Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 mars 2022   

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 mars 2022   

 

Ja, kära Jordbor, det är Judas som talar och idag ska vi se på lite andra saker. Vad då för saker, undrar ni nog. Ja, det här med livet, det kan ju bli lite ostyrigt ibland … hur ska man tänka och känna inför allt det som utspelar sig inför våra ögon. Det är så mycket information som ges och hur kan man urskilja det ena från det andra. Vad är det egentligen som utspelas? Är det iscensatt? Finns det en plan bakom? Ja, den som sätter igång en scen har ju förstås ofta en plan med den. Kan det finnas något mer bakom som vi inte ser? Det är ju ofta ett stort arbete som har pågått innan man iscensätter någonting. Ett arbete som vi inte ser innan aktriserna står på scenen. Det kan vara svårt att få en bra bild av någonting, om man inte har förståelse för den process som ligger till grund för händelserna på scenen.

En sak som ni tidigt fick lära er var att det inte är ens fel om två träter. Den ene kan dock tycka att det helt och håller är den andres fel och vice versa. En helt neutral person kan dock se att båda är delaktiga till att det blev ett gräl. Det kan inte bli ett gräl om någon inte är intresserad av att gräla, utan endast vill hitta lösningar på de problem som har uppstått. Förstå ni vad jag försöker få fram. Man kan inte bråka och försöka få fred. Det krävs en vilja för det. En vilja som kan vara starkare än den vilja som har startat bråket. Den kan vara så stark att den som har startat bråket måste dra sig tillbaka med svansen mellan benen. Var är era fredsmäklare, kära Jordbor, det kanske är dags för fredens hjältar att stiga fram idag. Det finns några stycken men de tystas oftast ner. De hörs inte i det rädslobrus som sprids i världen.

Människorna måste vända sig inåt och lyssna efter sin egen själs ledning, så att de förstår vad det är som pågår runt dem och hur de ska förhålla sig till det. Det är en viktig tid nu, det är många beslut som ska fattas och mycket sker på individnivå, i alla till att börja med. Det är när du förhåller dig lugn och stilla som du kan se klart och neutralt på det som sker i och runt dig, och du kan då ta de steg som du ska ta. Det är allt som behövs för att en förändring ska åstadkommas. Den kanske börjar i ditt inre rum och sprider sig därefter till din yttre verklighet. Det kan till en början vara något som sker inom den krets som du tillhör, familj, jobb etc. Det kan sedan leda till att du börjar på en ny väg i tanke och handling.

Det är många människor som är på flykt idag, som har fått sina liv vända upp och ner. Det är tragiskt, men vad deras själs syfte var med det, är det ingen som vet. De är kanske en dörröppnare för att ett nytt ljus ska komma in och bistå jorden och mänskligheten. Ingen kan veta något om en annan själs resa utom just den själen. Vi har alla vår egen resa att göra och det är den som ni nu ska lära känna och förstå. Det är oss själva som vi först ska förstå och lyssna in och det är då vi kan få alla bitarna att falla på plats. Vi ser då helheten och kan vara en bit i pusslet som håller ihop den större bilden.

Jordens plan är att stiga upp och det finns inget som kan hindra hennes plan. Hennes vilja är universums lag, precis som din vilja är det. Det är den fria viljan som gäller, så vad är det din själ vill .. är det inte dags att du tar reda på det nu. Du är en del av Jorden och Jorden har tydligt talat om vad det är hon vill. Kära Gaia vill ha frid och fred i sitt hjärta. Hon söker fridsfurstarna på jorden. Det är dags för alla som vill ha fred att mana till fred på alla sätt som de kan. Det är fred och frid som ska stå i centrum för era handlingar. Det är med fred och frid i ert sinne som ni kan förändra världen. Det kan inte fungera på annat vis. I annat fall upprepar ni bara er egen historia. Det börjar bli dags att starta ett helt nytt kapitel i er historiebok nu. Ett kapitel där ljus och kärlek sprider sig över Jorden och där vår kära Gaia ler sitt allra varmaste och ljusaste leende.

Tack för ordet idag.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...