Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 januari 2021

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 januari 2021

 

Jag är Judas och jag kommer att skriva till er idag om lite olika saker som sker på Jorden. Det första jag ska göra är att önska er alla Ett Gott Nytt År. Ett år som inleds med en stor förväntan från många, ett hopp om en ljusare tid än det som just har lämnat oss. Det föregående året har dock fått många att växa och öppna upp för en högre medvetenhet. En medvetenhet som nu växer ytterligare på grund av att ett större ljus nu har inträtt på Jorden. Det är många fler nu som ser sig yrvaket om och undrar vad det egentligen är som pågår runt om dem och hur de ska förhålla sig till det, som de just nu förnimmer i sin verklighet. Det kan vara saker som sker inom dem. Det kan också vara det ekonomiska och politiska läget som gör att de blir chockade av det som de just nu uppfattar håller på att ske i världen. En del av det som sker kan vara vackert, en del kan vara fult. En del kan göra en förfärad, en del kan få en att bli rörd av medkänsla och glädje. Livet visar idag att det finns två olika sidor på ett mynt och att livets mörka och ljusa sidor sker på ett omväxlande sätt. Hur ska vi då förhålla oss till det som händer på Jorden idag? Var finns du som individ och hur mycket påverkas du av det kollektiv som ni alla tillhör. Ja, ni påverkas alla av det kollektiva, det genomsyrar allt på er Jord. Det är som individ ni kan fråga er själva, om det som ni upplever tillhör er, eller om det kommer från det kollektiva fältet. Det kan komma utifrån samtidigt som det kan finnas inom er själva, det kan t.ex. vara en rädsla som ska släppas.

Det är nu viktigt att hålla en viss distans till yttervärlden och att reflektera mer över sin inre verklighet. Det är på så vis ni kan hålla er lugna och balanserade inför det som ni själva möter i livet. Det är viktigt att ni ta de steg som er själ vill att ni ska gå. Det är många som är på väg att vakna, men det är också många som är på väg att agera genom sin inre uppmaning, så att de ska kunna bidra till glädje för mänskligheten och Jorden. Ni behöver göra er röst hörd idag, kära människor på Jorden, ni behöver visa och tala om vad det är som ni verkligen vill ha, vad det är som är viktigt för er att prioritera, både angående ert eget liv såväl som Jordens, som är en oundviklig del av det välmående och den glädje och harmoni som ni eftersträvar.

Ni befinner vid porten av glädje och överflöd. Det finns inom er, ni behöver värna om er själva och prioriterar det som nu känns bäst för er att göra, vare sig det kan vara att vila, söka inre vägledning eller starta en ny hobby som länge legat och gnagt i ert sinne. Det kan också vara att göra färdigt påbörjade arbeten eller att hoppa in i ett helt nytt projekt. Ett projekt som kanske leder mänskligheten en bit framåt i sin utveckling. Det behövs många helande gåvor idag, vare sig de är kroppsliga eller tekniska. Energin strömmar genom allt och den ljusa energin av en högre vibration för med sig mycket kreativitet och glädje. Allt som du gör med passion och glädje blir också till glädje för andra.

Tag kontakt med er själ, kära Jordbor, den väntar på er nu. Ni behöver alla lyssna in och tala med er själ. Den kommer att svara er på ett eller annat vis. Öppna upp ert hjärta och var i tillit till att allt kommer att ske på bästa sätt och att för varje steg ni tar framåt, så följer det mänskliga kollektivet med och stegen blir då efter hand lättare och lättare. Det är dags nu kära Jordbor att göra en djupdykning i ert inre så att ni kan återställa balansen inom er själva och bli ett redskap för tjänande till den Jord och mänsklighet som ni tillhör.

Med dessa ord lämnar jag er nu i stor kärlek och med stor trosvisshet till den kärlek och styrka som ni har boende inom er.

Judas

Du gillar kanske också...