Ashtar via Susan Leland, 15 november

images

Ashtar, 15 november 2015

Via Susan Leland

 

 

Kära Ashtar on the Road.

Menar du att vi bör vara tacksamma mot dem som skapade, förövade, mördade, skadade och terroriserade människorna i Paris? Du sa också att vi bör vara tacksamma mot dem som förorsakade 9/11-förödelsen i en av dina senaste kanaliseringar…

 

Ashtar: Först och främst är det inte så att ni ska vara tacksamma för själva handlingarna, utan för vad de representerar. Det är viktigt att förstå att det här är tider när beslut måste tas av varje människa på Jorden. Och det blir mer och mer klart för nästan alla, att rädsla och dess våldsamma uttryck inte är rätt väg för att uppnå fred i världen, än mindre för att förbereda sig för Uppstigningen. Det har nu blivit så att en ny typ av livsstil eftersöks mer och mer.

Vi kan tala om för er, att medan det fortfarande finns mycket kvar som måste rensas ut här, har planetens medvetande stigit ännu högre som svar på våldet i Paris. Detta är inte helt olikt den uppåtgående rörelsen i medvetandet som har inträffat efter andra våldshandlingar, vare sig de har begåtts av människor eller inte. Så ni bör vara tacksamma för att mänsklighetens hjärtan förenas i Kärlek och Medkänsla. Det omfamnar alla inblandade i denna Enighet.

När det gäller de rensningar som måste göras, vill jag återigen säga att alla inblandade måste hjälpa till – ja, även förövarna. De måste bli förlåtna för sina handlingar för att rensningarna ska kunna bli kompletta och för att världen ska kunna gå vidare och höja sitt medvetande.

Det här innebär inte att det inte kommer att bli någon rättvisa, utan det betyder att ilska, hat och alla de andra rädslobaserade tankarna och känslorna måste bemötas och omvandlas till villkorslös Kärlek. Det är så ni lyfter upp er själva och ut ur den här typen av våldsamma uttryck, därför att möta våld med det som är motsatsen till Kärlek kommer bara att skapa mer våld.

Jag har sagt många gånger att de mörka hattarna håller på att förlora sin makt att kontrollera och terrorisera mänskligheten med sina våldsprogram. Och jag har sagt att Ashtar Command och alla andra, som kommer från de Högre Dimensionerna, inte ensamma kan ta världen in i den Gyllene Tidsåldern och den fred den erbjuder. Vi måste ha mänsklighetens stöd och deltagande!!! När vi läser era upphöjda medvetanden, vet vi att ni samarbetar med oss, och det ger oss mer bemyndigande att hjälpa världen på dess Uppstigningsväg.

Det är inte läge att skylla på oss eller någon annan för att de här händelserna har skett, utan skicka hellre Kärlek för att läka alla sår som de har orsakat. Och vi vill påminna er om att nästan hela mänskligheten har levt många livstider i den här världen, och de har burit hattar av alla nyanser. Det här är en planet av fri vilja, så val har alltid funnits i detta avseende. Hur svårt det än är att acceptera är sanningen den, att alla inblandade valde att vara med, och ni ska vara tacksamma för vad de har lärt oss med sina uppoffringar!

Vi är med er i kärleksfull tjänst, och vårt uppdrag är att hjälpa och stödja er i er Uppstigning. Vi ser era framgångar med att åstadkomma detta genom Kärlekens makt, och vi kan än en gång tala om för er att vi älskar er villkorslöst! Salut!

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...