Ashtar Sheran – Frihetskrig, 5 mars 2022

 

Ashtar Sheran-Frihetskrig, 5 mars 2022

 

FRIHETSKRIG

5 Mars 2022

 

Hälsningar, mina kära jordbor!

Idag har jag kommit till er som överbefälhavare för rymdflottan av människovänliga civilisationer.

Och jag skulle vilja dela min syn på den nuvarande militära konflikten som alla Jordens invånare fokuserar på.

All hysteri, lögn och allt hat mot Ryssland som de så kallade ”utvecklade länderna” gripits av förklaras av att det ryska folket har lyckats förändra scenariot som skrivits av den djupa staten.

Planerna för resterna av världsregeringen var så hemska att de kunde ha förintat mänskligheten som art.

Men som tur var så var de också kända av Rysslands myndigheter – den del av dem som globalisterna inte lyckades underkasta sig.

Dessa ärliga och modiga människor var bara ett steg före globalisterna och räddade därmed inte bara sig själva, den ukrainska nationen utan också hela mänskligheten.

Jag skulle vilja att ni ska veta att detta krig som släpptes lös på er tålmodiga Jord är ett Befrielsekrig.

Detta är anledningen till att ärofulla ryska krigare har överösts med allt oförtäckt hat och aggression från globalister och deras marionetter i många länders regeringar såväl som i mainstreammedia.

Just nu, både i Ukraina och i det internationella informationsutrymmet spelas spelet inte enligt reglerna, inte bara mot universums lagar utan till och med mot de grundläggande lagarna i den tredje dimensionens värld.

Diskriminering och separation är uppenbara i allt.

Sålunda försummas alla slags brott – ekonomiska, politiska, humanitära – när det gäller globalisters hantlangare i fråga, medan önskan att befria människor från nyfascism och globalism som ger människor så mycket sorg framställs som brott och aggression.

Vi ser energikaoset som råder över Jorden nu, den skicklighet med vilken reptiloider spelar ut en grupp människor mot den andra och livnär sig på energin av lidande, rädsla och hat mot varandra.

Vi ser dem väcka upp detta lidande i det ukrainska landet och tillåta nynazister att använda människor som en levande sköld.

Vi ser dem förvränga fakta, berätta lögner i varje hörn vilket gör att det önskvärda passerar som verklighet.

Vi ser den grymhet de behandlar fångarna med och glädjer sig över att deras offer lider.

Men vi ser också den komplicerade, verkligt intrikata militära operationen som ryska krigare försöker genomföra för att reducera antalet offer till ett minimum.

Vi ser dem lida av det faktum att det ukrainska folket inte förstår de mål och syften som deras befälhavare har satt upp för dem.

Krig är krig och vilka syften det än har, är det inte lätt för vanliga människor att förstå vad som händer när en militär operation pågår, när deras liv är i fara.

Det tar tid för dem att kunna se vad som hände från sidan, lugnt och opartiskt för att äntligen inse att det inte var ett krig mot den ukrainska nationen utan den stora kampen för mänsklighetens befrielse – det Godas krig mot det Onda.

Och det faktum att detta krig förs på Ukrainas territorium är naturligtvis inte av en slump.

Villkoret för Ljuskrafternas slutgiltiga seger över de Mörka Krafterna är återföreningen av de stora slaviska nationerna med Guds Gen i sin ursprungliga form.

Det var välkänt för drakreptilerna som försöker hålla sig vid rodret bara genom att spela ut dessa nationers representanter mot varandra.

Med den sanna kunskapen om Jordens historia som de noggrant har dolt för människor i årtusenden, försöker de nu dra fördel av denna kunskap, att rädda sig själva genom att förstöra de Gudomliga ”fröna” – mänsklighetens bästa representanter.

Men vi och ni, våra kära, stödjer er i denna avgörande kamp för Jordens befrielse.

Vi ber er att vara uppmärksamma och inte röra upp negativa energier som provoceras av de nu före detta världens ”mästare”.

De har förlorat, och deras hat mot den ryska nationen är själva plågan för det sårade odjuret som äntligen ska betala räkningen, vilket kommer att ske inom den närmaste framtiden nu.

Älskar er uppriktigt,

 

Ashtar Sheran talade med er.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...