Ashtar via Beatrice Madsen, 1 januari, 2021

 

Ashtar via Beatrice Madsen 2021-01-01

Välsignade vare ni! Vi befinner i stormens öga. Det verkar dramatiskt och mycket mörkt men så här måste det ske, för att mänskligheten ska förstå. Mycket har förberetts under så lång tid för det som just nu sker. Om ni lyssnar på media så hör ni vilket hot den riktiga sanningen är, och man säga att de avslöjar sig om och om igen genom att inte kunna acceptera den vakna delen av befolkningens sanningar. Hur aktivt motarbetar de inte den genom budskap som raderas och är spårlöst borta, hela youtube kanaler som förbjuds och sanningar som inte får sägas eller tryckas. Det är långt ifrån -freedom of speech och det borde få fler att hajja till, som ni brukar uttrycka er.

Men i sanning vill säga till er, att det är när ni är så nära att segra och komma ut med just sanningen som de som suttit på maktens piedestaler måste kämpa som hårdast mot er. Det är just nu nästan ett löjes skimmer över deras försök och då måste ni förstå att inte så mycket återstår. De försöker å sin sida att projicera löjet över er, ni är dessa hattar och rasister eller propagandister och illusionister. Förstå att de vill få opinionen emot er och de lyckas till en viss del. men ni är starka, ni är välargumenterande, ni är hjärtliga och ni är i er själva. Faktum är att ni inte bara tror, ni VET. Det är detta som är mest provocerande för den illusoriska eliten. De har i så många, långa tider haft kontroll över er genom att ni tror på deras intelligenta men hjärtlösa bildning. När de nu inte längre har kontroll, så använder de alla tillgängse medel de kan för att återfå kontrollen. De letar efter era svaga punkter, och de försöker få er att gadda ihop sig mot varandra. Rädslan måste planteras och manifesteras och det är bra att få människor att känna skuld på olika sätt.

När ni väl gått över till att se igenom så finns ju ingen återvändo. De är så medvetna om detta, så det hastas med bedövningsmedel som håller er under mattan så att ni bara orkar det mest nödvändiga.
Man jobbar nu stenhårt för att få er att brista i tillit. Man gör detta på ett charmerande sätt, gärna med ett leende och man kommer med olika lösningar.

Ni har under så lång tid nu försökts hållas från det naturliga och jag/ vi skulle vilja säga att ni kommer så långt med ert sunda förnuft. De är inte sunda, men ni är det.

Ni som är vakna får nu beskåda skådespelet som pågår och jag uppmanar er till att vara tydliga men ändå hålla en viss distans. Stå i stormens öga, säg lugnt vad du tycker och ser och låt dig inte rubbas till den affektion eller rädsla de vill ha dig till. Det blir turbulent och tumultartat men kom ihåg att stenarna är i rullning.

Vi är precis vid din sida,

Ashtar Command med följe

Du gillar kanske också...