Lord Ashtar, Ärkeängel Raphael och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell, 29 november 2020

 

Tillståndet för er Planet Nu | Lord Ashtar, Ärkeängel Raphael och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell 29 november 2020
———————–

 

Hej älskade, det är jag, Lord Ashtar som kommer tillbaka genom den här kanalen med ett nytt meddelande till er alla. Detta kommer att bli ett meddelande där jag ska prata om er planets tillstånd, det tillstånd som vi alla är i. Jag ska också prata om vad ni alla känner som vi i det höga ljuskollektivet faktiskt kan känna och jag kommer att gå igenom vart det leder er och vad som faktiskt händer på grund av hur ni mår och på grund av vad som händer på er planet och sedan kommer Ärkeängeln Raphael att skicka ner lite smaragdgrönt helande ljus, ner på planetplanet efter att jag är klar.

Jag skulle vilja berätta om er planet, jag skulle vilja berätta om vad vi känner och vad vi ser från er alla. Vi ser mycket oro och osäkerhet, vi ser fortfarande mycket rädsla för dessa avstängningar, mandaten, de som tvingas stänga sina företag och allt som rullar ut på er alla nu med detta virus, vi känner er sorg, vi känner er ilska, vi känner en förvirring, för ni verkar inte kunna uttyda många gånger från era media vad som är sant och vad som inte är sant.

Ni måste gå in i ert allvetande, i er intuition, för att försöka lista ut det och vi känner en olust och en oro eftersom ni inte vet vad ni kan förvänta er härnäst.

Vi ser att detta externa är ganska allvarligt, vi ser det här viruset som sattes ner på er planet göra mycket skada, vi ser verkligen vad som händer med varenda en av er på detta plan.

Vi skulle vilja säga att även om ni alla är nedsänkta i det externa på något sätt och måste ta itu med vad som läggs på er med era nedstängningar och allt som var och en av er på hela denna planet går igenom, skulle vi vilja säga att något magiskt, att något underbart och något väldigt fantastiskt faktiskt händer genom allt detta: ni förenas, ni blir en enhetlig kropp av ljus.

Det beror på att ni alla strävar efter samma saker, ni vill alla ha sanningen på planeten, ni alla vill ha er frihet och fria vilja, ni vill inte ha dessa låsningar och instängningar som vi menar läggs på er alla och ni vill gå framåt i rättvisa och ni vill gå vidare med rättvisa för alla och ni vill gå framåt i fred.

Ni vill alla ha samma sak och eftersom hela det mänskliga kollektivet vill ha samma sak förenas ni och flyttar in i en enhetlig kropp av ljus. Nu fanns det andra sätt som kunde få detta att hända utan ett virus på planeten men det här är vad som rullar framåt, det här är vad som händer på grund av den situation som var och en av er befinner er i. Detta är vad ni gör, ni kommer att gå framåt som en enorm enhetlig ljuskropp, du fungerar som dig själv men ni förenas och ni kommer att fungera i molnet som en enorm enhetlig ljuskropp.

När ni alla vill ha samma saker, när ni alla har samma känslor på denna planet, blir ni förenade, ni är ett. Du börjar nu koppla samman alla dina önskemål, varje enskild person på denna planet vill ha samma sak. Energetiskt är det, vill vi säga, som trådar som väver er alla samman. Ni förenas, ni kommer att bli denna enorma förenade ljuskropp som kommer att fungera till det bästa för alla, inte till det bästa för de få med pengarna. De kan ha det som har makten, så tänker de.

Så genom allt detta virus, genom alla dessa nedstängningar, genom all denna smärta och sorgsenhet och rädsla och sorg har ni gått samman som en stor enhetlig ljuskropp. Så där vi står är detta enormt, det här är vad som behövs för att gå till den femte dimensionen, detta var vad ni alla måste göra för att stiga upp.

Jag vet att ni spelar i den tredimensionella matrisen, ni måste vara nedsänkta i den, känna den och se den och rulla igenom den, men ni som går även ni som sover är på den fjärde dimensionen och ni håller vackert i den fjärde dimensionen.

Oroa er inte, ni kommer igenom detta, ni vill ha sanningen, ni vill ha er frihet, ni vill att de krafter som råder, som är så mörka, inte längre styr över er och ni vill gå framåt i fred och i rättvisa för alla. Så detta, så smärtsamt som det är, har förenat var och en av er tillsammans vill vi säga med guldsträngar av ljus, vackert som en enhetlig kropp av ljus.

Något att tänka på när ni går framåt på er väg mot er uppstigning. Detta har hänt för att var och en av er har känt på precis samma sätt, på precis samma sätt. Det finns ingen som har undkommit detta på denna planet och vi bryr oss inte om hur mycket pengar du har, du känner fortfarande allt som alla andra går igenom.

Något att tänka på för idag, det här är enormt. Jag är lycklig över att få fram denna information till er nu eftersom det här är en stor del av er uppstigning, er resa som har avslutats. Ni förenar er, ni kommer att gå upp, fortfarande i många vågor, men ni kommer att gå upp som en enhetlig ljuskropp. De få med pengarna som har makten kommer inte längre att hålla makten som de inte har.

Ni måste veta att de inte har något. Om ni tänker på det på det viset så har mörkret inget annat än att driva ut rädslan ur er. Ni har alla för mycket ljus, det finns för många av oss höga ljuskollektiv tillsammans med änglarnas höga rike som har pressat så mycket ljus ner på er planet. Ni är en enorm strålande boll av vitt ljus. Det är för mycket ljus för mörkret att ens försöka ta tag i.

Det är klart, du måste rulla igenom vad som skjuts ut mot dig. Du måste fortfarande tala din sanning och tala inte bara för dig själv utan att tala för kollektivet, för rättvisa för alla men det kommer och ni kommer alla att tala er sanning och ni går framåt vackert.

Det här är enormt. Jag vet att många av er känner sig väldigt nere men vet bara att det här är ett monumentalt ögonblick.

Vi alla i de höga råden är så väldigt glada. Vi hejar på er. Vi är här för att stödja er resa och se till att det är en resa som är badad i kärlek och ljus.

Jag, Lord Ashtar, tillsammans med hela änglarnas höga rike skickar er detta meddelande till alla, vi skickar er sådan kärlek, ljus och välsignelser.

Ärkeängel Raphael kommer att förmedla läkande smaragdljus till denna kanaliserare nu och 40 miljoner änglar kommer också att skicka smaragdgrönt ljus ner på planeten.

Jag Ärkeängel Raphael är så glad över att komma igenom denna kanaliserare igen.

Jag är en av hennes guider och jag ser fram emot att skicka alla slags energier ner till er alla, för att hjälpa er på er resa, längs den här planeten. Jag skickar smaragdgrönt helande ljus idag till er alla genom den här videon, för kärlek till din resa och vem du är, kärleken att läka ditt hjärta och alla sår som detta virus har orsakat någon av er.

Vet att du rullar framåt i kärlek och ljus, vet att du är så stark, har en enhetlig ljuskropp och vet att jag tillsammans med hela änglarnas höga rike skickar vår kärlek, vårt ljus, våra välsignelser, och idag skickar 40 miljoner änglar smaragdgrönt ljus för att läka eventuella sår och för att hjälpa dig att gå vidare på din resa.

Jag skickar dig sådan kärlek, ljus och välsignelser.

——————————-

Tack Lord Ashtar, tack hela änglarnas höga rike och tack Ärkeängel Raphael, det kändes verkligen bra att genomföra det. Jag pirrade helt upp och ner och jag kan känna att det är en smaragdgrön, det är en vacker grön färg men det lugnar verkligen och badar och det kommer till alla hjärtan och bara lindrar all form av stress och hjälper er att må bättre.

Jag är glad över att ta ner alla dessa kanaliseringar för er alla. Jag hoppas att den här resonerade med er idag. Jag ser fram emot att ta ner många fler kanaliseringar.

Jag skickar er sådan kärlek, ljus och välsignelser.

Källvideo: https://www.youtube.com/watch?v=u5DmEQ3MBHs

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...