Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 17 juli, 2020

 

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

den 17 juli, 2020

 

Saker och ting håller på trappas upp så mycket att något slutligen måste bryta ut. Det har äntligen blivit förstått att det nu skulle vara bättre att vissa hemliga projekt förs upp i det öppna för att få allmänhetens stöd. Man behöver få veta var som har gjorts i ens namn och att tillåtas att gynnas av dessa. Fri energi ligger högst på denna lista och den skulle kunna hjälpa till med att avlägsna många problem som för närvarande existerar. Det skulle befria oerhörda mängder pengar som på ett bättre sätt skulle kunna spenderas på att återuppliva ekonomier runtom i världen.

Det skulle uppenbarligen finnas motstånd från alla som har investerat i nuvarande energiformer, men framstegen kan i oändlighet inte hållas tillbaka, i synnerhet eftersom de redan i hemlighet i omfattande utsträckning under en lång tid har använts av de beväpnade Styrkorna. Påtryckningar läggs på myndigheterna att agera, men det kommer att bli en maratonuppgift. Ibland har en del information filtrerats igenom till allmänheten och mänskligheten har som ett resultat gynnats, men det är bara ”toppen av isberget”. Det är dags att ta ett steg framåt och sålunda göra det möjligt för människorna att få leda ett bättre och mer gynnsamt liv.

För vår del försöker vi hjälpa er att lägga idéer och tankar i era huvuden, men vi kommer inte att på något sätt tvinga dem på er. Om ni får bollen i rullning, så att säga, så är vi tillåtna att hjälpa till och vi kommer alltid att visa er i den riktning som leder till rättvisa och ärliga uppgörelser, vilka underlättar för alla människor. Ni måste ta det första steget så att vi vet åt vilket håll ni är på väg, oberoende av om det anses vara den bästa vägen att gå. Hela tiden uppmanar vi människor att handla på ett visst sätt, så som vi vet att kommer vara till er fördel. Om du är en som är involverad i sådana skeenden, vänligen ge dig själv de stilla stunderna då du kan komma i kontakt med oss.

Vi skulle bli överlyckliga om vi öppet kunde komma i kontakt med er, men den rätta tiden är ännu inte inne för en sådan öppen kontakt, men känn er försäkrade om att den är på väg. Ni ser ofta våra farkoster på era himlar, men om de inte befinner sig på ett specifikt Jord-uppdrag, så kommer mycket få av er att få en personlig kontakt. De dagarna är förbi då vi behövde göra er uppmärksamma på vår närvaro för att få er att vänja er vid att bli kontaktade. Rädslan för det okända kan vara väldigt upprörande och gynnas inte av fantasiberättelser som ofta framställer oss som hotfulla livsformer. Vi som befinner oss i ert solsystem liknar väldigt mycket människorna, fastän vi är i en annan storlek.

När dagarna för en öppen kontakt äger rum, så kommer ni att finna vår närvaro väldigt bekräftande och inte det minsta skrämmande. Våra personliga energier utstrålar en kärleksfull känsla som får er att känna er mycket väl till mods i vår närvaro. Vi är Varelser av Universell Kärlek och har länge utvecklats bortom den nivå som ni för närvarande befinner er på och vi tjänar andra i Guds namn. Fastän det förekommer några undantag som huvudsakligen härstammar från de reptiliska grupperna, så är alla utomjordingar i allmänhet av de högre vibrationerna och på inget sätt våldsamma eller skrämmande. De är era bröder och systrar på en mer utvecklad väg än var ni befinner er, fastän många av er som följer Uppstigningen kommer att höjas upp.

Så vilket är ditt ultimata mål och varför behöver du uppleva de lägre vibrationerna? Svaret är att du, så att säga, avlägsnar de ’skarpa kanterna’ så att du gradvis blir en utvecklad Varelse som kan uttrycka dig själv med Universell Kärlek för samtliga livsformer. Det betyder att acceptera de många olikheter som du för närvarande upplever. Vi har rätt nyligen talat om egot och det ’måste ta sin plats i baksätet’, eftersom det ofta är anledningen till argument och till och med värre. Du kan inte fortsätta låta det diktera hur du ska reagera på situationer.

Du måste lära dig hur du ska hantera utmanande stunder på ett sätt då du, om nödvändigt, kan gå iväg från ett potentiellt gräl. Det är inte att vara feg, det är inte heller skadligt för din självbild, så håll huvudet högt och var medveten om att du är större när du kan vända ryggen till gräl. Var så långt det är möjligt i frid med alla runtomkring dig och om du måste reagera på något, gör det på ett vänligt och förstående sätt; du kommer att känna dig mycket bättre för det och andra kommer att beundra din självkontroll. Du kan ertappas när något överraskar dig, men oroa dig inte över det och var medveten om att du genom erfarenhet kommer att lära dig att nästa gång få bukt med det.

Den nivå av upplevelser som ni befinner er i är avsedd att hjälpa samtliga själar att utvecklas, vilket är varför er livsplan omsorgsfullt har planerats och händelser enligt det äger rum. Ni har i förväg samtyckt till er livsplan och sålunda gått med på att era upplevelser har arrangerats för att säkerställa att de gynnar er. Ni har fortfarande en fri vilja och ifall ni av någon anledning inte uppfyller er plan, så kommer den helt enkelt att överföras till en annan tidpunkt i ert liv. Ni kan inte ignorera eller fly från era karmiska ansvarsområden och de kommer att upprepat återkomma till er tills de nödvändiga lärdomarna har genomförts.

Ni kommer antagligen att vara medveten om att omedelbart när ni dör från er fysiska kropp, så ser ni först en återblick på ert liv och ni kommer rätt tydligt att kunna se var och varför ni hamnat fel. Det finns inget sätt att undvika sanningen, som är tydligt nödvändig ifall ni ska göra framsteg. Känn er emellertid försäkrade om att ni ständigt kommer att få ta emot vägledning och hjälp för att övervinna alla svårigheter. Det förekommer ingen känsla av bestraffning om ni misslyckas med att göra framsteg, eftersom ni kan få hjälp med arrangemang av passande upplevelser, så att ni i slutändan lyckas. Ni kommer naturligt att involveras i andra själars upplevelser, så ni kan i er tur förmå hjälpa andra att utvecklas. Det kan förefalla väldigt komplicerat, men på grund av att det så noggrant har planerats, så fungerar det normalt sett så som det var avsett.

Ingen vill att ni ska misslyckas och helt det motsatta gäller, eftersom samtliga själar är omåttligt älskade och det inte råder några undantag. Fortsätt med ert liv med självförtroende och vet att varje ansträngning som ni lägger in kommer att vara väl värt det. Ni kommer att blicka tillbaka på dessa nuvarande dagar, med förvåning, för att tänka på att ni åtog er sådana utmaningar med en ögonbindel, utan att veta vad framtiden skulle komma att hålla för er. Men ni hade en försäkran om att ni skulle bli vägledda och skyddade hela vägen genom er resa i de lägre vibrationerna. Nu står många av er på randen till att avsluta dessa upplevelser efter att ha gått igenom hundratals, om inte tusentals livstider, för att nå fram till denna punkt i er evolution. Ni står i färd med att uppstiga och lämna de tredje-dimensionella vibrationerna bakom er, eftersom de har tjänat sitt syfte med att hjälpa er utvecklas till en högre dimension.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...