoff

Käraste Ni,

Då dagarna fortsätter framåt kommer det bli fler väder-ovanligheter för att Jorden strävar efter att få balans inom sig. Det finns många forntida energier som begravdes för länge sedan och som nu kommer upp till ytan. Det finns igenkänningbara känslor av sorg, oro och rädsla, för förr i tiden var det så många människor som levde i konstant rädsla, då deras liv inte var deras egna. De var förslavade och ägdes bokstavligen av andra som kontrollerade deras dagliga liv med järnhand. Det fanns ingen empati eller garanti för heligheten av deras liv och deras liv kunde när som helst förstöras.

Denna energi reser sig nu i det kollektiva medvetandet hos mänskligheten och upplevs med en känsla av tyngd, känslan av tunga bördor som är svåra att rensa ut eller göra sig av med. Var medvetna Kära Ni, att detta är tillfälligt i sin natur, så försök inte att bli engagerade när och om de dyker upp, i era tankar eller känslor. De rensas ut från det kollektiva fältet av dem som frivilligt ställde upp för den här uppgiften. När någon blir medveten om vad som händer, är det lättare att handskas med. Medvetenhet betyder själv-bemyndigande. Det betyder att ni bedömdes kapabla att förändra dessa energier genom kärlekens kraft.

Då dessa djupa lager kommer upp till ytan, kommer fler uppdagande att komma till mänsklighetens medvetande. Allt som framgångsrikt hållits gömt av de individer som missbrukade sin makt i forna tider kan inte längre undertryckas för den allmänna granskningen. Mänskligheten i allmänhet vaknar upp till insikten att deras värld är väldigt annorlunda mot vad som berättades för dem och hur de uppfattade den. Alla blir utmattade av de ständiga förändringar som pågår.

Dessa förändringar sätter ljuset på allt som behöver uppmärksammas i världssystemen för att mer rättvisa och upplysta strukturer skall ersätta alla de som inte gagnar individen och det högsta bästa för Jordens invånare. Det är en utmanande resa men det kommer att bli enklare när dessa reformationer uppstår. Det kommer en tid när konsensus mellan människor i världen att fred är deras högsta prioritet.

När detta slår rot, växer sig starkt och hållbart blir denna konsensus den nya verkligheten här på Jorden. Era kärleksfulla ansträngningar för det ännu närmare.

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...