Ashtar Sheran via Sharon Stewart, 31 december 2022

 

Ashtar Sheran via Sharon Stewart

31 december 2022

Nyårsbudskap 2023

Hejsan till alla våra trupper av Ljus på planeten Jorden! Jag är Ashtar Sheran med ett meddelande om hopp och kärlek för de kommande månaderna.

Mycket framsteg har gjorts på jordens yta, såväl som under jord. Baser har återanvänts till ljusarbete, alla entiteter av ondskefullt ursprung har tagits bort från planeten och sänts iväg till lämpliga rättegångar. Deras mänskliga värdar är dock kvar och blir klonade, och nya försök görs att återansluta värdarna till nya parasitiska bihang. Vi är förstås medvetna om dessa försök och de motverkas i detta nu. Den Djupa Staten har dock fortfarande många kort i rockärmen och de hotar med att använda dem närhelst tillfälle ges – och tillfälle är närhelst vår sida hotar med att föra fram sin ljusa agenda för att få den Djupa Staten ur kurs.

Tillit är nu en stor fråga för människorna på jorden. ”Vem ska vi lita på?” Att lita på vemsomhelst när jordlingar befinner sig i ett så felbart tillstånd är inte tillrådligt, dock kommer tillit när man ser deras handlingar. Är handlingen trovärdig eller är personen helt beroende? Alla är komprometterade på något sätt, till viss del, antingen av egen förskyllan eller genom det faktum att de hotas att lyda eller få betala ett högt pris. Priset i dessa dagar har mer att göra med utrotning av människor i städer och länder än bara döden för den olydige. Det första lyfts upp. Andra arbetar bara med att gagna sig själva tillsammans med mänskligheten därför att de är futurister – de tror på jordens framtid och vill helt enkelt gagna sig själva då de utbyter idéer med mänskligheten om att förbättra er framtid. De kommer att arbeta med vem som helst som hjälper dem att uppfylla deras personliga drömmar först, hur de finansieras måste dock fortfarande tas i beaktande.

Framsteg görs i alla fall och mycket kommer genom trotsiga handlingar. Ryssland gör sina attacker mot den Djupa Staten, och BRICS finansiella system har startats upp och används nu. Alla större finansiella transaktioner i världen kommer att gå genom BRICS-systemet, som är kvantbaserat, i motsats till FIAT-systemet som för närvarande håller på att falla sönder, och som hålls vid liv genom typiskt bedrägeri mot skattebetalarna, och sedan fortsätter falla sönder.

Den Djupa Staten döljer fortfarande sina försök att förstöra mänskligheten och det beror på att de inte vill att allmänheten ska känna till vår existens. Detta fruktar de mest, för de vet att om vi, för alla män, kvinnor och barn, skulle avslöja saker om deras överlägsenhet här, skulle de aldrig bli trodda igen – de skulle förlora sin plats som era kontrollörer. Så de är i viss mån tvungna att samarbeta med oss när vi gör överenskommelser och ersätter dem gång på gång. Er del i detta är att komma fram till era egna villkor inom er angående om ni ska tro på dem igen. Nya hjältar tas fram, men ni är era egna hjältar – ingen kan gå hjältens väg åt er. Så ni utmanas att hitta er egen kraft och ert eget ljus.

Att vara era egna hjältar innebär att inte vara rädda. Det är de som är rädda nu när vinden vänts mot dem. Se rädslan bakom varje handling. Se rädslan bakom varje kampanj de för fram för att ytterligare kontrollera massorna. Det är de som är rädda, så det behöver ni inte längre vara. Det fanns aldrig någon orsak till rädsla till att börja med, men vi inser att detta är er vanliga reaktion på något nytt. Ni måste omskola ert sinne till att sluta vara rädda.

Många frågar, ”Varför visar sig Alliansen inte för oss?” Av samma orsaker som vi i den Galaktiska Federationen och solråden inte kan avslöja oss publikt: Den Djupa Staten har inget kvar att förlora och allt att vinna på att förstöra jorden och allt på den. De vill behålla bilden av att vara den Stora Makten på jorden. Att förlora den är att helt och hållet förlora kampanjen.

Många frågar, ”Varför gör inte Alliansen mer för oss?” Svaret på det är, ”Det skulle de göra, dock är de hindrade och stoppade genom hot från den andra sidan.” De måste alltid kontrollera och verifiera sanningshalten i hoten – för att se om det är ett välgrundat hot eller bara ytterligare en av deras lögner. Ibland tar det tid att kolla hotets sannfärdighet, så mycket att våra planer kraftigt fördröjs. Förstå också att väldigt mycket mer har gjorts för er än vad som publikt utannonserats. Mycket av detta görs i hemlighet, men görs i alla fall.

Ni blir då lämnade med slutresultatet för många av våra kampanjer – vad planerar ni att göra åt stigande bränslepriser? Vad planerar ni att göra åt matbristen? Vad planerar ni att göra åt illegala invandrare? Vad planerar ni att göra år politiker som tagit makten utan berättigande? Potentialen för att förbättra ens egen makt på jorden är obegränsad just nu. Välj själva. Vad har ni för idéer nu för att hjälpa till att förbättra situationen för er själva, er familj och era landsmän?

Till och med små saker som en flygbladskampanj med nödvändig information till allmänheten är ett steg i rätt riktning. Berätta något för någon. Starta en webbsida eller blogg. Alla försök att informera allmänheten, då de har rätt att veta, görs i ljus.

Jag är Ashtar. Jag uppmuntrar er nu att hjälpa andra, eftersom att hjälpa andra är att hjälpa sig själv. När alla sluter upp i motstånd mot mörkret som omger er och har kontrollerat er i eoner, kommer mer ljus att lysa igenom.

Adonai

Ashtar

www.sharonandivo.weebly.com

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...