Ashtar via Beatrice Madsen, 17 februari, 2019

Ashtar      via     Beatrice Madsen      190217

Markbesättning: ljusarbetare, ljusdrivare, frekvenshållare och systemkrossare. Vi, era partners vill förmedla att ni gör ett absolut enastående arbete.

Ni har alla olika uppgifter i att föra den nya tiden framåt och den ena är inte den andra lik. Ni behöver inte jämföra er med varandra utan stödja varandra i ert arbete och er unika personlighet. Ert egna inre arbete mellan mörker och ljus går hand i hand och det är som det ska vara. Ni tankas och laddas och sakta blir det lättare för er att andas i den frekvens ni befinner er.

Ni arbetar på enträget och beslutsamt och vi ser er. Se er själva såsom katalysatorer. Ni är mängder med små katalysatorer över jordens yta som bildar ett nätverk som assisterar Gaia, Terra Nova. Även om jag säger små så är er lyskraft så stark, så att den får de blinda att se, till slut.

Hav tålamod, ljusarbetare. Den bild som jag vill beskriva er som är en som en grupp människor som tillsammans drar ett tungt lastat tåg utan lokförare. En och en går iväg för att hämta andan och tanka ny energi men så är ni strax tillbaka och drar. Ni måste gå undan och tanka ny energi. Även det som ger energi är unikt för dig och inte den andra ljusarbetaren likt.

Se er som katalysatorer och bry er inte så mycket om när det händer, utan det viktiga är att det händer. Vi kan likna det vid barnet som frågar sina föräldrar, när blir jag vuxen? De vuxna kan svara att du är vuxen när du är 18 år, då händer det men i själva verket är det en smygande övergång som den vuxna gestalten tar form, men du är ändå där.

Lokförare, kristallformare, stjärnfrön och ljusbadare ni är alla ett, men unika i er individualitet och ni utgår från hjärtchakrats starka kraft. Ni behöver uthållighet, envishet och en seghet som påminner om gamla träd som driver sig själva uppåt med en mycket vackert formad stam som resultat.

Var växande som träden, stabila som stenen, porösa som jorden och ni blommar redan som de vackraste vårblommor ni är.

Vi ser er.

Ashtar Command

You may also like...