Ashtar via James McConnell, 11 november, 2018

Ashtar

via James McConnell

11 november, 2018

 

Jag är Ashtar. Det är alltid underbart att vara tillsammans med er i dessa tider och stunder, mitt uppe i dessa många förändringar som äger rum och står i färd med att äga rum.

Just nu kommer jag till er för att dela med mig till er om de yttre skeenden som äger rum ovanför er i de många skepp, de många flottor som finns här, de som ni har hört talas om och som under en tid har stationerat sig precis utanför er atmosfär. Och som vi flera gånger har sagt, så närmar vi oss alltmer, till och med till den punkt där vi alltmer har börjat blottlägga oss själva, så att de som har ögon att se med kan se oss och så tillkommer detta att den Plejadiska flottan håller på förbereder sig för inte bara ett storslaget firande, utan de planerar en operation, kan man säga, en operation som kommer att ta detta ännu närmare – till avslöjandet – och allt närmare er. För att detta ska kunna ske, så är det nu dags för er alla, Vägvisarna, de av er som befinner sig i framkanten av dessa många förändringar för Jorden och för medvetandet här på Jorden, de av er som har förberett er, har arbetat med dessa energier, att inse att ni befinner er mitt uppe i, rätt uppe i mitten av dessa förändringar och såsom har sagts, så är ni katalysatorerna för dessa förändringar.

Ert medvetande skapar i varje stund av era liv, så det är nu dags att alltmer skapa det som ni vill att ska ske, skapa allt som ni längtar efter. För i och med att ni gör det, så kommer alla vi i våra skepp, i alla flottor som finns härute, att alltmer kunna närma oss er, närma oss er som individer och er i grupper. Hela befolkningen kanske ännu inte ser oss, men de av er som är redo och förberedda; frukta inte, skygga inte undan, dessa av er kommer i högre grad att förmå se oss. Vi visar nu upp oss själva alltmer och allt oftare, för operationer är på väg för att förverkliga avslöjandet. Ifall det inte sker från dem som är era ledare, att de gör dessa uttalanden, så kommer det att ske som resultatet av att era energier skapar detta. Det är ni som är avslöjandet, kom ihåg det.

När energierna från denna portal kommer strömmande in på planeten, så kommer ni alla att känna detta, ibland känna det som upprymdhet eller ett saligt ögonblick, andra gånger kommer det att vara överväldigande för er. För det medvetandetillstånd som ni befinner er i, för ögonblicket, dikterar hur dessa energier kommer att reagera med er. Detta är vad ni måste komma ihåg: ju mer ni kan befinna er i ett neutralt medvetandetillstånd, desto mer kommer de energier som kommer in att kännas rätt för er, kommer att kännas som om de är en del av er. När ni känner att ni är i ett lägre tillstånd, en lägre vibration, så samverkar dessa energier med er och skapar förändringar inom ert centrala nervsystem och därmed framkallar de vissa symptom som ni möjligen inte tidigare har känt av. Jag berättar nu detta för er, så att ni alltmer ska kunna befinna er i linje med de nya högre vibrationerna. Ju mer ni kan vara i dessa högre vibrationer, ju mer kan ni känna er upprymda, alltmer upphöjda i medvetandet och utanför den tredje-dimensionella illusionen, desto mer kommer ni att känna er som om allt går exakt i enlighet med den gudomliga planen.

Ashtar slut.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...