Ashtar via Susan Leland, 12 januari

images

Ashtar via Susan Leland, 12 januari 2016

Ashtar: Tänk och anknyt med era hjärtan!

Ashtar On The Road Telefonkonferens

 

“Hälsningar, älskade familj! Vi ser en mycket ljusare, högre nivå av energi, energi av kärlek som strålande brer ut sig över Planeten Jorden! Även de som inte lyssnade på det tal som president Obama höll * kan ändå ta emot inkommande strålar av denna energi !!!

“Han stod inför världen, inte bara inför Förenta Staterna. Han talade om världen. Han talade om att ena världen på så många sätt. Och om ni inte hade möjlighet att lyssna, lyssna sedan eller läs. LÄS ORDEN ! * Uppskatta dem och njut av dem. Vad han talar om är en helt ny värld – de dagar av mörker, de 13.000 år av mörker, är över !!! Ljuset skiner, och även om det kan verka som om han bara ger en lista över problem som ännu måste lösas, ALLA lösningarna är här – och mycket mer!

“Vi kallar det NESARA, och hela dess syfte är inte bara att ge överflöd till alla, inte bara för att ge frihet till alla, utan också för att få kärleken, säkerheten, och tilliten som får var och en att tro på sig själva. Detta ger inte bara själen känslor av ovillkorlig kärlek, utan det ger alla möjlighet att känna expansionen av den och, ja, för att då nå ut till hela mänskligheten, i själva verket till alla Moder Gaias Riken !!!

”Det som gjordes mycket tydligt – än en gång – var svaret på den fråga som vi Mentorer har svarat på gång efter gång, den frågan är,”? Är jag ansvarig för min bror? “Ja, ni har verkligen ansvar för era bröder! I vissa fall kan din bror bara få hjälp med något på grund av att ni är bröder eller systrar, det kan vara ett litet barn, en föräldralös som verkligen inte kan klara sig själv i världen, utan måste tas om hand.

“Men oftare än så, är era bröder eller systrar några som bara vill att ni ska se att de är värdefulla och värdiga människor !!! Och om ni vill nå ut till dem, kommer de att svara er och ni kommer båda att lyftas upp till högre Världar av Vibrationer i Ljus – Ja, i kärlek, där ni TILLSAMMANS kan lösa det som finns att lösa! Ni kan ta bort allt som måste renas och ni kan heala det som finns att heala !!!

“Mänskligheten måste inse att det har funnits stor tillförskansning och missbruk av egenmakt, och den har medvetet koncentrerats i händerna av ett fåtal på bekostnad av de många – i alla aspekter av livet. Och även om det är sant att det är ett stort arv att vara medborgare i Förenta staterna, bär det också med sig ett särskilt stort ansvar! Världen är trött på att höra att Amerika inte kan göra något fel, eller att Amerika kan gå in och göra vad man vill i sitt namn för att de har befogenhet till det. Ni har alla hört detta: “Pengar talar” (”Money talks”) – och så vidare och så vidare. Och företagen startar verksamheter och betalar svältlöner eller låter människor utföra slavarbete på gårdar i länder i samma linje, medan någon får bra betalt för att titta åt andra hållet när dessa orättvisor händer, och så vidare och så vidare.

“Och vi förstår att ni har hört om dessa saker en hel del och kanske inte vill höra talas om dem längre. Tja, vi försäkrar er, detta kommer att ändras !!! Vi kan inte göra det utan er tillåtelse, och ni är välkomna att hjälpa oss med ert handlingskraftiga stöd! Och sedan om ni har möjlighet, bli en aktivist och dyk rätt in i vad som helst i världen !!! ** Berätta om förändringarna som leder till Den Gyllene Tidsåldern. Följ ert hjärta och gör det ni kan göra – med avsikten att göra rätt sak! I Hawaii kallas det ”Pono-handling” och uttryck.

“Detta kommer från hjärtat. Det handlar inte om rikedom, som i, “Om jag stöder den här personen i det här projektet, så jag kommer att tjäna en massa pengar.” Det handlar inte om det! Det handlar inte om “Tja, om jag skriver denna artikel, kommer jag att få en massa människor som kommer att vilja hoppa ner från bron eftersom jag säger till dem att göra det.” Det handlar inte om den typen av makt! Det handlar inte om den typen av ledarskap! Det handlar om att uttrycka allt som ni gör från ert hjärta, vilket är centrum i Den Gyllene Tidsåldern !!! Det är centrum för harmonin i allt ert totala varande, inte bara den del ni ser – ni vet den gestaltningen och skicket som skapades i den tredje dimensionen. Alla ni, DET ÄR ALLA NI! Det är ert hjärta som knyter an med er alla. Det är observationer från era högre dimensionella Jag som samordnar med era hjärtan, era hjärnor – er alla – för att bestämma vad som är ”Pono-tillvägagångssättet” eller uttrycket, eller bådadera, och utgår därifrån.

“NESARA ger frihet till varje man, kvinna och barn och i förlängningen till hela Planeten Jorden och bortom Universum !!! Det är en väckningen av den Gudomliga Regeringen, som samarbetar med er. Ni blir partners. Ni måste vara partners i självstyret, och samarbeta med alla andra för att låta era röster höras i Unison Harmoni och glädjen över att vara en medborgare i Planeten Jordens Gyllene Tidsålder!!! Detta överskrider alla gränser, överskrider alla känslor över att äga det ena eller det andra.

“Oh, ja, ni har bekväma utrymmen hemma och kläder att sätta på era kroppar och allt vad ni behöver. Och ni kommer att kunna få vad ni önskar till er själva, om ni är ett med allt i enlighet med de högre dimensionella nivåerna. Och eftersom det är så tydligt uttryckt – och har varit det så många gånger – om ni bara kommer att följa vägen inom er, styras av kärlek och allt som kärleken frambringar, är medkännande observatörer av alla, är i gudomlig förlåtelse för er själva och alla andra , är tacksamma för var ni befinner er i varje ögonblick och dit ni är på väg, då älskade, är ni på vägen !!!

“Ni är Medborgare i den Gyllene Tidsåldern och ni är på vägen vidare mot era egna uppstigningar. Det är stenigt och snårigt på vägen till er egen uppstigning !!!

Utnyttja kärleksenergierna. De fullkomligt bombarderar planeten Jorden, och alla som bor, på och ovanför planeten! Använd dem, ta dem, rengör och rensa ut det inom det gamla paradigmet och som inte längre passar er !!!

“Vet ni att när ni gör detta för er själva, gör ni det för hela planeten och ni hjälper till att lossa lasten med elakheter, som jag kallar dem, eller de mörka hattarna som har bestämt över er under de senaste 13000 åren?

Det är enormt stort !!! Så kom ihåg det! Ni gör det för hela planeten !!! Och när ni tittar inom er och låter er känna att ni kan lita på er förmåga att göra så – eftersom ni alla har den – när ni löser upp blockeringar kan ni behöva ert eget allvetande och er egen samverkan, det är då ni skapar från det Högre Vibrationsutrymmet !!! Det är då allt ni önskar och vill, uppenbaras i er värld! Det är när ni kommer tillsammans med era bröder och systrar, går med i glada sammanhang, deltar i glada kommunikationer och i vad min älskade broder Sananda kallar, det Heligaste och Glädjefullaste Samfundet, ett Samfund av Hjärtan, ekande i era sinnen och samarbetar för att skapa Den Gyllene Tidsåldern och Uppstigningen av Planeten Jorden !!!

“Och nu inbjuder jag er att komma till webbplatsen för Ashtarontheroad.com och läsa meddelandena där, och att gå med i vår e-postlista. Om ni inte har gjort det, kan ni göra det här för att samarbeta med oss, ge ännu mer av kärlek och ert deltagande, så att vi tillsammans kan ta fram NESARA och öppna för ett erkännande av vår närvaro – närvaron av Ashtar Command och era Stjärnfröbröder och systrar – och flytta ihop i denna underbara tid av Den Gyllene Tidsåldern av Planeten Jorden. Sanningen är att den redan är här !!! Vi ber er bara att gå med oss och upphöja er och in i den! Tack, älskade, för att vi fick vara här i denna mest heliga Sammankomst, en Sammankomst av Ljus, en Sammankomst av Kärlek! Och så är det. Salut! ”

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

* Links to recording and transcript of Obama’s speech

 

https://www.whitehouse.gov/sotu

 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/12/remarks-president-barack-obama-%E2%80%93-prepared-delivery-state-union-address


** Link to Ashtar On The Road Activists

 

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-activist-actions.html

http://www.ashtarontheroad.com/think-with-your-heart.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 12, 2016. www.AshtarontheRoad.com

 

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

You may also like...