Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 14 november 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

14 november 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Ett kort meddelande till Ljusarbetare:

Hälsningar vänner! Vi är glada att ha denna stund för att tala med er idag.

Vi ser att det är mycket panik i vissa delar av världen, speciellt rörande mycket jämna eller ifrågasatta valresultat i U.S.A, och de fortfarande okontrollerbara bränderna i Kalifornien, bland annat.

Vi vill försäkra er om att ni inte står ensamma i detta.

Att ni inte är övergivna, och att vi arbetar genom otaliga Ljusarbetare för att hjälpa till med etablering av högre standard och rättvisa i ert valsystem, såväl som att rädda liv, hem och skogsområden i Kalifornien och på andra platser.

Ni är mitt i en kraftfull förändring över hela planeten. Det hotar starkt den gamla maktstrukturen som inte van vid att bli ifrågasatt på något konkret sätt.

Den ser också sitt grepp på mänskligt liv försvagas minut för minut, och det orsakar panik som sedan får dem att skapa händelser som kastar det vardagliga livet mot olika former av kaos.

Vi ber er att inte ge efter för rädsla, att ni har tillit till att Allt, i en högre mening, är Väl, att det alltid har varit och kommer att vara så.

Och att ni kommer att finna vägar att återuppbygga liv, och hela de delar av naturen som nu skadas.

Faktiskt ser vi det inte ens som skada. Betrakta det som ett alkemiskt skifte från en vibration till en mycket högre sådan.

Ibland innebär det att det gamla tas bort. Det kan innebära inträde i en sorts tomrum varefter ett nytt sätt att leva skapas.

Känn det inte som att ni är ensamma i dessa situationer, eller att ingen från de högre sfärerna hjälper er att hålla fast vid hälsovård, att hålla naturen ren, eller att hjälpa individer som till synes förlorat allt.

Vi är med er!

Ni behöver bara kalla på oss för högre nivåer av hjälp på alla sätt, alltid, inklusive uppmuntran att fortsätta, och att fortsätta bygga högre former av levnadssätt och livsupplevelser.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma.

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...