Ashtar via Susan Leland, March 28th, 2017

Ashtar:  “Se er Själva som Gudomliga varelser och ANVÄND ERA GÅVOR!!!”

Ashtar On The Road Teleconference – March 28, 2017

 

Hälsningar, Älskade Familj! Vi är tillsammans med er i sådana Höga vibrationer – vi ber er att helt enkelt känna det och öppna era Hjärtan än mer för att låta Glädjen komma in. För det här är tiden – i sanning, kan vi säga att detta är stunden – som ni har kommit hit för att delta i, som ni har väntat på!!!

”Vi vet, och vi vill gratulera er för att ni är här, för vi förstår att ni har tagit på er – för en del av er åtminstone – kanske den största utmaningen ni någonsin mött i alla era livstider – eller, ni upplever dem åtminstone! Och ni känner utmaningar från tidigare liv som är så djupt inarbetade i era varelser att ni först nu kommer till de – vad ni skulle kalla de innersta lagren av löken – för att upptäcka och, så klart, släppa taget, frigöra, rensa och transformera allt som finns kvar som inte är Kärlek, som inte är Glädje, och som inte höjer dig, eller lyfter upp dig till Högre vibrationer. Så vi är här för att hjälpa er med det!

”Vi har, såklart, många olika aktiviteter och projekt att göra i Ashtar Kommando. Men syftet med vårt varande här med er i den här Ashtar On The Road Familjen är primärt det ni just hörde diskuteras. Det handlar om Kärlek; det handlar om Medkänsla; det handlar om Förlåtelse; det är genom dessa som ni når ett tillstånd där allt ni känner är Tacksamhet för allt som ni någonsin upplevt, för allt som någonsin hänt på Planeten Jorden och bortom, och ni kan vara fyllda av Glädje över allt! Men det är en process. Det är inte enkelt.

”NESARA, som ni vet, handlar om mer än att lösa upp finansiella valutor uppbackade av guld. Det är vägen in i Gyllene Tiden, för att skapa, eller skall jag säga, för att möjliggöra ert skapande av den livstil var och en av er önskar för er själva, därför det handlar om att leva dessa livstilar fria från tredimensionella program, slaverier, förvecklingar, oroligheter, rädslor, stressmoment, etc som ni har upplevt. Det är för att möjliggöra för er att lyfta er upp än Högre, att vara i än mer Glädje, att gå så mycket framåt på er väg för Uppstigning medan ni hjälper till att återuppbygga hela Planeten Jorden i Högre Dimensionella frekvenser av Kärlek!!!

”Och vad du än väljer, hur du än väljer att göra det, är det upptill dig individuellt. Ni har alla Friheten att göra det! Och ni kommer alla att vara fria från den ständiga propaganda som kommer till er – ja, huvuddelen av media är fortfarande tillräckligt under kontroll, skall vi säga, av dem som vill hålla er nere i 3D frekvenser och energier. Och de vill fortfarande, ni vet, att ni ska fokusera på våld, hat, splittring, men ni vet bättre!

”Så när ni hör eller läser om något, gör som Mästar Reportrarna* säg, ’Sätt Kärlek till det!!!’ Se på det med Medkänsla. Förlåt alla involverade. Förlåt era själva för den del ni kan ha haft för att ha varit en del av dessa låg vibrerande program och gå vidare med Glädjen! Dansa, sjung och var fyllda av Glädje! Det är vad era sanna födslorätt handlar om! Ni är alla Gudomliga Varelser – ja, i mänskliga kroppar och vi säger det igen, vi förstår! Vi iakttar med Medkännande Kärlek för er alla, alla försök, bedrövelser, trauman och dramatik, och så vidare, som ni har upplevt.

”Och vi hedrar er för att ni tar på er dessa utmaningar! De har varit enorma genom enoer av tid och de liv ni levt de senaste epokerna av er tideräkning, som ni mäter det. Och ni inger respekt för att komma in i dessa kroppar tid efter tid, och gör en plan för er själva innan ni träder in i nästan alla era liv, sådana upplevelser som orsakar alla möjliga typer av stress, inklusive fysisk smärta – men vi säger till er att det håller på att ta slut!!!

”Och det är nu för er att ta den Högsta Vägen för att ta er upp till den plats där det inte finns någon smärta, där det inte finns trauma, ingen stress, ingen rädsla – och visualisera vid varje möjlighet!!! Ni behöver inte göra en timmes lång meditation. Ni kan bara hålla en vision redo. Och när ni börjar känna en nedåtgående rörelse i era energier, byt ut – ersätt till den Högre energin, Högre Dimensionella visionen av er själva levandes, varandes i de Höga vibrationerna!

”Få det till en vana att se er själva som De Gudomliga som Ni Är. Och dela sedan DET perspektivet, DEN insikten med alla kring er!!! Ni behöver inte gå nedför gatan och hälsa på alla med ’Hej där! Jag är en Gudomlig Mästare! Hur har du det idag?’ och så vidare. Du kan bara le. Du kan projicera Kärlek och allt som Kärlek skapar, och det är ett sätt att hjälpa hela Planeten – och bortom – att lyfta upp, för det sprider sig över hela världen! Varje tanke, allt du säger, varje agerande som du gör sprider sig ut, ut till energier överallt!!!

”Och så är det att vara er själva, var och envar av er – en Gudomlig skapare, en budbärare, en budbärare av Kärlek och allt som Kärlek är, gör och uttrycker. Med andra ord, skapa Kärlek. Vad händer när du gör det? DU ATTRAHERAR KÄRLEK! Om du känner dig lite ensam, sträck ut en hand! Sträck ut en hand till grannen, en vän, en släkting, eller till någon i den här Ashtar On The Road Familjen. För dem av er som finns på vår Privata Familje Lista har Gudomliga möjligheter att göra det. Bjud in era guider och be dem säga vem du ska kontakta, och gör det! Det är att aktivt delta. Du kan också ta listan och sända Kärlek till alla på den, och det är en underbar sak att göra!

” Och förresten, jag bjuder in er att sända Kärlek till alla dem som ska dela ut våra NESARA flygblad – och till alla dem som kommer att ta emot dem – och denna händelse sker på söndag, ** därför att detta är ett annat sätt att göra en söndags NESARA meditation ändå, så ni kan inkludera stöd för dem i era meditationer. Gör det innan eller använd tid under meditationen, och att delta, är att delta med hela, den totala Ashtar On The Road Familjens medlemmar och alla Ljusarbetare bortom – och med en särskild tyngdpunkt och energetiskt stöd till våra Familjemedlemmar som kommer att befinna sig ’på marken’, så att säga, vid denna händelse!!!

”Det finns så mycket var och en av er kan göra och ni behöver inte ens lämna bekvämligheten hemma för att kunna göra det! Eller om ni sitter i trafiken – vad ni kallar, trafikstockning (jam-up) någonstans. Jag pratar inte om att vara inuti en burk (jar); jag pratar om att vara i din bil och bara sittandes, eller vilken plats som helst. Om du tar en promenad i parken och sitter ned på en bänk, stråla det där KärleksLjuset till alla kring dig! Och de kommer att stråla tillbaka till dig. De kanske inte vet vad de gör. Det spelar ingen roll!!! Det ökar Kärleksenergierna för hela Världen och bortom – den här Världen och bortom, skall jag säga.

”Och det hjälper alla att lyftas upp, och det är det ni kom hit för att göra!!! Ni har skapat en förståelse för er själva om vad Uppstigning handlar om. Det handlar om att Komma Hem, och detta är den mest grundläggande och underbara möjlighet för var och en av er att göra exakt det som ni kom hit för att göra och finna Glädjen i det! Det är inte menat att vara ansträngande eller svårt. Det är menat att vara upplyftande och Glädjefyllt och helt görligt, vad du än har inom din egen individuella varelse att utföra i din personliga Uppstigningsmission!

”Och det är när vi går samman som vi gör det möjligt, inte bara för gruppen, utan för er individer också, för ni är energier av alla in den här Familjen. Och jag försäkrar er att vi finns här med er konstant. Så bara öppna upp för att ta emot dessa kärleksfulla energier och du kommer att göra det!

”Nu skall jag påminna er om en annan händelse som kommer i er kalender och det är kommande torsdag.*** Det är en återförening för dem som studerade med Sananda Helande Händer av KärleksLjus (The Healing Hands of Lovelight). Ni har fått en inbjudan – om du inte fått en, men har gjort den här kursen med Honom, antingen genom mp3 eller andra tillfällen Han har haft, låt dessa kvinnor få veta så att vi kan sända er den information ni behöver för att vara med oss.***

”Det här är ännu en möjlighet att bemyndiga Världen med Kärlek, även när ni deltar och bemyndigar er själva, och det fungerar så här; När vi går samman, lyfts vi upp tillsammans. Ni lyfts upp tillräckligt för oss att var tillsammans med er!!! Det är så det fungerar. Vi kommer genom nivåerna, eller ni kanske kallar det ’slöjor’ – vilket det finns väldigt lite av – men icke desto mindre, hur ni än vill se på det, vi kommer samman. Vi sammanfogas. Vi blir En Energi av Kärlek!!! Och det, Älskade Ni, är hur dessa transformationer ges energi för var och en av er!

”Så behåll dessa saker i minnet. Vi finns inte här för att dessa processer, denna Uppstigningsväg, ska vara så utmanande att ni ger upp eller att ni känner att det är för överväldigande. De här energierna som kommer in handlar bara om Kärlek och ja, ibland kan ni känna er trötta eller även ha ’Uppstignings’ symtom. Vila, slappna av, ge näring till er själva och be om fridfull, harmonisk assimilering av dessa energier – att röra sig genom era energifält för balansering, och transformering och lyfta dig så mycket högre – för som jag just sagt och sagt förut i tidigare sammankomster, Ni Är Gudomliga! Och som Gudomliga Mästare är ni fullt kapabla, har full förmåga att kalla på exakt det ni känner för att framkalla i varje stund!!! Så ni kan kalla fram mer traumas och dramatik, eller ni kan kalla fram mer Kärlek, Höga vibrationer och Glädje inom era varelser. Kom ihåg det!

”Ni har alla val, och ni är här för att detta är vad ni valde att vara, leva era liv i dessa kroppar, precis i enlighet med era egna Gudomliga planer, i sällskap med totaliteten av det KärleksLjus som Du Är och, såklart dina Guider! Ni kartlade era kurser innan ni kom i era kroppar, och det är nu dags att inse er egen Gudomliga natur, och behärska alla de gåvor som ni håller inom er! Även om ni inte har öppnat dem – eller har delvis öppnat dem, men inte hela vägen – finns de där! De har alla funnits tillgängliga för er och nu är det den tiden då ni får öppna dem och fira och vara glädjefyllda!!!

”Så kom ihåg att vi finns här med er och ni kan kalla på mig, Ashtar eller vilken annan av Mentorerna som helst, eller någon av era personliga Guider – speciellt ert egna Högre Dimensionella Jag – och flytta upp, upp, upp och ut ur det som pågår, virvlandes kring er i det som återstår av tredimensionella Planeten Jorden! Och genom att ni gör det, blir det som återstår av 3D mindre och mindre och mindre!!! Tack så mycket för att ni är här med oss, för att ni kommer samman med oss, och för att ni är i Enheten av den Kärlek Vi Är! Och så är det. Salut!”

 

Översättning: Anneli Davidsson www.st-germain.se

 

*   Tara and Rama – Conference Call Audio Link – Transcript to follow: 

Ashtar,AA Michael,Sekhmet 3-28-17 Your Divinity

**  The Veggie Pride Parade in New York City  (See below)

*** This conference call took place on March 30th.  If you are a Healing Hands of LoveLightgraduate and did not receive an invitation, or the link to the recording of the call, please let us know.  Stay tuned – we will be doing another Reunion Call!

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-use-your-gifts.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, March 28, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted

 

Du gillar kanske också...