Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 2 mars 2019

Judas Iscariot

2 mars 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och den gryning som ni nu står inför är en ny och vacker gryning med regnbågens alla färger i sitt sköte. Det är nu era färger börjar att skimra och lysa upp mörkret på er Jord. Ett stort regnbågsskimmer stiger nu upp över Jorden och förenar sig med det ljusa rike som ni kom ifrån. Era hjärtan har hört kallelsen och är nu på väg hem. En efter en släpper ni nu det förgångna och det mörker som har samlats där, för att leva ert liv i nuet och det ljus som lyser på er från det sanna fridens rike. Ett rike som egentligen aldrig har lämnat er och som nu har fått en möjlighet att göra sin stämma hörd.

Det är många nu som lyssnar på den sanna rösten i sitt inre. Det är många nu som tar de första stapplande stegen för att förena sig med sina bröder och systrar i det rike som alltid tillhört dem, men som de i illusionen inte längre trodde fanns. Sanningen har dock varit att det alltid funnits, men dina ögon har varit slutna och ur stånd att se, att allt det som du har längtat och traktat efter har funnits där hela tiden i väntan på att du ska vakna upp och se det. Det är i ditt nu och i din lycka och i din glädje där du ser och förstår att allt är ditt, det är då du blir fylld av kärlek till dig själv och till allt och alla som existerar tillsammans med dig. Du känner dig fri att uttrycka allt som är du och rädslan har vikt undan från ditt sinne. Kärleken lyser nu inifrån och ut som den kärleksvarelse som du var skapad till. Dina skaparförmågor är intakta, för du är ”ett” med Guds rike och alla dina bröder och systrar. Riket du lever i har nu en annan dimension och det är endast kärlek och ljus som lyser ur ditt hjärta.

Det här är en sann verklighet mina kära Jordbor, en sann verklighet som kan bli eran vilken dag som helst. Det är ett aktivt val där ni väljer den sanna rösten i ert inre. Den sanna vibrationen av ljus och kärlek som endast omtolkar alla gärningar till ljusa gärningar och dess främsta redskap är förlåtelse. Ni behöver bara följa den sanna rösten i ert hjärta och allt annat är redan förlåtit och glömt. Var och en av er som väljer den sanna vägen går redan på en ljus väg och mörkret faller av er för varje steg som ni tar. Det är nämligen så mina kära vänner på Jorden att det enda som räknas är det som ni väljer att göra just nu. Därför är erat val i detta ögonblicket, det viktigaste valet som ni gör för er själva och detta innefattar även era bröder och systrar eftersom ni alla är ”ett”. Välj klokt nu, kära Jordbor, välj den sanna rösten i ert hjärta. Låt den höga enträgna oroliga rösten bara vara och lyssna i stället efter den sanna tysta rösten som uppstår i tystnaden i ditt inre. Det kan krävas lite övning att vara i stillhet med sig själv, men det är väl värt besväret för en ljusare och starkare känsla av kärlek kan då uppstå och omsluta dig och du förnimmer vad som är sant och vad som är falskt.

Gå i frid, gå i kärlek, ljuset lyser starkt inom er, förstå att ni redan är de ljus av kärlek som Gud skapade. Låt ljuset nu skina inifrån era hjärtan och ut i den värld som ni lever i. Vi hör alla ihop och vi har gått samma vägar som ni. Vi ser ljuset, vi ser vår broder, vi ser vår syster.

Ljus och kärlek

Judas

Du gillar kanske också...