Ashtar via Susan Leland, 23 april, 2017

Ashtar

via Susan Leland

23 april, 2017

Ashtar: ”Kom och flyg med oss för att höja medvetandet!”

 

Hälsningar, Älskade Familj! Nåväl! Om ni inte redan visste det, känn det skifte som just nu pågår – det ökar exponentiellt i varje ögonblick, i varje nano-sekund så som ni mäter tiden. Och det är ingen tillfällighet! Det är precis på det sättet som det behöver framskrida. Rörelsestyrkan ska fortgående öka, likt dominobrickor som faller, föreställ er det – en verklig kaskad av fallande dominobrickor över hela Världen – inte bara i USA, och det önskar vi göra mycket tydligt.

”Ja, vi valde att visa upp ett skepp tillsammans med Frihetsstatyn och det kommer att finnas bilder på det, för det symboliserar vartåt Planeten Jorden är på väg. Det är inte bara, ni vet, ’visa mig era stackare, era ynkliga osv, osv’ – bara ord som låter fint men inte har någon verklig betydelse. Vi talar om att fylla dessa ord med Sanningen! Vi talar om att Frihetsstatyn ska bli en världsomspännande symbol, eller gestaltning av de Höga Frekvenserna av Frihet och Fred och allt som uppstår ur Kärlek.

Och vi talar om att det ska börja inom vart och ett Hjärta och nå ut genom samhället och slutligen förenas, så det är inte längre ett rutnät med klara Ljus överallt – inte bara kopplingar mellan Ljusen. Hur ser det ut? Är inte det absolut underbart? För det, Älskade Ni, är hur vi ser Planeten Jorden när den når det första av flera mål – men det första verkligt betydelsefulla målet i de Högre Vibrationerna!

”Nu kan vi se det för det har redan skett. Ni vet, det är multi-dimensionellt. Och det innebär att det på de Högre planen redan är en avklarad överenskommelse, som ni skulle kunna uttrycka det. Men vi förstår att ni har det mänskliga perspektivets begränsningar. Det är fortfarande mycket verkligt och en del av er verklighet. Vad det betyder att ni ska göra, är att ni ska resa er upp och ut ur det, och när ni gör det så kan ni naturligtvis ta hela Världen med er, när dess medvetande höjs!

”Nåväl, även när medvetandet är Högt, så har det förekommit vissa dykningar och svackor. Vi vill tala om era perspektiv med er. Det finns olika – låt oss bara säga platser för perspektiv, från vilka ni kan se eller ta in information om vad som pågår i Världen. Och detta sker närhelst ni vill lägga ert fokus på varje ögonblick, så att det förändras och skiftar!!!

”Men nu, om ni vill se på vad som sker i 3D, så råder vi er verkligen att se på det från ett Högre perspektiv, för om ni inte gör det, vilket ni känner till, så är det lätt att bli nerdragen in i de låga energierna. Till exempel, ni ser en berättelse om en del våld och vad gör det för er? Nåväl, om ni befinner er i det Höga perspektivet, så ser ni på det och ni säger: ’Tack och lov, det är ytterligare en möjlighet att få upptäcka vad som behöver förändras’ – inte ’tack och lov’ för att händelsen ägde rum, utan en viss Tacksamhet för möjligheten att få se vad det finns att förändra!

”Å andra sidan kan ni bli indragna i de låga frekvenserna av det och ta in rädsla till er själva. Vi rekommenderar inte det, men det är ert val. Och vi dömer inte, vi fördömer inte eller skuldbelägger inte på något sätt i ordets bemärkelse gällande varhelst ert fokus råkar vara, för som jag har sagt så förändras ert fokus hela tiden. Det är det fokus som ni ständigt är medvetna om inom era medvetna varelser. Så ifall ni tar er själva upp till Högre vibrationer, så kommer ni få samma perspektiv på dessa händelser som jag, Ashtar, och alla de andra av oss som inte är instängda i mänskliga kroppar. Det gör er mer kraftfulla för att kunna bemäktiga de förändringar som behöver göras!!! Tänk på det!

När ni befinner er i de Högre vibrationerna, blir ni mycket mer kraftfulla varelser! Ni upptäcker framför allt er Gudomlighet, eller Kärleks-Ljuset inom er och ni är i en position att kunna ta bruk av det. Låt oss säga att ni ser något på era skärmar genom att helt enkelt vara på en tillräckligt Hög plats för att sända Kärleks-Ljuset genom er själva och sedan sända Kärleks-Ljuset till alla inblandade. Sänd ut det till Världen med ert meddelande att vi behöver förändra detta! Vi behöver förena oss i våra Hjärtan. Vi behöver ansluta oss i Gemenskap så att dessa slags händelser inte längre inträffar. Och det är ett annat sätt att säga: ’Låt oss resa oss och ta oss ut ur denna 3D-programmering’, som är en oändlig ögla, vet ni. Den har pågått i eoner av tid. Och vi vet att ni är fullkomligt villiga att resa på er, och ta er ut ur den!

Så låt oss komma samman med dessa energier och få det gjort. Vi är så nära! Tillkännagivandet av NESARA till exempel, är ett ENORMT steg uppåt – framåt, ja till Ljuset, men uppåt i bemärkelsen av att införa ett Högre-Dimensionellt-Styre – Gudomligt Styre och allt vad det innebär, till Planeten Jorden! Jag är inte här för att föreslå för er att det kommer att förändra saker över en natt. Men vänta ett tag! Vad det gör, är att det omedelbart spetsar till medvetandet!!! Ni kanske har hört om Schumann-resonansen. Nåväl, det är vad jag talar om för det mäter medvetandet. Tillkännagivandet av NESARA kommer att mötas av ett antal gensvar.

Och därför, ju mer ni, Älskade – låt oss kalla er ’medlemmarna i Markbesättningen’ – kan göra för att hjälpa till med att förbereda Planeten Jorden för Tillkännagivandet av NESARA, desto mer kommer Medvetandet att spetsas till och förbli Högre än vad det för tillfället är!!! Det tillför det mer kraft att kunna fortgå. Och vad innebär detta bemäktigande för den delen? Nåväl, en återgång till Kärleken, till Hemkomsten, Uppstigningen, ett Gudomligt Styre i alla frågor gällande Världens Livsföringar, återigen med betoningen på att NESARA är den officiella nyckeln till den Gyllene Tidsålderns dörr, om ni vill uttrycka det så. Och det gäller för samtliga på Planeten Jorden, inte bara i USA!

”Nåväl, detta koncept har bundits samman med något som vissa kallar GESARA, och det i sin tur är kopplat samman med ekonomiska investeringar – godtycklighet – som har varit en livsstil men inte kommer att fortgå, för alla valutor kommer att jämställas och det blir inget mer mäklande på börsmarknaderna och så vidare och så vidare. Det försvinner med NESARA!

”Det finns många, många andra av ’livets fakta’, som ni skulle kunna kalla dem – program som man har följt och hållit fast vid och i sin tur, metoder för förslavande och så vidare. Vi har gått igenom allt det där. Vi behöver inte gå in i det igen. Dessa kommer att försvinna. Medvetandet kommer att spetsas till bara i och med att NESARAS Tillkännagivande blir gjort. Men det är Tillkännagivandets bemäktigande som är vårt Uppdrag som Ashtar On The Road Familjen!!! Så vi bjuder in er att se på det från det perspektivet och att fortsätta ta del på alla sätt eller på de sätt som ni känner för. Fortsätt lyfta upp er själva av alla anledningar, kom ihåg att detta ytterst är ert mål som är er Födslorätt – vilket är varför ni kom in i dessa kroppar – överhuvudtaget in i denna livstid!

”Så om alla vägar leder till den Gyllene Tidsåldern – glöm Rom – välj den Gyllene Tidsåldern! Åh, ni kan besöka Rom om ni vill, men efter NESARAS Tillkännagivande så sker där stora förändringar, med att komma upp i en mycket Högre vibration, såsom alla platser över hela Världen kommer att göra. Ni kommer att komma upp till platser där vi har transportering för er runtom Planeten Jorden – och bortom den!

”Denna teknologi finns redan och det är ni alla mycket medvetna om och vi, inom Ashtar Command, har vad vi kallar ’överlägsen teknologi’. Det är inget bedömande – det är ett konstaterande av fakta. Så vi kommer att kunna, som ni säger, ’rulla ut’ denna teknologi, samt många andra, så snart vi officiellt blir tillkännagivna och bekräftade. Den dagen kommer mycket, mycket snart för när vi täcker av oss, eller visar oss, när vi träffar Världsledarna, så blir verkligheten av vår existens och våra sanna avsikter kända för många, många fler!!!

”Det är så att vi blir alltmer bekanta med er. Det finns en mycket Älskad Kvinna i San Francisco som har accepterat Uppdraget att inte bara göra vår existens verklig, utan vår villighet, att med iver, ta kontakt och kommunicera med er! Mer om det senare.

”Under tiden, kom upp på skeppen när ni önskar lyfta upp er och kom upp till Bryggan. Ni har ett boarding pass här; ni har ett boarding pass till Sekhmets skepp. Kom upp till era egna skepp! Sätt er i era pilotsäten. Gör dessa saker för att hjälpa till att ta in dem varthelst – eller ska jag säga – till de nivåer Planeten Jorden och Mänskligheten och Moder Gaias alla riken upptar, för det finns många, många nivåer. Ni fick höra våra Älskade Rapportörer* berätta om människor som färdas till och från 5D, färdas fram och tillbaka. Och detta är verklighet! Gör det till er verklighet, alltmer!

”Så vi har alla dessa möjligheter som vecklar ut sig i Ljusets hastighet – i Upplysande hastighet – och vi bjuder helt enkelt in er att bredda era perspektiv, eller att öppna upp dem ännu mer. Detta är ett Hjärt-baserat slag av företagande. Var allt som ni kom hit för att vara. Och se och vet och känn allt som ni kom hit för och dela det sedan vidare. Det, älskade Ni, är vårt Uppdrag! Och bevisen på att vi finns ökar ännu mer, när dessa Tillkännagivanden görs!!! Jämte skeppen kommer vi att ha med oss underbara teknologier – vissa av dem finns redan här!

”Vi själva tar redan del i större upprensningar, av radioaktivitet och toxicitet och så vidare och så vidare – speciellt chemtrails. Ja, man må lägga ut chemtrails, men vi neutraliserar deras innehåll i stort antal, eller i en hög procent av tiden – oftare än inte! Det är fortfarande nödvändigt att lämna en viss del av bevisen intakta, om ni vet vad jag menar, men till största delen neutraliserar vi. Så gör er del. Rensa ut allt som ni har kvar av 3D-program-rester och låt oss flyga tillsammans!!! Och så tackar vi er alla för att ni är här på denna högst Gudomliga Samling – Höga vibrationer och lycklig flygfärd till alla! Så är det. Salut.”

 

*Tara and Rama – Link to Conference Call recording: https://fccdl.in/ZV9MOnTzq (Transcript to follow.)

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-come-fly-high-with-us.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, April 25, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...