Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 19 oktober 2018

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

19 oktober 2018

 

Medan den nya cykeln fortsätter med att överlappa den gamla, har stora konflikter ägt rum mellan dessa två, i och med att nya tankar uppstår medan det även finns några som är beredda att till varje pris hålla sig fast vid de gamla. Följden blir att framstegen blir väldigt långsamma och att sortera ut trasslet av det gamla och det nya har visat sig vara en svår uppgift. Det nya måste emellertid etableras för att ta mänskligheten framåt och för att de nya idéerna ska kunna introduceras, vilka fullständigt kommer att förändra tillvaron. Förändringarna kommer att bli avsevärda och det sker redan åtgärder för att förändra Mänsklighetens väv, så att man ska kunna vara beredd på dem. Som man skulle kunna förvänta sig, så kommer förändringarna att ändra på er självaste tillvaro och göra den mycket lättare och ge er nya levnadssätt som kräver minimalt av er tid, vilket lämnar er med så mycket mer till er personliga fritid. Som ett resultat blir människorna mer självständiga och framtiden på lång sikt kommer att få se att man samlas i mycket mindre grupper.

Känn er försäkrade om att ut ur det skenbara kaoset uppstår en synlig väg framåt och när vibrationerna fortsätter höjas ger detta er en större frid än vad ni tidigare har fått uppleva. Harmonin kommer att öka och lyckan blir garanterad när ni alla får jobba hårt för allas goda, snarare än för individen. Spektrat gällande hemlöshet är borta och alla kommer att ha ett lämpligt boende. Alla kommer att ha exakt vad man behöver för att kunna leva ett bekvämt och sunt liv. Dessa ting kommer att ta tid att manifestera, men ni kommer att få se att det är väl värt att vänta på resultaten. Alltmer får ni märka att er förmåga att ”tänka” saker till existens ökar och slutligen blir det helt automatiskt. På samma sätt kommer ni även att göra er av med det som inte längre tjänar er och marken och haven upphör fördärvas av sopor. Man uppnår också en tidpunkt när ni kommer att kunna ”prata” med djuren och även förstå dem.

Människorna behöver ha ett mål i sinnet och det är det arbetssätt som man är van vid, så att planera långt i förväg kommer att finnas med er under en rätt lång tid framöver. En av de mest välkomna förändringarna blir när ni ögonblickligen förmår få vad ni behöver, genom tankens kraft. Att samla på sig saker kommer att höra till det förgångna och förvärvande av rikedom är totalt onödigt när ni bara förmår ”tänka” fram vad ni vill ha. Dessa utvecklingar måste just nu låta väldigt avlägsna för er, men förändringarna som framdriver er till framtiden börjar ske väldigt snabbt. Det är era yngre generationer som är fyllda av nya idéer och som är så ivriga att få förverkliga dem och de borde få all uppmuntran att göra så. Deras inställning och sätt att se på saker och ting är mycket annorlunda än era gamla sätt, eftersom de kan hitta svar på problem på en mycket kortare tid och har en vidare uppfattning gällande vad som behöver göras och hur man ska göra det.

Ni har korsat bron och befinner er på ett nytt territorium där ni mycket lättare kan manifestera än tidigare, plus det faktum att er egen makt ständigt ökar. Glöm det förflutna som har tjänat sitt syfte och ta språnget framåt till allt som är nytt och utmanande. När allt kommer omkring så är det era val som banar vägen framåt, fastän det ständigt finns en huvudsaklig plan och ett mål som måste uppnås – och som heter Uppstigningen. Mänskligheten som ett kollektiv har uppenbarligen ett visst inflytande på framtiden, men ni kommer alltid att bli ledda till den väg som uppfyller era behov medan ni samtidigt håller er i rätt riktning. Naturligtvis har ni fri vilja, men det vore oförnuftigt att avvika från den väg som har lagts ut framför er. Eftersom ni passerade 2012-Markeringen har ni fått rättigheten att få större hjälp och upplyftande till de högre vibrationerna.

För att återgå till de rådande problemen, så hägrar valutornas revalvering väldig, men den övergripande faktorn är fortfarande att säkerställa att samtliga länder håller sig i jämvikt och är redo att delta. Men det kommer en tidpunkt när förändringarna måste gå framåt, eftersom det finns en gräns för hur länge man kan vänta på detta. För att göra spelplanen jämn, så kommer vissa att gå upp och vissa behöver komma ner och det blir inom kort synligt som ett skapande av en mer rättvis affär för alla berörda. Fred på Jorden är inte bara en dröm utan en nödvändighet, ifall ni ska få uppleva en smidig övergång till Den Nya Tidsåldern, så ni kan vara försäkrade om att många människor jobbar hårt för att uppnå de förändringar som behövs för att få det till stånd. Uppskrivningen av valutorna kommer att visa sig vara ett av de viktigaste stegen som ni någonsin har tagit, så beslutet att framskrida måste vara väl stöttat av alla berörda. Resultatet kommer att få fart på en världsomspännande boost som får se att marknaden får nytt liv.

På vår nivå inom ”nuet” ser vi att allting sker samtidigt, vilket gör det svårt att placera dem i kronologisk ordning. Vi kan se var svårigheterna kan uppstå och vi försöker använda vårt inflytande till att hjälpa er övervinna dem. Vi kan göra mycket för att hjälpa er, men i den slutliga beräkningen är det ni som måste göra det. Ni har klarat er väl så här långt för att passera Markeringen och vi har all tilltro till er förmåga att övervinna de nuvarande svårigheterna. Det verkar förekomma hemska varningar över hela världen i och med att förändringarna leder till problem, men det är möjligt att övervinna dem alla ifall besluten fattas till förmån för allas intressen, snarare än för några mäktiga individer. Det går med all säkerhet upp för människorna att ifall ni jobbar tillsammans, så får ni mycket mer gjort på en mycket kortare tid. Tävlan är en kapitalistisk egenskap men till och med den kommer att blekna bort i bakgrunden, eftersom samarbetet mellan människorna alltmer blir mer av det normala.

Ni har väntat en rätt lång tid för ett positivt resultat för alla de upplevelser som ni under den senaste tiden har gått igenom, men var försäkrade om att ert tålamod kommer att belönas. Försök luta er tillbaka och slappna av och låt händelserna utvecklas naturligt, eftersom alla saker och ting med tiden kommer att komma till er. Ni kommer verkligen att bli glatt överraskade över hur saker och ting utvecklas, möjligtvis på ett mycket bättre sätt än vad ni har tänkt er. Den extrema karma som under den senaste tidsåldern har upplevts är förbi, men som individer får ni fortfarande samla på er en viss del ifall ni gör något felsteg. Som ni redan har fått höra, så sker ögonblicklig karma för att genast rensas ut, till skillnad från tidigare tidsperioder. Förstå att när ni ådrar er karma, så påverkas era vibrationer tillfälligt, när ni i själva verket borde göra allt för att upprätthålla er höga nivå. Det är till och med ännu viktigare ifall ni är en som gett er på att uppnå Uppstigningen. Men eftersom ni har nått så här långt så är det osannolikt att ni kommer att förlora er vibrationsnivå.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Själv och varenda själ har inombords samma förbindelse med Gud.

 

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...