Änglarna via Ann Albers, 6 mars 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 6 mars 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
När ni tittar på händelser som utspelar sig på er planet, kom ihåg att ni har mer makt att påverka förändringar än ni kanske någonsin inser. Ni kan inte fysiskt stoppa missiler, eller de människor som avfyrar dem, men ni kan stoppa krigen på hemmaplan. Ni kan stoppa krigen i ert eget hjärta och i ert eget sinne. Ni kan bli fredsambassadörer.
Vibrationer av krig och fred finns inom varje människa på er planet. Ni förklarar krig när ni attackerar ett annat synsätt eller bestämmer att någon annan inte har rätt till sitt synsätt. Ni sluter fred när ni går därifrån eller lyssnar med medkänsla och försöker förstå. Ni förklarar krig när ni attackerar och kritiserar er kropp framför spegeln. Ni sluter fred när ni är snälla och omtänksamma mot er kropp. Ni förklarar krig när ni förringar eller är nedsättande mot en annan person för att den inte beter sig som ni vill. Ni sluter fred när ni lär er att leva och låta leva. Ni förklarar krig när ni förringar er själva. Ni sluter fred när ni är vänliga och medkännande mot er själva.
Var och en av er kan antingen förstärka krigsvibrationen eller vara en fredsambassadör. Var och en av er kan bidra till lösningen av en värld som verkar vara i kris, eller så kan ni bidra till vibrationerna som underblåser krigets eld. Välj fred mina vänner. Välj vänlighet och medkänsla. Vänd er bort från dem som attackerar, istället för att attackera tillbaka. Om någon korsar era gränser, låt då er tystnad vara förnuftets starkaste röst. Om någon har gjort något fel mot er, hantera då problemet som ni måste, men låt sedan er medkänsla för deras smärta styra er i vänligare riktning i ert eget liv.
Er frid behövs nu. Det är inte bara en man bakom det här kriget kära vänner. Det finns en vibration av hat och rädsla som har blåst upp lågorna av krig i just detta mänskliga hjärta. Den här vibrationen har varit igång ett tag. Denna vibration har förstärkts av rashat, politiskt hat, hat mot vaccin och för dem som inte kommer att få det. Denna vibration har satts igång av alla de som känner att någon annan kan göra dem illa, och alla dem som inte tror på sin egen makt att välja en kraftfull vibration.
En man står för närvarande som symbol för alla som har varit besatta av rädsla, hat och den osäkerhet som säger att någon eller något annat än deras egen Gudagivna kraft att anpassa sig själva till vibrationen av allt de önskar, kan beröva dem det som verkligen tillhör dem. En man, kära ni, står som en fokuserad punkt för det hat och den rädsla som har rört om i massornas medvetande. Be för honom. Be att hans själ är fylld med ljus. Be om att han blir befriad från denna besatthet av rädsla, för det finns ingen större smärta än att bli besatt och låta ljuset slockna. Det finns ingen större smärta än att mista känslan av kontakt med den kärleksfulla Källan. Det finns ingen större smärta än att känna sig ensam, rädd och osäker på allt ni har hållit kärt. De i misär älskar verkligen sällskap, både på en personlig och global skala.
Be snälla ni, att den här själen och alla andra själar som vill ha krig – stora som små – får kärlekens ljus att stiga upp inom sig. Be att de blir medvetna om att även de är älskade av Gud, lika säkert som att en förälder skulle älska sitt barn oavsett hur långt ur kurs de än kommer. Be för världens ledare att de blir fyllda med ljus, kärlek, visdom, medkänsla och vilja att föra en dialog istället för att attackera.
Sedan kära ni, be om styrkan inom er själva att vara fredsambassadörer. Be om att bli befriade från oviljan att förlåta och hatet mot dem som har gjort er orätt. Be om att bli befriade från behovet att ha “rätt” hellre än att vara kärleksfull. Be om förmågan att befria er själva och andra från slaveriet av era förväntningar och förvänta er istället att Gud älskar er tillräckligt mycket för att ge er vad ni önskar på ett sätt som överträffar er fantasi.
Kära vänner, ni kan vara den fred ni önskar se. Ni kan vara de som vänder denna mycket vanskliga världssituation. Ni kan vara de som väljer att inte engagerar er i ilska, dömanden och hat.
Ni är så kraftfulla, så viktiga och betydelsefulla. Just nu behöver världen fred. Varje gång ni väljer att inte engagera er i hat, försvagar ni hatets vibration och stärker vibrationen av medkänsla. Varje gång ni väljer att inte attackera motsatta synsätt, utan snarare stärka ert eget, stärker ni förnuftets vibration och försvagar reaktionen. Varje gång ni väljer att be för de hatfulla, sårade själarna i världen, för ni det Gudomliga ljuset allt närmare er planet. Ni är viktiga, kära ni. För kärleken till er planet och de otaliga liven på Henne, välj fred efter bästa förmåga.
Vi älskar er. Vi dömer ingen av er. Vi vet att ni gör ert bästa. Vi ber er helt enkelt att kliva in i en större kraft för att påverka förändring här och nu. Be kära ni att alla sårade och hatfulla hjärtan blir läkta – de som ni älskar och hjärtat hos dem ni inte tycker om, för i sanning, ju mer hat desto fler sårade och ju fler sårade, desto mer böner behövs.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...