Ashtar via Galaxygirl, 1 januari 2021

 

Ashtar via Galaxygirl

den 1 januari 2021

Hälsningar Galaxygirl, hälsningar älskade ljuskrigare! Välkomna till 2021! Välkomna till de högre energierna, för de höjs stegvis, ett steg i taget, och er jordiska sfär kommer att bli nästintill oigenkännlig och energimässigt en hel del högre från och med nu. Dessa energier, som badar ert vackra klot i det gyllene ljuset av Källans kärlek, kan kännas inom växterna, inom stenarna, inom mänsklighetens hjärtan och mest konkret kan vi kan se detta från vår utsiktspunkt ombord på skeppen. Vi har flera teknologier för att mäta sådana höjningar i vibrationshastigheten och det är rätt spännande att kunna iaktta och observera, samt hjälpa till när vi får tillåtelse till det. Ni kan be oss hjälpa till, vet ni. Vi står ivrigt vid sidan om och tjänar Källan, Alltet som är kärlek och vi tjänar er med kärlek i våra hjärtan. För vi är alla sammankopplade och vi gynnas absolut när ni gynnas från dessa högre-dimensionella energier. Vi har nu ett tag befunnit oss i de högre dimensionerna (skrattar) men det känns fortfarande bra. Detta är varför många källor talar om för er att ge er själva tillåtelse till att känna. Ge er själva tillåtelse till att må bra, att verkligen känna kärleken och glädjen och godheten runtomkring er, för det kommer att vara som om en magnet drog alltfler goda känslor till er. Det här kommer att hjälpa er inte bara att ta er igenom dessa månader av förändring, utan att verkligen njuta av de här månaderna som förändras, vilket är vad vi hoppas att ni kan göra. Vi hoppas att ni kan njuta av den här tiden och vi vet att era högre själv känner detsamma. Det är aldrig lätt med förändring, men den är nödvändig ifall man ska utvecklas och växa och få ett utvidgat perspektiv.

Jag är Ashtar, befälhavare för min flotta. Jag för kommandot med kärlek, med service. Detta är varför jag blir respekterad. Det är dags att de ledare som har ett högre-dimensionellt sinnelag börjar stiga fram och får sina energier av likadana vibrationer att expandera. Detta äger rum. Den nuvarande strukturen håller på rasar, förändras och omvandlas till alltmer ljus, vilket är rätt spännande att se utifrån vår utsiktspunkt. Och vi vet att detta är oroande och kanske nedslående utifrån ert perspektiv. Men försök låtsas att ni ser det här från en högre utsiktspunkt, då kan ni göra det, för ni är multi-dimensionella och andra aspekter av er hejar på er och säger: ”Gå, gå! Var ljuset, känn denna kärlek som vi strålar ner till er!” Vi hoppas att ni kan känna den. Om ni betraktar er nuvarande sfär med allt mullrande och skakande och knakande, så vet ni, ni vet absolut att det inte kan bestå. Och bereder inte detta er en stor glädje? För är inte det vad ni funderade på, väntade på, längtade efter, eller? Är inte detta varför ni är här, för att vara de stora igångsättarna av förändring och förnyelse? Det tror vi. Vi tror att ni helt snart kommer att minnas er kallelse. Fastän det bara är den inre kallelsen att vara ljus. Det är tillräckligt. För det är vad som behövs. Ni är våra transistor-radio-apparater för frekvens. När ni mediterar och är inkopplade på ljuset och kärleken inom er, samt på Källan inombords och överallt runtomkring, så strålar ni ut detta ljus allt längre, eftersom när alltfler av er vaknar, så höjer ni exponentiellt mänsklighetens medvetande i och med att vi talar. Spännande!

Jag är Ashtar. Jag älskar er alla djupt. Jag känner er alla. Vi har arbetat tillsammans ett tag. Vi befinner oss i de slutliga uppstädningsfaserna. Ni kommer att komma ihåg vilka ni var innan 2021. Vilka ni kommer att vara efteråt kommer att vara annorlunda, nytt och förbättrat. Så håll er till era meditationer och målsättningar för att ni älskar er själva. Se inte på dessa Nyårslöften som banala och skrattretande. De kan vara livsomvälvande och för att affirmera mantran för ytterligare självkärlek, för att ytterligare stråla ner och ut mer ljus och kärlek till det planetariska klot som ni för tillfället ger uttryck för. Ni ger även uttryck för andra planetariska sfärer, kom ihåg det. Ni är bara här nu i denna fysiska mänskliga form för att uppleva. Så upplev då. (Jag ser saftiga jordgubbar och jag känner den söta smaken. Jag känner glädjen av mina fötter i den varma sanden och de svala havsvågorna som med intervaller lugnar mina fötter. Jag kan minnas när jag första gången vidrörde min babys huvud. Jag minns, jag ser alla dessa ögonblick av enkla nöjen och jag känner deras glädje.) Glädje! Ja, det är vad vi önskar att ni tar till er från detta. Var i glädje. Stråla ut ert ljus. Känn att de välsignande energierna strålas ner från allt runtomkring och inifrån er. Det är nyckeln. Himmelriket finns inombords, en lära som ofta är missförstådd, men det beror på att ni alltid försökte begripa den utifrån ett lägre perspektiv. När ni kommer ihåg och på nytt minns, samt verkligen känner att ni är Källans varelser, så finns himmelriket naturligtvis inom er. För ni kan skapa himlens glädje och salighet inom era hjärtan, för allt detta finns inom er. Mörkret kan inte krossa detta. Mörkret kan inte röra detta utrymme ifall ni inte låter ert ljus dämpas och glömmer bort att det finns inom er. Gör inte detta, vänner. Kom ihåg er glädje. Känn er inre gnista av källans ljus och skratta av ren glädje för att få vara levande – vara förkroppsligade – ett oerhört privilegium inom detta ögonblick som är nu – och kom ihåg vilka ni är. Kom ihåg ljuset och kärleken samt glädjen i det här förkroppsligandet på Jorden. Ni har haft många glädjeämnen. Kom ihåg dem och det kommer att hjälpa er att transformera er yttre verklighet till de himmelska sfärer av ljus som ni eftersöker.

Jag är Ashtar. Jag hoppas att detta meddelande har varit ett som är uppmuntrande och storslaget för att sparka igång det Nya Året som ni upplever. Vi upplever detta tillika med er. Vi älskar er fullständigt, helt och hållet, oerhört mycket. Fortsätt, ni gör ett storslaget jobb. Jag är Ashtar.

 

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...