Ashtar via James McConnell, 26 november 2017

Ashtar via James McConnell

26 november 2017

JAG ÄR Ashtar

Dessa tider när vi kan vara tillsammans är mycket tillfredsställande tider, inte bara för oss utan för de av er som väntar på de många förändringar som är på väg, av vilka några redan är här.

Men som alltid förmanar vi er att inte bara titta på framtiden utan att vara närvarande i nu-ögonblicket. För det är allt ni har. Det förflutna är snart glömt på många sätt. Framtiden är ännu inte skriven. Men varje ögonblick av era liv förbereder ni den berättelse som ännu väntar.

Och vet detta: då allt omkring er börjar falla sönder, allt som ni känt till börjar vittra på många sätt – det är inte för att sprida rädsla, för det skulle vi aldrig göra – men för att låta er få veta att det paradigm ni blivit bekanta med i denna 3D illusoriska värld håller på att falla sönder… falla ner.

Var och varannan dag faller den ner en liten bit till tills ni en morgon vaknar och ett paradigm som ni känt till under så lång tid börjar synas i er backspegel och mer och mer blir glömt därför att ni rört er genom denna övergång, genom denna uppstigningsprocess. Ni har kommit in i de högre vibrationer som det talats om för så många, så länge nu och ni kommer att veta att ni slutligen anlänt till vad Sananda har kallat mållinjen; det andra kallar den nya begynnelsen, Gaias Nya Ålder, den Nya Jorden. Alla dessa är dock samma sak.

Men ni själva kommer inte att vara samma, inte det samma ni alltid har känt er själva som. För de av er som är ljusarbetarna, och många blir nu krigarna, ljuskrigarna, ni är de som är redo att skrida till handling, de som är redo att gå framåt. Vi delar Svärdet av Ljus och Sanning som ni alla kommer att hålla i.

Det är inte bara Ärkeängeln Mikael som bär Svärdet. Han har anförtrott er alla med Svärdet. Ni kommer alla att bära fram det. Alla här uppe på våra skepp är i beredskap att ögonblickligen gå till handling så snart signalen ges. Vi förväntar oss att mycket ska ske i en mycket nära framtid. Mycket är på väg skifta och förändras.

Ni får ta emot mycket information nu. Många sanningar kommer fram och dessa sanningar skall verkligen få er fria. För att dessa sanningar skall komma fram krävs det mer av er, mer av er ljuskrigare, av er som delar ljuset nu. Det krävs mer av er för att få detta att ske, att få fram dessa sanningar. För ni är publiken. Ni är de som dessa sanningar är avsedda för nu. Ni är de som befinner er i uppvakningsfasen. Ni är också de som ska hjälpa andra med uppvaknandet.

Ni har många gånger hört att utan er skulle vi inte kunna göra det vi gör. Och utan oss skulle ni inte kunna göra det ni måste göra för att komma framåt.

Förvänta er nu under kommande dagar och veckor att ett stort antal saker kommer fram, att många sanningar avslöjas. Några från oväntade platser; oväntade saker kommer fram. Ni har redan hört om några få. Mycket kommer upp i ljuset. Fler för fram information, information som länge vilat i skuggorna kommer nu till ljuset, precis som ni alla gör.

JAG ÄR Ashtar. Jag kommer att vara med er väldigt mycket i detta kommande Avancemang. Om än inte som fysisk person, men helt visst som ett medvetande i ert sällskap. Må all min frid och kärlek vara med er alla.

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

You may also like...