Ashtar via Susan Leland, 24:e januari, 2017

Ashtar via Susan Leland, 24:e januari, 2017

Ashtar: “Stanna Högt i Era Hjärtan och Lys upp Vägen!!!”

Ashtar On The Road telefonkonferens – 24:e januari 2017

 

“Hälsningar, älskade familj! Vi är här i sådana massor att det är helt otroligt – och ändå är det trovärdigt eftersom det är VERKLIGT – ett komplement till det ni har framkallat här på Planeten Jorden, nedan, på och ovanför. Och jag ska säga det här – Kärlek är inte bara svaret, kärleken är det som definierar den riktning, som planeten rör sig i, redan nu!!

“Och ja, det förekommer fortfarande en hel del aktivitet, eftersom det finns de som helt enkelt är så programmerade – så djupt programmerade – att de inte kommer att bli övertygade om att de inte längre har möjlighet, eller kan använda sig av den självpåtagna auktoriteten, för att styra över Planeten. Det har visat sig gång på gång, inte bara för de av er som är vakna och ser – utan också för de som finns ibland dem – att de har mycket meningsskiljaktigheter sinsemellan. De har visat att de verkligen inte har något mer att erbjuda, annat än mer till sig själva. Girighet är en del av deras programmering. Och de vet helt enkelt inte hur de ska komma ur sin rädslobaserade verklighet. Men ni vet det!!! Vi vet!!! Och jag är glad att kunna rapportera att deras – låt oss kalla det “skräckvälde”, det är ett lämpligt namn, eller hur – deras skräckvälde kommer till ett slut!

“Nu kan ni ha några ledare – och dessa finns i hela världen, inte bara i USA – det kan finnas några av era egna ledare, som fortfarande vill slå på trummorna för krig. Men, för det första, det kommer inte att bli något kärnvapenkrig! Och för det andra, om någon form av krig skulle börja, så kommer något som liknar en självimplodering att ske!!!

“Vi kommer inte att ge er exakta detaljer om luftutrymmen, hur stort antal eller något annat av det. Det är av två anledningar: Ett, är säkerheten för dem som arbetar så hårt för att skapa fred på hela jorden, och det andra är, att det fortfarande finns möjligheter för enskilda tidslinjer att ändras och komma till Högre Anpassning, av där ni befinner er eller dit ni vill ta er.

“Så av dessa anledningar som jag berättar om, kommer vi inte att ge ut detaljer. Vi vill bara påminna er om ännu en gång, att vi har ALLT UNDER KONTROLL!!! Inget är förbisett. Det finns inget som någon av dessa mörka hattar kommer att kunna åsamka resten av världen, när resten av världen så uppenbart vill gå i en annan riktning – riktningen för Fred, till exempel, och Frihet för alla; Slutet på separationen och ojämlikheten inom alla dessa typer av situationer, som har rått i detta program, under eoner av tid, i årtusenden. Det kommer inte att vara vägen för Världen längre!

“Vi vet att ni har hört det här och vi vet att det finns många olika tolkningar. Vi vet att ni, till exempel, är Fantastiska Skapare, och att om ni använder detta begrepp om hur Kärleken kommer att segra och expanderar av den, kommer ni alla ha en annan metod eller sätt, för att uppnå det!

“Ja, vi kommer att berätta att det bästa, eller vi ska säga, det mest effektiva sättet att göra detta är helt enkelt att stanna kvar i höga energier!!! Vi vet att ni är människor. Vi vet att ni fortfarande har de tre lägre chakrana, men Sananda är närvarande och undervisar er hur man kan ta upp dem till en högre nivå * – i stället för att bara kasta bort dem, eftersom det inte är så er Uppstigningar går till – vi kan förstå att många av er fortfarande tillåter dem att tala till er mer, än era högre dimensionella chakran, eller chakran av högre nivåer, som börjar i era egna Hjärtan.

“Så ett råd jag kan ge er just nu, som alla kan följa, är att FOKUSERA PÅ OCH FRÅN ERA HJÄRTAN!!! Det verkar enkelt. Sekhmet kommer att gå in mer i detalj om det. Ni kommer att älska det här! ** Men det ni behöver göra är att älska er själva, som ni är. Känn ingen skuld. Fördöm er inte, även om ni sitter i fängelse någonstans, och hör detta – så är ni förlåtna. Även om ni har tagit livet av någon annan, så är ni förlåtna!

“Om ni har varit soldater i en krigszon, har marscherat in i en by och varit delaktiga i att ta livet av oskyldiga – barn, till exempel – så är ni förlåtna! Det här är inte någon sorts dom alls. Det är helt enkelt så att det ni behöver göra, är att ta er till en högre nivå av självuppfattning. Se er själva som ni var när ni föddes, och jämför med nu. Ni spelade era roller. Ni gjorde det ni kom hit för att göra! Och det är upp till ER att bestämma att förlåta er själva, oavsett vad ni har gjort. Jag använde en mördare, som ett exempel bara.

“De flesta av er, i detta liv – jag vill faktiskt säga detta till er alla – att ni har inte mördat någon i detta liv, men ni kanske gjorde det i andra. Oavsett vad ni håller inom er av självfördömande, tvivel, låg självkänsla, lågt egenvärde – så är det skapelser och meddelanden som getts till er, genom programmering – Jag talar om era tre lägre chakran, särskilt i området av solarplexus.

“Det finns ingen – ingen på denna jord eller bortom – som kan lyfta de bördor ni bär på – era innersta emotionella och mentala bördor – utom ni själva!!! Och det är så man kommer ifrån och ut ur programmeringen, och då kan ni hjälpa, inte bara er själva, utan också Världen!

“Nu vet vi att det fortfarande finns mycket sådant som finns i omlopp, och vi pratar om saker som depression, misstro och besvikelser. Ja, 3D-programmen har allt detta och mer därtill – om ni köper dem, och ni fortsätter att tillåta dem att köras i er varelse. Så det jag säger till er, Älskade Ni, var och en av er – ni behöver inte vänta på att någon annan att lyfta upp er. Jag och era guider är här för att hjälpa er, men det är upp till er att säga: “Okej, jag är redo! Jag vill leva i mina Högre chakran där det bara finns Kärlek, Frid, Överflöd och Glädje “- och alla andra saker ni önskar som individer, och för det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, på Planeten Jorden!

“Om ni bara tillämpar detta, var och en av er, för er själva, så är det inte skrämmande, det är inte så svårt. Det är säkerligen mycket mer vettigt, än att vänta och hoppas att hela världen ska åstadkomma detta. Och var och en av er som stiger upp – även om ni inte kan stanna där permanent – var och en av er som stiger upp till de högre nivåerna av att vara – då visar ni i er tur, vägen för andra!!!

“Så, vi är här för att samarbeta med er. Vi utför så mycket bakom kulisserna, att jag inte ens kan hålla räkningen. Så nu är det dags för er att förstå att ni kan skina, för den tiden är kommen!!! Och då , Älskade Ni, är vi med er hela vägen! Så tänd era Kärleksljus, lys upp med dem, och var de lysande varelserna, de strålande varelserna, de Gudomliga Varelserna ni kom hit för att vara, i alla era livsstilar och uttryck, när ni är här i era mänskliga kroppar!

“Ni har aldrig haft en möjlighet som denna, och jag försäkrar er om att de förändringar som ni har väntat på, är här. Dra till er dem! Skapa Höga Vibrationsvisioner och dela dem också med Världen. Och var GLADA!!! Oavsett hur det verkar, oavsett vad ni tycker om er regering, eller någon institution, TACKA ALLA INBLANDADE!!! Börja med er själva och utgå därifrån, tacka sedan alla inblandade för att de visat vad som behöver förändras. Var uppriktiga när ni skapar era visioner, och förstå att ni är en del av dem, som är här för att göra dessa förändringar för hela planeten Jorden, nedan, på och ovanför!

“Ni kunde inte ha valt en bättre tid! Det spelar ingen ingen roll hur gamla ni är, det spelar ingen roll vilket land ni bor i, färgen på er hud eller era andliga övertygelser – så länge ni vet att det är Kärlek, Sann Kärlek, Ovillkorlig, Hög Vibration, Hög Chakrakärlek, som är svaret! Ta till er den, öppna era hjärtan till den, och dela med er av den. Det, Älskade Ni, är det sätt ni arbetar med oss för att vi ska kunna slutföra vårt uppdrag! Och vi tackar och hedrar er, för att ni är här som partners till oss alla, Bröderna och Systrarna som kommer till er från Stjärnorna och Universum, bortom Planeten Jorden! Och så är det. Salut!


Översättning: Margareta Jonåker

*http://www.ashtarontheroad.com/sanandas-lovelight-mp3.html

** (Stay tuned for Sekhmet’s Meditation mp3. Meanwhile here’s the link to the recording of the entire call):

https://www.freeconferencecallhd.com/playback2/?
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-light-the-way.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 24, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

You may also like...