Ashtar via Susan Leland, 11 februari 2017

Ashtar via Susan Leland

11 februari 2017

SPECIELLT MEDDELANDE FRÅN ASHTAR:

”DET STORA UPPVAKNANDET!!!”

Hälsningar, Älskade Familj! Detta är för att besvara era många förfrågningar om mitt perspektiv på den aktuella statusen hos regeringen i Amerikas Förenta Stater – speciellt rörande den som blivit installerad som President, Donald Trump. Först kan jag notera att sedan detta skedde, och trots mycket tal om förändring och nya sätt att göra saker, råder det fortfarande stor förvirring kring honom.

Å ena sidan finns det de som har välkomnat honom men ändå är förbryllade angående några av hans uttalanden och utnämningar. Till exempel, betrakta toppfigurerna i läkemedelsbolagen som bokstavligt talat är rädda för att deras levebröd – och livsstil – är i fara. Och ja, bland dem finns flera som gav stöd till hans kandidatur. Under tiden ser vi mycket stora och oavbrutna öppningar för utbildning om så kallade alternativa metoder – en veritabel tsunami av information som kommer upp i Ljuset då de blir mer och mer kända!

Denna kunskap är inte begränsad till FDA:s och ”Big Pharma:s” områden, så som de är kända, utan den strålar snarare genom alla 3D-program och institutioner. De saker allt detta har gemensamt är, oavsett huruvida Trumps idéer kring dem känns trevliga eller inte för var och en, att hans uttalanden bokstavligt har attraherat det Strålande Ljuset av Sanning att skina överallt! Och det är så att rekordmånga människor är på väg att vakna upp och ser på saker de aldrig givit mycket – om ens något – beaktande tidigare!

Härifrån kan vi rapportera att vi ser att Mänskligheten reser sig för att lösa upp och gå bortom de många utmaningarna i livet på 3D Planeten Jorden, mer så än någonsin tidigare! Ja, jag kan försäkra er om att den nödvändiga healingen och de upplyftande förändringarna redan sker! Och detta är bara början, för Ljuset är så starkt så det strålar Hopp från de Högre nivåerna av Kärlek, och allt som kommer därifrån. I detta Hopp finns en försäkran att Mänskligheten KAN åstadkomma detta, och verkligen gör det!

Jag påminner er också om att vi är här med er, och att vi kan göra mer än någonsin för att hjälpa er, för ni har klivit fram för att bli partners med oss!! Vi har god kontroll på situationen och rör oss med all hast för att åstadkomma ALLT som ska göras, i enlighet med Högre Lagar. Bland dem finns NESARA, som KOMMER att bli tillkännagivet, trots de försök som medlemmar i de nuvarande regeringarna eller grupperna har gjort för att stoppa det! Så, låt er inte oroas av en eller flera av de situationer ni för närvarande observerar i 3D. Allt kommer till slut att omvandlas till gagn för alla – Mänskligheten och alla Moder Gaias Kungadömen! Gör bara ert arbete och för fram det Högre Kärleksljusets energier för att hjälpa till att fullborda dessa upplyftande förändringar! Och, hellre än att vara i rädsla, tacka för det Stora Uppvaknandet som nu sker Världsomspännande, för Trump är verkligen en mycket effektiv väckarklocka! Och så är det. Salut!

Given through Susan Leland, February 11, 2017. www.AshtarontheRoad.com 

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

You may also like...