Ashtar via Natalie Glasson, 17 juli, 2020

Befälhavare Ashtar
Audiolänk: The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Regnbågsuppgraderingen av Befälhavare Ashtar

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar till alla varelser på Jorden. Jag är Befälhavare Ashtar, jag övervakar de Uppstigna Mästarna och jag har ett rymdskepp som främjar uppstigningsprocessen där många team av uppstigna mästare finns, och vi är i tjänst för mänskligheten och Jorden. De på Jorden kan besöka mitt rymdskepp för uppgraderingar, aktiveringar och upptäcka deras inre sanning, alla är välkomna till mitt rymdskepp när de utstrålar vibrationen från Skaparens kärlek. Vårt syfte är inte bara att tjäna Jorden, utan också att röra oss över Skaparens Universum för att tjäna olika planeter, stjärnor och dimensioner i hela Skaparens Universum. Vi har mycket visdom och kunskap att dela, inspirationen flödar direkt in i våra varelser från Skaparen, för syftet med vår uppstigningsprocess.

Jag, Befälhavare Ashtar, kommer nu tillsammans med de uppstigna mästarna och stjärnvarelserna, för att stödja er och göra er medvetna om en uppgradering som äger rum. Jag har redan jordat och hjälpt uppgraderingen att förankras i era ljuskroppar. Er ljuskropp är det energifält som omger er, det inkluderar er energikropp och härbärgerar er själ. När ni färdas utan er fysiska kropp så använder ni er ljuskropp. Er ljuskropp är som ett bibliotek av visdom och kunskap, som samlas in av er själ. Den kan aktivera energierna inom er och öka er energivibration, så att ni kan bli känsligare för Skaparens vibrationer. Eftersom det finns många nivåer i ljuskroppen, så vill jag berätta om Skaparens fullbordade ljuskropp. Denna ljuskropp härbärgerar skaparens fullbordade energier, skaparens helhet och fulländning. När ni får tillgång till denna ljuskropp, så kan ni fullständigt förkroppsliga er energikropp, fysiska kropp, era sinnen och känslor av Skaparens fullhet, helhet och fullständighet. Och då få tillgång till allt som är Skaparen och den eviga energin som är obegränsad. När ni får tillgång till och förkroppsligar denna ljuskropp, kanske ni blir medvetna om regnbågenergin, eftersom den ofta visar sig i regnbågsljus.

När denna nedladdning av energi kommer till er och blir totalt aktiverad, så hjälper den er att uppnå allt som är viktigt och nödvändigt för er och er uppstigning på Jorden. Den stöder ert arbete med den Nya Jordens Uppstigningsritning, vilket främjar era drömmar och önskemål när det gäller manifestering i er verklighet nu.

Jag, Befälhavare Ashtar, har stöttat aktiveringen och nedladdningen av er Skapares fullbordade Ljuskropp. Det Kristallina Konungariket har nu tagit ett steg fram och önskar vara till tjänst. Det Kristallina Konungariket önskar infusera er ljuskropp med sitt regnbågsljus och rena vibrationer från Skaparen. Det Kristallina Konungariket kommer på de inre planen att förstärka Skaparens vibrationer, rensa energierna och återgå till dess ursprungliga essens, skaparens ursprungliga vibration. När det Kristallina Konungariket och er Skapares Fullbordade Ljuskropp integreras, så kommer en ren vibration av ljus att skapas. En rening och rensning kommer att ske i er ljuskropp på alla nivåer och i er fysiska kropp/ energikropp, vilket också främjar en rening och rensning i er fysiska verklighet.

Ni kommer att känna er mer i linje med er ursprungliga essens, er ursprungliga vibration från Skaparen. Det betyder att era tankar, känslor och handlingar också kommer att bli mer anpassade till Skaparens sanning. När er ljuskropp aktiverar fullbordandets energi, så kommer ni att uppleva en större fullbordan inom er varelse och verklighet.

En Ficka av Renhet

När denna integration sker kommer det Kristallina Konungariket att förstora och förbättra det arbete som de Uppstigna Mästarna har åstadkommit med mänskligheten, vilket är knutet till Skaparens Fullbordade Ljuskropp. Detta skapar en ficka av renhet för de som är vakna och medvetna. De som inte är vakna eller medvetna kan ta del av denna energi när de är redo. Integrationen i er ljuskropp skapar en energi som liknar en ficka av frid, trygghet, stillhet, en fristad och glädjefylld avkoppling. Det är ett fönster till renheten, kärleken, essensen och de ursprungliga vibrationerna från Skaparen.

• När det Kristallina Konungariket laddar och förstärker er Skapares Fullbordade Ljuskropp, kan ni knyta era tankar och avsikter till den, genom att visualisera regnbågsenergi runt omkring er och inom er.
• Föreställ er sedan, känn eller bekräfta det Kristallina Konungariket som omger er, och skickar rena och heliga vibrationer av ljus och förstärkning till Skapares Fullbordade Ljuskropp hos er.
• Fokusera mer på regnbågsljuset och energin från fullbordandet och renheten, så kommer ett fönster till Skaparens essens att öppnas för er. Ni kommer att finna att ni går djupare och djupare in, för att få åtkomst till denna ficka av frid, lycka, renhet och heliga vibrationer från Skaparens essens. Ni kommer att känna, eller bekräfta denna essens, som kommer av att ni uppfyller alla aspekter inom er, det kommer in i era celler, sinnen, känslor och i alla aspekter av er. Ni kanske upptäcker att era tankar och känslor renas och att sår av fysisk och emotionell natur, läks. Ni kanske märker att det finns en djupt liggande frid, tillfredsställelse och uppfyllelse ju mer ni fokuserar, och desto djupare slappnar ni av i fickan av skaparens essens. Detta kommer att stärka, uppmuntra, föryngra och skapa en uppgradering för er ljuskropp och hela er varelse. En större syntes mellan er ljuskropp, er själ och er fysiska varelse kommer att manifesteras.

Er Hjäp

Denna process behövs inte bara för er egen uppstigning för att skapa klarhet, fred, anslutning och anpassning till skaparens essens. Den måste distribueras till Jorden och mänskligheten, förankras i Moder Jord för att skapa en ficka av energi som liknar ett ögonblick av tystnad, stillhet och ursprunglig Skaparenergi. Den kommer att återaktivera människor; det är något själarna har väntat på. Denna återaktivering kommer att vara som att titta i spegeln och då se sanningen ni sökt, vilket nästan kommer att kickstarta en ny energi på Jorden för healing, fullbordan, helhet och Skaparens ursprungliga intentioner.

Alla själar kommer inte att få tillgång till detta, vissa kommer att uppleva den bara för att sedan göra sig av med den, andra kommer att uppleva energin totalt vilken då skapar en massiv förändring i deras verkligheter. Det som är viktigt är att vibrationerna är förankrade i Jorden och varelserna kan få tillgång till denna energi. Närhelst själar på Jorden önskar eller behöver, så finns fikans renhet och den ursprungliga energin tillgänglig.

Ju mer ni får tillgång till det integrerade ljuset i er ljuskropp och de Kristallina Vibrationerna, desto mindre intensiv kommer integrationen att kännas, eftersom ni har förkroppsligats och blivit energin, och därför kanske känner en större stillhet, frid, tillfredsställelse och fullbordan inom er.

Detta är vårt fokus nu på Jorden och de verktyg vi delar med er vid denna tid för uppstigning, är för att skapa en tydlig intention, skapa healing, frigöra onödiga energier och få en större känsla av enighet samt bekräftelsen av att allt är möjligt.

Vi älskar er djupt och vi tackar er.

Jag är Befälhavare Ashtar

Översättning: Maggan

You may also like...