Samtal #30 via AiA Maria, 4 mars, 2021

 

Samtal#30 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så önskar vi tala med eder om livets väv. Mången av eder upplever eder insnärjda ja fångade som i ett nät.

Vi ser detta nät som sammanvävt av det kollektivas trådar som i sanningar skapade av andra än eder själva. Vi ser media väva starka trådar som snärjer eder än mera ja som stänger in eder varelse i upplevelsen av att att ni inget kan göra mer än att uthärda.

 

Vi hör kollektivets tankar som i att ni befinner eder i påtvingad isolering bestämda i eder uppfattning om att ”fienden” är en för ögat osynlig fiende.

Vi säger eder detta:- Denna osynliga fiende väcker edra känsloliv till liv. Ni gives möjligheten att skåda hela eder varelse och uppleva hela edert känsloregister för att sedan släppa det som inte längre gagnar eder själva och kollektivet.

Känslor är energi av olika ton och vibration som väntar på förlösning. Möjligheten för var och en av eder att födas på nytt finns tillgänglig i varje ögonblick.

 

Livet är en ständigt pågående skapelseprocess. Det är möjligt för eder att väva nya vävar i takt med att ni når edert inre och skalar av lager för lager av gammalt memorerat. Ni är fria att transformera gamla lager av sorg till glädje, smärta till livskraft, förluster till tacksamhet. I nu är tiden då mänskligheten transformerar rädsla till medkänsla och respekt.

 

Vi uppmanar eder att skärskåda detta edert mönster av att tvinga fram förändring som i att målet är att fånga de ”fula fiskarna” i edra nät och påminner eder här om att ni istället är fria att välja att gräva ner edra stridsyxor för att istället fokusera på eder egen skapelseprocess.

 

Vi sänder eder här bilden av spindelväven som ni upplever klistrar fast på edert varelse och säger att ni är fria att tvätta av, rengöra samtliga edra delar ifrån det som inte längre tjänar eder.

Så-just så är ni delaktiga i att ”klippa upp” nätet som håller mänskligheten fångna i sina huvuden. Vi påminner eder om det ljussvärd ni var och en bär inom eder som är möjligt att använda i skapelseprocessen av den nya världen där var och ens fria vilja är vägen.

 

Den nya världen som är ett hjärta-med betoning på ETT hjärta. I sanning sitter ni alla och allt samman och varje del är av samma vikt i skapelse av helhet.

 

Så skänker vi eder här en ”tankeställare” som i en möjlighet till ”återställare”.

Ni startar dagen med eder kopp kaffe och ”nyheter”som eder media förmedlar. Dag efter dag efter dag är ”nyheten” densamma- ni lider ensamhet, nöd, död, orättvisa, isolering och i evig väntan.

 

Känner ni igen dessa edra ”nyheter”? Om så är fallet blir då vår fråga:-”Var i finner ni tillfredsställelse i dessa edra ”gamla nyheter”? Var i finner ni kraften i dessa gamla ”sanningar”? Får ni svaren på edra frågor?

 

Finns det utveckling i att ständigt upprepa dessa ”sanningar”?

Ryms det möjligheter i att köra dessa band på repeat ?

Väntar det ett hälsosamt och balanserat liv ”runt hörnet”?

 

Ser ni bilden av hur ni väver denna eder väv som skapar edra sanningar och förbinder eder med varandra?

Ser ni detta sammanvävda som i mönster skapat av kollektivet?

 

Vi säger eder detta:-”Allt startar med en tanke med betoning på EN tanke.

Tänker ni tanken:-”Jag måste uthärda” är det just detta som blir eder upplevelse av eder dag.

Tänker ni tanken:-”Jag vördar livet i mitt andetag” blir eder väv annorlunda vävd.

Ni är fria att välja edert kraftfulla ljus väva livets överflödande skönhet. Ni är fria att återställa edra tankesystem och helt enkelt byta ut det som ”trycker ner” till det som ”lyfter upp”.

 

Tänd ett ljus tillsammans med oss i gemenskap med oss alla tillsammans!

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...