Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 31 januari, 2017

Ärkeängeln Zadkiel, 31 januari 2017

Via Linda Robinson

Hälsningar kära vänner. Vi är Ärkeängeln Zadkiel och Ärkeängeln Holy Amethyst, och vi hälsar er med Kärlek och Ljus. Idag vill vi diskutera ert energetiska Ljusmönster.

Ni är magnifika Ljusvarelser. När ni skapades av Gud omfattades ni av alla Ljusstrålarnas egenskaper. Ni var genomsyrade av alla de kvaliteter som behövdes för att manifestera era uppdrag över eonerna. Under varje livstid plockade ni från ert förråd fram de egenskaper som behövdes för just den inkarnationen. Varje gång ni arbetade med en av dessa kvaliteter blev de starkare och mer strålande. Det här blev en del av nedskrivningen av ert liv i Akashakrönikan.

När ni förberedde er för en inkarnation, granskade ni, och era andliga rådgivare i de Högre Världarna, vad som hade uppnåtts i den tidigare inkarnationen och vad ni vill arbeta med i den kommande.

I vissa fall var det en balansering och förstärkning av särskilda egenskaper. Om ni inte hade uppnått vad ni ville i er senaste inkarnation, fick ni en möjlighet att arbeta med den egenskapen i en framtida livstid. Det är på det sättet ert energetiska Ljusmönster utvecklas över tid.

När ni granskade varje avslutad inkarnation, kunde ni se ert energetiska Ljusmönster från ett högre perspektiv. Ni kunde se att varje gång ni förstärkte en egenskap, eller framgångsrikt arbetade er igenom en utmaning, lyste en del av ert Ljusmönster starkare och klarare.

Ni började se att dessa egenskaper och erfarenheter bildade vad man skulle kunna kalla ett energetiskt mönster eller en Ljusmatris. Detta var, och fortsätter att vara, ert personliga vibrationsmönster av Ljus. Det är det vibrationsmönstret ni känns igen på i dimensionerna, det är ert signum. När det betraktas på avstånd kan det uppfattas som en enkel vibration, men vid närmare inspektion, liknar det en matris eller ett Ljusmönster.

Det här är inte ett statiskt vibrationsmönster, snarare varierar det och förändras, beroende på era erfarenheter och ert gensvar på dem. Det kan beskrivas som en flytande och vibrerande matris eller mönster. En jordisk jämförelse skulle vara en tunn tygväv som fladdrar i vinden. Precis som väven består av olika trådar för att forma utseendet, är ert vibrationsmönster av Ljus ungefär det samma. Varje Ljustråd i ert mönster representerar en egenskap och en erfarenhet och er reaktion på dem.

Alla era övertygelser och känslor påverkar ert Ljusmönster. När ni ändrar en av era övertygelser eller attityder, går en liten krusning genom ert Ljusmönster, och ett nytt förfinat mönster bildas. Varje gång ni uttrycker ovillkorlig Kärlek blir ert energetiska mönster ljusare och mer anpassat till en högre vibration.

Dessa förändringar kan ske gradvis, eller så kan de bokstavligen förändras över en natt. Ena dagen kanske ni är väldigt förtjusta i ett visst TV-program, ett objekt eller en situation. Nästa dag är ni inte fascinerade eller attraherade av dem alls. Det kan jämföras med att ta av sig en uppsättning kläder och ta på sig något annat som ni är mer attraherad av. Ni har förändrat en övertygelse, en attityd eller en känsla, och det förändrar ert energetiska mönster.

Om ni tycker att ni upplever en av dessa förändringar, kanske ni vill stanna upp och reflektera över vad som har hänt. Ni kanske upptäcker att ni har fått en större förståelse och en vidare syn på Kärleken till Allt. Ni kanske upptäcker att ni har förändrat er uppfattning om vad som verkligen är viktigt för er.

När ni gå igenom det här kanske ni vill tacka den högre förståelse ni har fått. Varje upplevelse har bidragit till ert Ljusmönster. Det har låtit er bestämma vilka egenskaper som ni vill arbeta vidare på, och vilka situationer som stödjer ert nya, förfinade Ljusmönster. Uttryck av Kärlek tillåter er att förvandla och omvandla de mindre positiva aspekterna av en tidigare situation. Ni kanske vill omsluta situationen med den Violetta Flamman, som en del av omvandlingsprocessen. När ni tackar för det ni har lärt er, tillåter omvandlingsprocessen energin att omvandlas till högre Ljus.

En regelbunden genomgång av det som är viktigt för er, kan hjälpa till i den här processen. Börja er genomgång utifrån ett kärleksfullt perspektiv. Det kan göras genom att fokusera på ert hjärtcentra och er Gudomliga Ljusgnista. När ni fortsätter att fokusera på ert hjärtcentra och er Gudomliga Gnista, kommer hela er varelse att omringas av en aura av Kärlek, och er vibration kommer att höja sig till en högre nivå.

Varje gång ni upprepar denna process blir er Gudomliga Ljusgnista starkare och klarare, och ni kan lättare få kontakt med de högre vibrationsnivåerna. Det här leder till en högre förståelse och ett högre perspektiv. Ert vibrationsmönster av Ljus blir mer och mer förfinat, och ni fortsätter att försiktigt höja er till högre och högre dimensioner.

Kära ni, vi är glada för att ni ökar och förfinar era Ljusvibrationer till högre nivåer. Ni är ett strålande Ljus som lyser genom dimensionerna.

Vi är Ärkeängeln Zadkiel och Ärkeängeln Holy Amethyst och vi omsluter er med Kärlek. Och så är det.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

Du gillar kanske också...