Ashtar via Susan Leland, 14 juli

Ashtar on The Road: Telefonkonferens

Välj de Högre Dimensionernas Perspektiv

14 juli 2015
Kanal: Susan Leland

 

Hälsningar, högst älskade familj! Vi är ett i Uppdrag och Syfte !!! Och det är så, att även om det finns mångfald, finns det också Enhet. Och det är precis så som det måste vara, för tillsammans skapar vi en helt ny era för hela Planeten Jorden – och för var och en av er!

Nu ska jag kommentera den rapporten som vi just har hört. * Det är Sanning, absolut Sanning. De här talar bara sanning. Och om ni har varit medlemmar i Ashtar On The Road familjen under vad ni kallar flera år, kanske ni har märkt att vi lämnar över det till dem, så att säga, att prata om vad som händer bakom kulisserna. Men Jag kan bekräfta det och Jag kan berätta att det finns mycket, mycket mer!

Och jag förstår mycket väl att för kärleksfulla människors Hjärtan känns det ibland svårt att höra om våld, om blodsutgjutelse, och även om planer som är avsedda att leda till den sortens händelser. Det är dock en del av Sanningen. Mänskligheten har utsatts för så mycket kontroll och så mycket ljugande – propaganda, om ni så vill, det är vad det egentligen är.

Hitler hade en hel grupp, en stor del av hans armé som ägnades åt att sprida propaganda. Och de var mycket effektiva. De kom undan med fruktansvärda mängder av folkmord mot vem som helst som inte höll med dem. Naturligtvis, var det främst riktat mot dem med den Judiska övertygelsen, och det i sig är intressant, eller hur, dels på grund av det faktum att Hitlers genetik var delvis judisk, och också på grund av det faktum att de bakom kulisserna ansågs vara judiska – låt oss bara framlägga det så. De var Khazarianer, något annat.

Men, hur som helst, många, många, många – och särskilt de som hade makt att göra något för att stoppa folkmorden, att stoppa dessa tåg från att rulla in i läger där gaskamrarna väntade dem – de stod åt sidan och lät det ske. Och, naturligtvis visste de flesta i världen inte riktigt vad som hade hänt förrän lägren hittades och befriades och berättelserna strömmade ut. Och detta är verkligen svårt att fokusera på, med undantag för den Visdom som finns i det, vilket är att Mänskligheten och Mänsklighetens Medvetande nu är vid en position där detta stoppas, det råder det inga tvivel om!

Men folkmord fortsätter i, ska vi säga, lite mer avlägsna delar av världen – och några inte så avlägsna, till exempel, här i USA. Åh, det har olika namn, men det är folkmord i alla fall, kanske i mindre skala, men det tar avsiktligt det fysiska livet för människor som är måltavla av någon anledning. Det finns en gemensamhet, och propagandamaskinerna rullar på, och förr ignorerade människor det: ”Tja, det är bara en del av livet Det är bara hur det är.”.

Men det har förändrats !!! Och det blir inget mer folkmord i den Gyllene Tidsåldern! Upplyftandet av det mänskliga Medvetandet har redan skett i en sådan omfattning att det inte finns någon återvändo. Det blir ingen återgång tillbaka ner i det djupaste mörkaste djupet av den tredje dimensionen eftersom det nu är dags att allt omvänds!

Så om ni ser eller hör något som är mörkt eller svårt så gäller det för er, som medlemmar av denna Ashtar On The Road Familjen, att först älska er själva tillräckligt för att lyftas upp och ur djupet, och påminna er om att ni är Höga dimensionella varelser som för närvarande ockuperar mänskliga kroppar, men som fortfarande vistas mycket i i de högre dimensionerna! Och det gäller att återansluta er själva med den del av var och en av er. Lyft upp er igen mot Kärlek !!! Titta på Perspektivet av den lärda visdomen och stöd sedan Fred. Stöd människor att hjälpa varandra utifrån kärlek, och att Förlåta varandra. Alla är i slutänden förlåtna av Anden och det handlar om att få ihop den andliga anslutningen och att påminna er själva och varandra om att Vi Alla Är Ett !!! Vi är alla här tillsammans och, ja, vi skapar förändring.

Om ni vill rätta de felande, är det fördömande. Bättre att leda vägen in mot den Gyllene Tidsåldern. Och alla dessa överträdelser mot Uttryck på Högre Nivå, alla dessa motsatser, kan vi säga, motsatser till Kärlek, alla dessa tredimensionella rädslobaserade uttryck, de slutar !!!

Och så gäller det att vara storsint i släppa vad det än är som håller er fångna eller som slavar till de gamla programmen om gott och ont. Och påminn bara er själva om att ni alla är Varelser av Kärleksljus. Och att ni utgår och uttrycker er utifrån det Perspektivet, att vi reser denna vägen tillsammans. Kom ihåg att vi alltid är här, alltid, alltid redo att hålla era händer, att vara i Gemenskap av Enhet med er och framför allt, att vara tillsammans under denna marsch – tja det är mer än en marsch, det är som en spurt in i den Gyllene Tidsåldern !!!

Det är det öde som ni bestämde för er själva när ni antog era kroppar här gången. Ni tog med er en mängd Visdomar och lärdomar. De flödar absolut ut! Jag kan se dem i era hjärtan. Och ni delar med er och bryr er. Och ja, ni kanske vet en del Sanningar. Och ja, ni kommer uppmanas att uttrycka dessa sanningar någon gång eller så, om ni inte redan har gjort det. Men kom ihåg, Vi Är tillsammans !!! Tillsammans är Vi starka i vår Kärlek, vår Medkänsla, ja, och i vår Förlåtelse, som min Älskade Broder Sananda Kumara definierar som ”frånvaron av dom.”

Det är inte vår uppgift att döma. Alla möter sitt eget dömande av sig själv, om man så vill, och det handlar om att först förlåta er själva och sedan alla andra! Precis som Sananda sade när han tog Jeshuas kropp, det handlar om att förlåta allt, att vara utan dömande, och ändå hålla er kunniga om Sanningen om allt som har hänt, och allt detta sker i det här ögonblicket och i nästa, från det Höga Dimensionella Perspektivet av Kärlek, från det höga Dimensionella Perspektivet av Visdom . Vi har lärt oss dessa läxor. Vi behöver inte göra detta längre! Det finns bättre sätt !!!

Dr.Keshe är ett exempel på någon som förstår allt detta Själva det faktum att han kommer från landet Iran – säger inte det någonting? Han har lagt fram sin Kalender för Fred ** Han har erbjudit fri energi till hela Planeten Jorden och även nu är han involverad med personer som vill nyttja hans erbjudande.

Det handlar inte om rikedomar . Det handlar inte om att få politisk makt eller någon form av rikedom. Det handlar om att vara den han kom hit för att vara. Geni, ja, men ännu mer vad ni skulle vilja kalla humanitär – en osjälvisk givare av all den Visdom, Kunskap och Kärlek som han är. Använd en sådan som honom som er förebild om ni vill komma åt Visdomen, som sedd genom – eller som utövad av – De som är här nu, som står inför er, och erbjuder er sina händer och sina Hjärtan, eftersom vi tillsammans är det mäktigaste Kärlekssällskapet som universum någonsin har sett !!! Och tillsammans – ja, då Universum har alltid setts baserad i någon form av en mänsklig form eftersom, kom ihåg, ni är alla med oss ändå i de högre dimensionella formerna av era Ljusvarelser, era högre dimensionella Jag! Men vad gäller befolkningen på Planeten Jorden, har KärleksLjuset aldrig varit så ljust, och det kommer att fortsätta !!!

Ni hörde vår älskade Nyhetsläsare Mästare * säga September! Hmmm! Vad sägs om en månad med ännu mer Kärlek, ännu mer upplyftande av Medvetandet, ännu mer Friheter som returneras till alla? Eftersom hela befolkningen på denna älskade Planet är berättigade till det! Ni vill tala om suveräna rättigheter – Frihet är den suveräna rättigheten för varje man, kvinna och barn och, ja, även andra riken!!!

Och, Älskade Ni, den återlämnas fullt ut. Och det är anledningen till att ni är här och ägnar er åt detta uppdrag av Kärlek och Fred på Jorden och Glädje till Världen! Så ni vill kanske börja fira eftersom vi säger er att, ja, även om det finns några ”fruktansvärda Sanningar,” skulle man kunna säga – men bara i den meningen att de kommer att bli svåra att höra och veta om – så lyser Visdomen igenom, och den Visdomen är; ALDRIG NÅGONSIN IGEN! !! Och så är det instiftat eftersom ni, Mina Älskade, har förordnat det så, då ni är här och håller KärleksLjuset och eftersom ni är med oss ​​på vägen till den Gyllene Tidsåldern!

Så vi tackar er och vi hedrar er och vi berättar för er än en gång att ni är älskade bortom alla ord eller uttryck som vi skulle kunna ge. Öppna bara upp för att känna Kärleken i era hjärtan och VAR Kärleken i era ansträngningar! Och om ni ger uttryck som är mindre än Kärlek, kom ihåg att det inte finns något dömande, det finns ingen skam, det finns ingen skuld. Det gäller bara för er att behålla Visdomen och befria er själva från vilket annat bagage eller börda ni har eftersom detta är den tid , som ni mäter den, när allt detta kommer att upphöra att vara en del av Planeten Jordens livsstil, eftersom planeten Jorden går upp! Och så gör även ni, Mina Älskade !!! I själva verket har en stor förflyttning redan ägt rum och den kommer att fortsätta upp till Uppstigning för alla er som väljer den. Från där jag står, ser det här ut som ett 100% val –som vad ni skulle kalla; ” har röstat för” – att fortsätta på era stigar, hela vägen upp till era Uppstigningar !

Som jag har sagt är det dags att fira och glädjas. Hälsa varje kommande dag med Kärlek – och alla dess uttryck -att Ni Är. Och ju mer ni gör det, desto mer kommer farhågorna att falla bort och ju snabbare kommer vi att spurta genom denna öppning, hela vägen in i den Gyllene Tidsåldern på planeten Jorden! Tack så mycket för att ni var med oss ​​i denna Kärleksfamiljen! Och så är det. Salut! ”

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

*  Tara and Rama’s A&A Report

http://www.ashtarontheroad.com/tara-rama-report-7-14-15.html

** Map for Peace

http://www.ashtarontheroad.com/keshe-foundation-peace-map-5-27-15.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, July 14, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Du gillar kanske också...