Ashtar via Beatrice Madsen, July 21st, 2018

Ashtar                        Beatrice Madsen   2018721

Vi kan glädja er åt att det går som det ska. Det kan tyckas konstigt i det kaos som råder men faktum är att hädelserna nästan verkar överträffa vår förväntan.

Med allas gemensamma uppvaknande krafter och det uppvaknande som är på gång så går vi stadigt framåt. Ni går i förtruppen och ni gör ett hiskeligt stort arbete, jag vill att ni ska förstå att vi hela tiden ser det. Vi ser att ni kämpar för de ljusbringande tankestrukturerna att alla är lika värda och att man behöver hjälpa sin nästa. Alla har rätt att finnas och vi andas alla samma luft och den behöver vara ren för vårt högsta bästa.

Nu är många människor förvirrade för de känner att de inte vet vart de ska greppa sin tro när religionerna håller på att spela ut sin roll. Det är många människor i religionskrig som börjar förstå att det inte är rätt att ge sig på någon annan beroende på dennes trosuppfattning.Det här kan bli en mycket svår kamp inom den människan som kanske sedan barnsben är lärd att vara inriktad på att döda den som inte tänker eller tror lika. Vi behöver ödmjuk klokskap i hur svårt det kan vara för den som sakta men säkert vaknar upp och inser att hela deras grund bygger på en lögn. Detta uppvaknande blir mycket svårt och lidande och kan ta flera år innan luften för denne blir lättare att andas. Eftersom de också kan ha dödat sina medmänniskor så är tyngden i skulden de själv lägger på sig outhärdlig. En del kommer i uppvaknandet överväga att avsluta sitt eget liv och de behöver all hjälp och bearbetning de kan få av er som ligger steget före och förstår vilken process de måste gå igenom.

Det är en illusion att tro att detta arbete skulle gå smärtfritt eller snabbt, men vi kan trösta er med att eftersom tiden accelererar och höjs i vibration så går de processer dessa arma  människor måste igenom snabbare än i tredje densitetens verklighet.

Se er resa som en nödvändig process. Utveckla tålamod och stabilitet i den mån det är möjligt i det enträgna ljusarbetet och tänk att ni för in ljus i alla skumma vrår. De av er som mår dåligt i perioder ska också föra också in ljus i era inre vrår. Det egna mörkret ska och bör behandlas lika kärleksfullt av er som ni behandlar er yttre värld. Det värderas inte negativt annat än av er själva och vore ni redan fullärda så vore det ju ingen match. Ni är alla delar av en större helhet och denna insikt är redan till övervägande del manifest på jordytan. Dock återstår mycket enträget och envist ljusarbete innan vi kan docka helt i hamn.

Kärleksfulla hälsningar från er medarbetare Ashtar

Du gillar kanske också...