Teamet via Peggy Black, 14 november

Teamet

Teamet via Peggy Black:

Du är Rent Medvetande

14 november

 

Vi är här för att fira vad som har förankrats i er verklighet. Ni har varit en aktiv, vaken deltagare som är bägare och portaler i välkomnandet av mönstren och skiftena i kollektivets medvetande. Denna energi blir nu integrerad inom denna dimensions matris.

Nu är det tid att börja leva i de nya mönstren och börja att uppleva skiftande dimensioner.

Vi förstår att väven av 3D har varit stark i att hålla medvetandet tjudrat till denna begränsade verklighet. Låt oss dock försäkra er att en dimensionell portal har gjorts tillgänglig för alla. Många är nu medvetna om att med lite ansträngning upplever de stunder, i vilka de känner en ny expanderad verklighet.

Den kommer i små, små steg för de flesta, känslan av att inte vara närvarande i er 3D-verklighet, och istället känna att ni har expanderat till 5:e dimensionen. Denna upplevelse kommer att vara unik för var och en. Ändå kan vi försäkra er om att det händer dem som har en känsla att det finns mer att upptäcka.

Till dem som har längtat efter att få kontakt med de högre rikena av kärlek, ljus och sanning och som har vetat att det finns ett bättre sätt, ett sätt som är livsuppehållande, att uppleva självet i alla de underbara och magnifika multidimensionella nivåerna, detta är nu mer tillgängligt än någonsin tidigare.

Under de gynnsamma tiderna av eklipser och supermånar var det ett inflöde av gudomligt ljus, i vilket en himmelsk eller kosmisk portal öppnades och förankrades av hängivna individer som ni själva. Denna kosmiska portal, denna himmelska bägare är nu tillgänglig för alla. Detta gudomliga medvetna ljus badar bokstavligen hela er Jord i vågor och frekvenser av kärlek och gudomlig expansion.

Var uppmärksamma på att ni observerar detta fenomen från er begränsade tredimensionella attityd. Så nyckeln, för er här är att börja använda denna tillgängliga dimensionella portal, är er fantasi.

Vi bjuder in er att använda er fantasi så ofta som möjligt med intentionen att verkligen lära er hur man navigerar de andra tillgängliga verkligheterna, de andra dimensionerna. Ni har ofta hört uttrycket ”tänk utanför boxen”. Vad ni behöver inse och förstå är att det finns ingen box. Den förmodade boxen är en del av det begränsade programmen och mönstren som mänskligheten har antagit.

Det har funnits många exempel i er historia, era religiösa historier om individer som upplever paranormala händelser, händelser och möten som inte kan förklaras. Dessa händelser och möten passade inte in i boxen. Dessa var upplevelser i vilka individen halkade in i en annan frekvens eller dimension. Det var en ovanlig händelse, något extremt speciellt som bara några få unika individer någonsin kunde få uppleva.

Vi vill att ni förstår att denna begränsade trosuppfattning har skiftat. Man behöver inte vara ett helgon, en mystiker eller helig person för att knyta kamratskap med gudomliga varelser. Denna portal finns tillgänglig för alla som resonerar med frekvensen. Denna dörr till de andra rikena eller dimensionerna är öppen.

Nu är det upp till er att börja leka med möjligheten att ni kan och går in i den 5:e dimensionen eller till och med andra dimensioner av geometriska former, färger eller rent ljud. Er upplevelse kommer att vara unik för er. Vi bjuder dock in er att använda er fantasi för att få kontakt med denna öppna portal av möjligheter.

Kom ihåg och inse att era tankar skapar. Er fantasi är kraftfull.

Vi föreslår att ni observerar era orostankar, era tankar om begränsning, för de är som tyngder som håller er i den föreställda 3D-boxen. När ni oroar er för framtida händelser, använder ni er fantasi för att skapa just det ni inte vill ha. Kom ihåg att energi följer tanken.

Föreställ er en stund att dimensionerna är som ryska dockor där alla är förbundna och tillgängliga, ändå är de separerade i er perception. De andra dimensionerna opererar på en annan och högre frekvens eller vibration. När ni är låsta i mönstren av er fysiska verklighet, verkar det omöjligt att vara på någon annan plats. Det känns så verkligt.

Det är därför vi bjuder in er att använda er fantasi. Det erbjuder er en frihet att leka med möjligheterna av att ta kontakt med vackra icke fysiska varelser av kärlek och ljus. När ni övar att höja era vibrationer och hålla en konstant känsla av glädje, tacksamhet och uppskattning, gör ni det möjligt att ta kontakt och flytta er till andra verkligheter.

Inse att era tvivel eller rädslor kommer att skifta er tillbaka ganska snabbt till er 3D-begränsning. Vi erbjuder några förslag: lita på er förmåga, uttala en klar intention och låt er fantasi sätta scenen. Kom ihåg, er intention kommer vara ramen för denna utveckling. Här är ett enkelt exempel: Jag är tacksam att jag resonerar och har kontakt med de högre rikena med lätthet och behag. Låtsas, om det är nödvändigt, för när ni låtsas släpper ni er begränsade trosuppfattningar och installerade program.

Ni kan placera ert medvetande i ert hjärta eller fokusera på området kring ert Tredje Öga eller på er tallkottkörtel i centrum av ert huvud. Dessa är era personliga portaler eller dörrar till de andra rikena eller dimensionerna. Det är en fråga om övning som allt annat. Så börja lite efter hand, att skifta er personliga frekvens.

Gör saker som ger er glädje, avsätt tid att sitta tyst och låt det utvecklas, var i naturen, använd ljud för att ändra ert medvetande, låt ert medvetande bara flyta fritt från ett mentalt rum där ni känner er säkra och glada och på äventyr.

Ni kanske kan börja föra dagbok eller anteckningar över dessa äventyr. Börja att notera det som är extraordinärt eller paranormala stunder ni upplever under dagen. Detta skapar en starkare förbindelse och bjuder in er acceptans av dessa nya möjligheter.

Avfärda förutbestämda idéer om hur saker kommer att manifesteras eller utvecklas. Kom ihåg att ni går in i rikena av energi, resonans och frekvens. Det kanske inte ser ut som något ni har upplevt tidigare, så låt bara undret och magin hända. Var vittnet.

Kom ihåg att ni är förankringen eller en kanal för att denna gudomliga förbindelse ska bli tillgänglig för alla. Ni är en bro av medvetande mellan det fysiska och det icke-fysiska rikena av kärlek, ljus och sanning. Ni är rent medvetande som är broar till alla dimensioner till alla tidsramar och upplevelser.

Vi är hedrade att hylla er i er personliga tillväxt och expansion. Vi är alltid tillgängliga, då vi är icke-fysiska varelser av gudomligt medvetande och vi väntar på er inbjudan och förfrågan. Vi hedrar er som de gudomliga multidimensionella varelser ni är.

 

Teamet.

 

©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...