Galaktic Center via Galaxygirl, 25 april 2020

Galaktic Center, 25 april 2020

Via Galaxygirl

  

Jag är det Galaktiska Centret i er Vintergata, numera Golden Rose, galaxen. Den här (Galaxygirl) tvekade att släppa igenom mig, för det finns många missuppfattningar om platser som har medvetande, och jag försäkrar er att naturligtvis finns det många fler mysterier som den här att reda ut. Det finns kollektiv inom kollektiv, som druvor på en vinstock. Ni är bara en druva i en oändlig fruktträdgård med möjligheter och skönhet, ännu inte upptäckta. Inom er finns detsamma. Era mänskliga kroppar kommer att bli magnifika igen. Ändå, er kropps invecklade skönhet och mysterier är som den oändliga vingården. (Jag ser cellernas inre funktioner och signaturenergin bakom komponenterna, alla gudomligt riktade och arbetande som en enhet.)

Jag är det Galaktiska Centret, kärnan i er Vintergata, numera Golden Rose Galaxen. Att förena sig med mig, efter att ha förankrat Gaias kristallina hjärta, är mycket välkommet. Många skapare kommer hit för att tänka, att skapa planer om sina framtida strävanden. Jag är stillheten. Jag sänder ut mina energier av stillhet, av neutralitet, av flödande potential till Nova Gaia, till er, till jordade varelser som är inkopplade på dessa höga, mycket levande skapelseenergier. Jag laddar ner, med tillåtelse, mer kreativitet. För många av er är oroliga för välståndsprogram, för nya riktningar som ni vill ta i era liv och kanske är det dags att meditera mer, att förena er med stillheten inom er. Jag är ett mycket stort medvetande av stillhet.

Jag grundade centrum i er galax. Och naturligtvis är jag bara en liten druva i en ännu större fruktträdgård av oändligt vackra galaxer. Ni kommer aldrig att ha brist på saker att upptäcka. Ni kommer aldrig att upphöra med att förundra er över skapelsens underverk. Ni är skapare som upplever uppstigningen från ett stort fall. Jag säger detta uppriktigt, så försök att njuta av det.

Många studerar och lär av er, för ni kommer att bli lärare för andra som kommer att delta i liknande resor i framtiden. Men ingen kommer att tillåtas att falla så djupt som Gaia har fallit. Ni har varit fast i en matris av illusion, av en fallen värld som är genomsyrad av kärlek från själva hjärtat av Moder/Fader, från den Galaktiska Kärnan, min Moder/Fader. Varelser finns omkring er. Oändligheten är gränslös, bortom mänsklig förståelse, men inte bortom förståelsen om en högre utvecklad varelse, vilket ni inser att ni är och alltid har varit. Jag är det Galaktiska Centret. Jag önskar att ni kunde minnas ert eget inre centrum. Era egna centrala solstrålar som skiner så klart.

Anslut till Alcyone, anslut återigen till det centrala solnätverket, en annan uppsättning druvor, större druvor (skrattar) i en oändlig fruktträdgård av skapande. Allt är levande. Allt är fyllt med kärlek och ljus, med minnen, med skapelsens hjärtslag. Minns. Det är dags för mänskligheten att återigen minnas sin egen oändliga skönhet och sitt värde som medlem av den Galaktiska Federationen, som medlemmar av otaliga Råd, alltför många för att nämnas och listas. Ni, jordade team, har varit mycket, mycket upptagna. I denna upptagenhet kan man lätt bli ogrundad, om man inte är medveten.

Jag är det Galaktiska Centret. Jag skickar koder av neutralitet och balans. Inre balans, inre frid och inre vägledning, allt finns inom er. Jag är den inre stillheten i er galax. Ni kan alltid ta kontakt med mig, men helst efter att ni har jordat er tillräckligt med er vackra planets hjärta, inte för att förhindra att ni går vilse, för det skapar rädsla. Nej. Men för att kunna skicka vidare denna välsignelse av balans och mina egna energier till Gaia. Jag uppmuntrar ljusarbetare att göra det inre grundadet perfekt, för att skapa ytterligare balans och neutralitet och healing till Gaia. Föreställ er att ni ansluter till ert eget inre Gudsjag.

Balansera den nuvarande planetariska omvälvningen ni bevittnar med kärlek, med neutralitet, med balans och med nåd. Nåd är en nyckelkomponent i balans och kärleksfulla kreativa insatser. Nåd är till för alla, det finns ett överflöd av nåd, av hopp, av alla goda ting. Precis som Universum är oändligt, så är Källans kärlek till er oändlig, mina kära, för allt – för allt är ett. Men för er, krigare, samverkar Universum kärleksfullt för att hjälpa och vägleda, vårda och sörja för den lilla druvan på en vinstock i ett hav av oändligt många druvor. Varje druva, varje själ är värdefull. Solen skiner, regnet vattnar och vinstocken växer sig stark. Er vinstock är stark. Era rötter är djupa. Ni kan inte misslyckas. Håll er jordade!

Jag är det Galaktiskas Centret. Jag är grunden för många system. Känn min kärlek för er. Känn andetagen och hör bönerna som uttalas och känns över hela Multiuniversum för Gaias uppstigning, och var medvetna om att ni är en nyckel, ni är kritiska spelare i det här oändliga mästarstycket av helande. Och bli helade nu, kära ni. Känn mitt ljus och känn er som hemma. När ni är balanserade och i frid och ett med Allt, då är ni hemma. Det finns ingen anledning att längta efter andra stjärnsystem. Ni förstår, de finns inom mig, många av dem. Och om inte, även om ni är inkarnerade från det bortersta stjärnsystemet så är vi alla kopplade till vinstocken, med Källans Medvetande. Ni förstår, ni är hemma. Jag sänder er känslor av hemma, av balans, av ren kärlek. Ni är omätligt älskade, en människa att värdesätta och att älska. Vi är Ett nu.

Översättning Ulla Krogh


You may also like...