Ashtar via Davey, 17 december 2020

Ashtar

Via Davey, 17 december 2020

Sann Kommunikation och Frigörelsens Kraft

Hälsningar kära ni, det här är Ashtar, eller befälhavare Ashtar om ni så vill … titlar betyder inte mycket för oss, eftersom det är människas kärleksljus som är dess signatur. Det är deras välsignade sanning som är viktig. Vi skulle vilja tala lite mer om det här för ni förstår, vi ser att många av er håller fast vid idén om titlar, var ni bor etc. … de har i själva verket bara den betydelse ni vill att de ska ha.

När ni är i kontakt med andra varelser, vilket det är oss, högre dimensionella varelser, änglar, ärkeänglar eller någon annan av era medmänniskor, känn deras energi, deras inre natur, gudomligheten i dem. Det gör att ni till fullo kan förstå, se och uppleva den djupaste synergi och kommunikation med en annan varelse.

När ni bara har kontakt med någon annan genom hjärnan, eller mestadels hjärnan, kommer ni bara att få tillgång till det som er hjärna är kapabel att få tillgång till. Er hjärna är ett fantastiskt instrument, missförstå oss inte. Men för att verkligen kommunicera med en annan människa måste ni knyta an på en hjärtcentrerad nivå. Ni måste KÄNNA den andra människans energi. Häng inte upp er på namn, titlar, mental status eller boende, för de är bara i vägen.

Kan ni minnas ett tillfälle när ni hade en sådan djupgående kontakt med en annan varelse, en medmänniska, en älskad, en ängel eller en galaktisk varelse av kärlek och ljus, där ni verkligen kunde känna deras gudomlighet och den kärlek och det ljus de ville dela med er? Och att ni kunde göra detsamma. När den kärleken och det ljuset möts och blandas är det ett mycket djupgående möte. Vi vet verkligen hur mycket ni alla längtar efter ett sådant möte. Men som vi tidigare har sagt, och det finns många änglar och andra varelser som har bidragit till detta meddelande, inte bara jag Ashtar … ni måste släppa er kontroll. Det är ett falskt program som har lurat er att tro att ni är den säkraste mest skyddade person när ni är på er vakt och har kontroll. Kära ni, ingenting kan vara längre från sanningen.

När ni är i dessa energier, detta tänkesätt, dessa paradigmer, då SÄNKER ni er vibration och blir mottaglig för lägre vibrationer. Det är därför så många av er har det tufft just nu. Energierna som kommer in ber er att släppa taget, slappna av och gå till ert hjärtcentrum där är ni trygga, fridfulla, lugna och den mest kärleksfulla ni kan vara. Vi vet att ni vet detta kära ni, det här är er sanning!

Men ni är fast i starkt laddade program vars syfte är att ha kontroll över er, att hålla kvar er i matrisen. Genom att övertyga er och lura er att tro att kontroll är det bästa sättet för att slippa rädsla. Det är det inte. Vi vet att ni vet det, men vi påminner er varsamt ändå, eftersom det ibland är lätt att glömma, speciellt nu under all denna oro och kaos.

Var snälla och kom ihåg detta mycket enkla koncept … Om ni har det tufft, om ni kämpar – släpp taget. Svårigheterna ni möter beror på att ni håller fast vid något. Ni är rädda för att släppa taget. Ni fruktar att om ni gör det kommer något dåligt att hända. Nej det kommer det inte att göra. Om ni släpper taget kommer mirakler att ske. Om ni släpper taget låter ni mer av er gudomlighet komma in, er sanning. Ni kommer tillbaka till glädjen och allt löser sig av sig själv, magiskt eller hur?

Det är dessa mirakler vi talar om och mycket, mycket mer, och vi är ivriga att se er uppleva dem. De kommer mycket snart. Det här är vårt meddelande till er idag, våra älskade systrar och bröder, slappna av, slappna av, slappna av … släpp taget och gå till ert hjärta …

Alla svårigheter ni går igenom och står inför kommer att försvinna, de behöver ingen analys, de behöver ingen isärplockning, de kräver inte att ni vidtar åtgärder. De finns där för att ni håller dem på plats genom ert grepp om dem. Så är det, kära ni, ni håller fast dem i er verklighet tills ni bokstavligen säger ”dra åt …” Kära ni, ni gör detta mot er själva. Vi påminner er lite försiktigt om att ni håller fast dem där. Släpp taget …

Den här kanalen har bett om en motsvarighet som kan hjälpa till att göra det här meddelandet lite tydligare. Föreställ er att ert grepp är lite som en kylskåpsmagnet, att den drar sig till er, att den drar till sig allt som är i resonans med ert kontrollbehov, era problem och besvärligheter, saker som är av den här naturen. Problem och andra saker klänger sig fast vid er och när ni går ut i världen och möter människor, går till ert arbete eller går ut och shoppar och kommer hem igen och känner er ”uppstoppade” (skrattar), som om ni plågas av många problem. Kära ni, släpp ert `magnetiska`grepp ni har om dessa saker.

Vi ber er att fundera, titta in i er själva, varför ni inte vill släppa taget och vad det är som skrämmer er. Ni kommer att se att det helt enkelt är programmen, de rädslobaserade programmen. Vad är ni rädda för? Gör er av med det här falska konceptet som har kontrollerat er. Det är det som har orsakat er alla problem ni har. Det har alltid varit så. Släpp det!

Detta är Ashtar och andra högre dimensioners varelser som har bidragit till det här budskapet. Vi älskar er, var i frid, var i flöde och gå till ert hjärtcentrum.

Vi älskar er så mycket, adjö för nu …

Du gillar kanske också...