Ashtar via Beatrice Madsen, 4 mars, 2021

Ashtar via Beatrice Madsen 210304

Dramaturgin har sin renässans. Vi kan säga med emfas, inget är nytt under solen. Det kan upplevas så oerhört nytt men så småningom ska ni se det rytmiska och cykliska i det som sker. Allt som en gång har varit kommer tillbaka men ni ser det med nya ögon, med nya kroppar.

Uppgiften för er nu är stor. Ni är de verkliga hjältarna, trots att ni får spott och spe. Det intressanta är att ni är inte rädda. Ni har kommit så långt. Det här är ett verkligt hot för de som är rädda och de som har makten. Ser ni nu att de skyr inga medel, de tar till sin HELA arsenal. Vi önskar att ni tittar lite extra på kabalens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Där avslöjas en hel del. De tidigare så ofta leende ansiktena i att ge er falska förhoppningar och trygghet, löften, orkar nu ofta inte ens le. Ni måste förstå att de känner sig verkligt hotade när de inte riktigt orkar upprätthålla sin fasad intakt. Detta blir en subtil bekräftelse för er att de gamla, galna maktstrukturerna raseras. Ni kommer inte att få höra sanningen från dem eller ”förlåt”. Ni behöver vara kluriga och upptäcka raserandet på andra vis kära ni.

Det är en mycket spännande tid. Vi önskar att ni ser er som ankare av den nya tiden som står för dörren. Meditera och koppla upp er på varandra. Låt stjärnhimlen stödja er, såsom Moder Jord och Deva parallellen. Förankra er i ljuset precis där ni är. Ni har växt så mycket mer än ni kan förstå. Ni är trygga och säkra på den sanning ni har fått fram. Ni går inte att rubba. Vilket enormt HOT det är (leende). Ni behöver komma till den punkten, där ni kan säga att även om du tar mitt liv så vet jag hur det förhåller sig och jag fortsätter att arbeta från den andra sidan. Det kommer inte att ske att de tar era liv ,men ni behöver bli så genomgripande trygga, otadliga.

Det sista ord jag vill ge er enastående ljusarbetare, ljushållare, ljuskrigare och uppstigningsarbetare är TÅLAMOD. Hav tålamod mina kära. Ljuset är så pass föränkrat så ni kan ha en lättare vind med er även om det är kaos och negativitet som hela tiden försöker söndra er. Tillåt den inte att göra det. Flyg med de högre strömmarna, upplev extasen som nu tillåts på en mer permanent basis. Vila, dansa, sjung och förankra. Ingenting kan stoppa ljusets framväxt ur garderoberna och vi håller aktivt er hand. Ni är våra hjältar.

Varmaste Hälsningar Ashtar med följe, tills nu.

Du gillar kanske också...