Ashtar via Erena Velazquez, 14 februari 2021

 

Ashtar via Erena Velazquez

den 14 februari 2021

Hälsningar!

Jag är Ashtar, befälhavare över den Galaktiska Ljusfederationen, jag tar kontakt med er alla idag, med uppdateringar om våra framsteg bakom slöjan.

Jag vill nämna för er om skillnaderna mellan era och våra verkligheter. Er 3D-verklighet och vår 5:e dimension och högre, är väldigt olika. För mänskligheten just nu, så är det svårt att förstå och närma sig våra höga dimensioner. Det har förekommit en hel del missförstånd gällande vår tidsram och er tidsram på Jorden. I vår värld manifesteras allting ögonblickligen och utan möda. På er planet går allting långsamt och det dröjer en lång tid innan en manifestation blir förverkligad.

Er process med att ta er från 3D till 5D var alltför långsam, så Högste Skaparen justerade tidslinjerna för att snabba på er Uppstigning. Vänligen håll er tålmodiga med den transformation som nu äger rum på Moder Gaia. Den kommer, inget och ingen kan stoppa den längre. Högste Fadern säger: ”Stå Stadigt och Var Starka”.

I egenskap av en Galaktisk Befälhavare bär jag en hel del tungt vägande ansvarsuppgifter och jag är glad att min flotta hjälper er planet att återfå hennes frihet. Våra skepp stöter dagligen på de Mörka Styrkorna vilka fortsätter att göra motstånd och slåss med Ljusstyrkorna. För oss och för er har det varit en lång resa, fram till er befrielse i denna Uppstigningsprocess. Vi är nästan klara med att slutföra vårt uppdrag på Jorden. Vi tillintetgör ständigt de Mörkas skepp och reducerar framgångsrikt deras antal. De flesta strider sker ovanför Washington DC och i Texas.

Drottning An-Ra från det Stora Rådet och Saint Germain fortsätter med att avlägsna alla Negativa Entiteter som tränger sig igenom systemet och försöker hindra Nesara/Gesara-tillgångarnas fördelning till mänskligheten.

En hel del omvälvningar och kaos äger rum i er värld. Era regeringar fortsätter med att pådyvla restriktioner i ert dagliga liv, genom att hävda och skrämma er till döds med Coronaviruset, vilket ni vid det här laget vet att i verkligheten inte bär något hot mot er hälsa. Deras skrämseltaktiker fungerar hittills enbart på dem som inte är vakna. Dessa masker ni bär hindrar inte detta falska virus, i stället skapar det bara andningsproblem för alla. COVID-19-vaccinerna innehåller även nanoteknologi, alla som blir vaccinerade kommer att bli hjärnkontrollerade av De Negativa.

Era regeringstjänstemän har i era minnen ingraverat indoktrinering och rädsla till den punkt att allt som media eller de säger, så tror många människor över hela jordklotet på, utan att ifrågasätta ifall detta är sanningen. Vänligen använd er urskiljning gällande vad som är den verkliga sanningen och vad som inte är det. De manipulerar och hjärntvättar alla för att störa den verkliga uppfattningsförmågan gällande denna verklighet. Den Mänskliga Civilisationen behöver förstå att de behöver stå upp för sig själva och återfå sin frihet.

Kom ihåg att ni alla kom hit från olika Stjärnsystem och att ni är kraftfulla varelser med otroliga krafter, vilka ni förlorade efter DNA-manipuleringarna. Ert syfte här är att föra in Ljus och befria Moder Jord från Mörkret, vilket blev kvar här i tusentals och åter tusentals år. Nu är stunden kommen för er att slåss tillbaka och få ett slut på det här förslavandet.

Den Galaktiska Federationen och jag kämpar å era vägnar för er frihet bakom kulisserna. Nu är det er tur att befria er själva och andra från denna 3D-Matris. Ni har tillräckligt med kraft inom er för att avlägsna alla dessa indoktrineringar och kontrollen från de korrupta själar som under flera år har förslavat er och nu är det äntligen dags för er att befria er värld och att skapa ett Paradis på Terra Christa.

Under de kommande månaderna kommer en hel del dolda sanningar att komma upp till ytan och chockera er alla. Förbered er själv på att hantera den här nya informationen som under lång tid har undanhållits er. Det kommer att bli oväntat och skrämmande gällande hur mycket man har ljugit för människorna. Vänligen håll er lugna och samlade. Dessa nyheter öppnar upp ett nytt kapitel på Gaia.

Jag är Ashtar, det var min ära att få vara här idag och lämna detta meddelande. Er seger Kommer Snart. Jag sänder min Kärlek och mitt Mod till er alla. Ni bär Ljus och Kärlek inom er, detta är nyckeln till er frihet. Tack.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

You may also like...