Ashtar via Natalie Glasson, 18 oktober 2018

Ashtar via Natalie Glasson

18 oktober 2018

Framskridande i Uppstigning med Kommendör Ashtar

Jag utsträcker min stjärn-hälsning till er. Jag är Kommendör Ashtar, tillsyningsman för den Luftburna Uppstigna Mästaren. Vårt syfte är att utvärdera uppstigningsprocessen och att vara närvarande i varje område på Jorden eller de inre planen där healing eller uppvaknande behövs. Vi reser genom hela Skaparens universum och också runt er värld. Vi kan vara på många platser samtidigt då vi ansluter till Skaparens förenade energi, betydande att vi inte ser oss själva som individer utan att vi istället har förmåga att ansluta till och förkroppsliga varje energi inom Skaparens Universum.

Jag, Kommendör Ashtar, vill dela några insikter med er från vårt skepp av verktyg som finns tillgängliga som hjälp till er uppstigning nu.

Uppstigna Mästares Förenade Nätverk av Ljus

Det första verktyg jag vill dela med er är Uppstigna Mästares Förenade Nätverk av Ljus. Denna orientering och detta flöde av energi skapades av de första Uppstigna Mästarna som steg upp från Jorden och frigjorde sig från cykeln av återfödelse. Orienteringen och flödet av energi har tillförts kraft och förstärkts, och har kraftfullt manifesterats för Uppstigna Mästare och varje varelse av ljus att ansluta till och dra nytta av. När ni orienterar er själva med det Uppstigna Mästares Förenade Nätverk av Ljus ansluter ni till föreningen av alla Uppstigna Mästare, deras förenade medvetande och förbindelse med Skaparen. Ni kan använda er av de Uppstigna Mästarnas visdom och få tillgång till deras upplysning, vilket ger ny förståelse för er existens och uppstigning på Jorden. När ni upplever Upplysta Mästares Förenade Nätverk av Ljus kommer ni att känna en djupare känsla av enhet, helhet, anslutning, förening och harmoni med alla aspekter av er själva, dem omkring er både fysiskt och energetiskt såväl som Skaparen. Detta är en vacker möjlighet att få en djupare förståelse för vad det innebär att vara ansluten och förenad med allt som är Skaparen.

”Kommendör Ashtar, jag inbjuder er att arbeta med mig. Vänligen orientera mig med det Uppstigna Mästares Förenade Nätverk av Ljus. Jag önskar få tillgång till orienteringen och flödet av ljus från de Uppstigna Mästarna på ert stjärnskepp, var vänlig för mig till rätt kammare. Hjälp mig att ladda ned Uppstigna Mästares Förenade Nätverk av Ljus i min Själs Stjärn Chakra., flödande genom hela min varelse in i min Jords Stjärn Chakra då jag fokuserar på ett rent vitt ljus med inslag av pärlemorskimmer. Vänligen stötta min upplevelse av Uppstigna Mästares Nätverk av Ljus. Tack.”

Föreställ er det rena vita ljuset med inslag av pärlemorskimmer följande in i er varelse då ni andas djupt och tar emot, tillåtande er själva att träda in i ett nytt tillstånd av enhet som alltid funnits närvarande inom er. Denna process kommer inte bara att låta er ansluta till allt som är Skaparen på en djupare nivå, den kommer också att heala separation inom er varelse vilket ger er ett högre tillstånd av healing och harmoni.

Innovationer av Ljus

På vårt stjärnskepp har ni möjlighet att gå in i Ljusinnovations Kammaren för att förstärka er förmåga att från er själ skapa nya manifestationer av ljus för er själva, verkligheten, Jorden och till och med Universum. Detta öppnar för er att bada i de högsta ljusvibrationer och frekvenser, att fylla er varelse med ljus så att er själ glöder av lycka. Er själ kommer sedan att med er dela nya idéer och förståelser om allt som ni kan manifestera från ljus för att stötta er nuvarande existens. Med en enkel tanke eller avsikt kommer ni i kammaren att upptäcka att ljus får form och manifesterar skönhet och sanning för er och inom er varelse. Sedan ska det manifesterade ljuset bara jordas i er varelse och Jorden, genom att förankra det i ert Jord Stjärn Chakra. Denna process och upplevelse får er att skapa situationer, upplevelser eller saker i ljus först, även då ni känner att ni fastnat eller det verkar omöjligt att manifestera i er verklighet. Det är en möjlighet att skapa healing och frihet för er själva såväl som för Moder jord. Skapelser av ljus kan utformas för personlig användning eller för healing av världen. Vissa skapelser behöver inte ens sättas i handling av er, de kan skapas och fyllas av energi och sedan ges till Jorden så att de lämpligaste människorna accepterar dem och fysiskt manifesterar dem. Ett exempel på detta kan vara att inom ljuset skapa ett sätt eller en avsikt så att alla människor kan få rent vatten eller en uppfinning som tillåter jämlikhet och kärlek mellan alla varelser. Det finns så mycket ni kan skapa och skänka till mänsklighetens medvetande, sedan kan ni få se resultaten i andra delar av världen.

”Kommendör Ashtar, vänligen för mig till Ljusinnovations Kammaren i ert stjärnskepp. Jag önskar ta emot det högsta ljuset närvarande i kammaren så att mitt hjärta och min själ sjunger av glädje. Hjälp och stötta mig att inom min varelse och själ erkänna det som är mest väsentligt för mig att skapa i ljus. Jag är öppen för att nya tankar och avsikter ska komma in i min medvetenhet, då de gör det skänker jag dem till ljuset och låter dem ta form inför mig. Stötta mig att sedan lägga manifestationen inom mitt Jord Stjärn Chakra och erkänna dess positiva påverkan på min varelse. Om den är för världen, låt den skänkas till mänsklighetens och Moder Jords medvetande. Tack och låt det vara så.”

Denna process låter er ansluta till er intuition och inre vägledning, att lita på er själva, er förbindelse med ljuset och er förmåga att manifestera. När avsikter och tankar skapas i ljus har de en möjlighet att manifestera på den fysiska nivån. Ju mer ljusarbetare skapar i sfärerna av ljus, desto högre vibrationer av ljus kan förankras i Jorden såväl som nya öppningar för Skaparen att vara närvarande och uppfyllnad att upplevas av alla.

Prägling av Ljus och Medvetande

Prägling av Ljus och Medvetande är ett vackert sätt att arbeta med uppstigningsvågor och nya vibrationer som förankras i Jorden för att hjälpa omvandling för alla. Nya energier laddas alltid ned i Jorden och i mänskligheten, inom Präglingskammaren för Ljus och Medvetande får ni tillgång till dessa nya energier och präglar in dem i er varelse, i saker eller kristaller i ert hem, i situationer eller upplevelser, verkligen i allt som inspirerar er eller ni känner er vägledda till. Prägling är besläktat med nedladdning men, den påverkar mottagaren på en djup nivå i kärnan och måste därför behandlas med försiktighet och genom att följa er inre vägledning hellre än era önskningar.

”Kommendör Ashtar, vänligen för mig till Präglingskammaren för Ljus och Medvetande så jag får uppleva de nya uppstigningsenergierna som förankras i Jorden och ta emot dem inom min varelse. Må den lämpligaste uppstigningsenergin präglas in i min varelse skapande kärleksfull omvandling, frihet, kärlek och uppstigning.

Jag vägleds att prägla uppstigningsenergierna i ……………………………. för att( ange en orsak eller ett resultat ni skulle vilja manifestera). Då jag fokuserar på detta var vänlig prägla in de lämpligaste uppstigningsenergierna nu tillgängliga. Tack.”

Fokusera först på att ta emot för er själva. Sedan, när ni känner er redo, håll ert fokus på varandet, saker eller kristaller i ert hem, situationer eller upplevelser ni vägletts att förankra ljuset i, föreställandes ljusfrekvenserna tränga igenom och skapande omvandling.

Denna process kan upplevas otaliga gånger då varje besök låter er i er varelse inprägla de senaste energivibrationerna, uppstigningsaktiveringarna och upplysning. Det är ett positivt sätt att förbli orienterad med de uppstigningsskiften som sker dagligen.

Vänligen känn er fria att besöka mig och de kammare jag delat med er så ofta som möjligt, de står öppna för er att använda. Jag ber er bara att använda er intuition och er själs uttryck för att vägleda er medan ni är i kammaren.

Med välsignelser av stjärnljus,

Kommendör Ashtar

 

Channelled through Natalie Glasson – 18th October 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa https://www.omna.org/home-page/

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...