Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 29 januari, 2017

Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

29 januari, 2017

Kära ni, under dessa tider av global stress och konflikt påminner vi er om verkligheten – att allt är väl och framskrider som planerat. Var medvetna om att ni är skådespelare i en storslagen teaterproduktion som har skrivits och producerats av er. Den tredje dimensionen är inte ert verkliga hem och när ni väl igen befinner er åter i ert verkliga hem, kommer ni att se på dessa tider som kraftfulla skapelser, nödvändiga för att putta mänsklighetens medvetande tillbaka till att minnas.

Motstå frestelsen att tillägga ytterligare negativ energi till världsförhållandena, låt i stället kärleken medvetet flöda till dem, oberoende av vad ni kan se. Kärlek är allt som finns och är därför nyckeln och limmet för varje lösning. Yttre omständigheter lyfter många till insikten om att kärleken är den enda kraften och därmed den enda lösningen för varje situation. Många som aldrig tidigare sett på kärlek bortom det mänskliga sinnet av den, håller på att vakna upp.

Kärlek är den enda lösningen, för kärlek är allt som existerar. Ett begränsat tänkande skulle kunna få er att tro att kärlek endast är en emotion och det är denna övertygelse som håller många tillbaka från att öppna upp sina hjärtan till en högre förnimmelse av kärlek. Kärlek är essensen i ett Enhetsmedvetande. Allting inom Det Enda kan enbart finnas inom detta och utav etta Enda – varje livsform består av samma substans och är energimässigt sammanlänkat. Denna sammanlänkande energi är det som världen kallar kärlek.

Detta betyder inte att ni borde gilla allting som ni ser, eller att ni inte skulle vara tillåtna att ha en emotionell reaktion, utan det innebär att ni som andligt utvecklade varelser nu förmår och förväntas börja se bortom det yttre och inse att vad ni får bevittna är den slutliga akten i ett kraftfullt spel gällande separation, ett som i eoner och som fortfarande tjänar som en ”skola i uppvaknande”.

Ni är redo och det är dags att alltmer fullständigt flytta till ett medvetande av ren Kärlek – en Kärlek som är fri från begränsande tre-dimensionella koncept och som ni lever och uttrycker er i inom varje upplevelse av ert dagliga liv. Kärlek är insikten om ETT. Som uppvaknade individer är ni redo att börja översätta varje situation, med insikten om att ”bovarna” är Gudomliga varelser precis lika mycket som ”de goda” inom detta evolutionsspel. Varje gång ni gör detta, lägger ni till ytterligare Ljus till världsmedvetandet.

Självet kan inte lämnas utanför ekvationen, men självkärlek kan vara svårt för någon som fortfarande håller fast vid koncept om vad som en giltig andlighet består av. Självkärleken blir naturlig och ett dömande/självhat kan bli frisläppt när individer får insikten om att negativa emotioner eller upplevelser i det förflutna eller i nuet är verktyg för en djupare insikt som faktiskt är inskrivna i självets/Jagets spel.

Emotioner kan bara upplevas om energin i den specifika emotionen genljuder med ens energifält – cellulära minne, känslomässiga kropp, etc. När ni väl inser detta förmår ni använda era emotionella svar som guider för att förstå vad ni fortfarande kanske kvarhåller inom ert trossystem. Välsigna och tacka alla emotioner (detta är att älska sitt jag) när de dyker upp, i stället för att möta dem med motstånd i tron om att de är barriärer mot andlighet och något som ni ska bli av med.

Högre-dimensionella frekvenser överträffar automatiskt de tätare frekvenserna. När ni praktiserar kärlek, kommer ni att upptäcka att de negativa emotionerna som idag stör er, gradvis tynar bort till den intighet som de verkligen är och ofta utan någon medvetenhet, tills dagen gryr när ni inser att ert gensvar drastiskt har förändrats.

Se och visa tacksamhet för perfektionen på den uppvaknandestig som ni har valt – insikten av Enhet uppnådd genom upplevelser av separation. Jorden är en svår skola, men en i vilken ni själva har valt er resa. Det finns själar på andra planeter som utvecklas på mindre svåra sätt, utan den täta förnimmelsen av separation som får upplevas på jorden. Examen från ”jordens skola” leder till en akademisk examen i Enhet för ni har faktiskt fått uppleva en förnimmelse av separation.

Ha tillit till att alla handlingar, emotioner och upplevelser är nödvändiga facetter i er evolutionsprocess. Vid en viss tidpunkt väljer varje själ att vakna upp och från det ögonblicket sker inget på måfå och det förekommer inga olyckor. Valet görs ofta på en högre medvetandenivå när det Högre Jaget tar ett beslut att en individ är redo vare sig den ”gillar det eller inte”.

Ha inget motstånd mot något kära ni, för motstånd ger kraft till något som inte har någon kraft i sig självt för att hålla det på plats, endast kraften av en övertygelse. Detta är svårt i dessa tider när så mycket förefaller vara tumultartat. Försök att inte fördjupa er i nyheter, negativitet och rädsla, utan använd i stället det ni blir medvetna om för att kunna utöva sanningen och inse att inget har makten att separera er från de ni är och vilka ni är.

Ja, det finns mycket som ni inte förstår eller genljuder med just nu, men det som ni får bevittna är kampen för att det gamla ska hållas intakt. Den nuvarande yttre scenen tjänar till att väcka upp många som hittills har nöjt sig med att leva utan verklig tanke, helt enkelt genom att acceptera och tro allt som de har fått höra av sina regeringar, kyrkor, ledare, experter osv, och har lämnat ifrån sig sin egen medfödda makt under processens gång.

Varje individ måste vid en viss tidpunkt omfamna sin sanna identitet och återta sin Gudomligt förlänade makt – om inte i denna livstid, så i en annan, men energin finns nu intensivt närvarande för alla som är redo och väljer att göra detta. Ni själva har valt att vara här för denna energimässiga festlighet. Världsomständigheterna tjänar till att hjälpa en majoritet bli medvetna om händelser som sker, vilka tidigare med avsikt har sopats under mattan för egen vinnings skull.

Var inte rädda kära ni, för Ljuset och allting inom det hålls oändligt på plats av den Gudomliga lagen, medan illusionerna som har utformats av falska koncept och övertygelser helt enkelt är avskalade ballonger.

Kärlekens energi är den enda energin och sålunda den enda makten. Glöm aldrig detta och låt er aldrig återgå till att ge makt till yttre företeelser. Den Gudomliga Kärleken är allting som finns helt enkelt för att den är allt som finns – Ett Gudomligt ständigt närvarande, allsmäktigt och allvetande Medvetande. Om det är allt dom finns, hur skulle det då någonsin kunna finnas något som är verkligt separerat och åtskilt från det? Vad skulle det bestå av?

Energin i den storslagna illusionen om separation och dess medföljande dualitet har bildat den tre-dimensionella värld som ni har kommit att tro är den verkliga världen, men som faktiskt är den nedersta stegpinnen på en mycket hög stege.

Mänskligheten i allmänhet befinner sig i processen av att kliva upp längs denna evolutions-stege. De av er som läser dessa meddelanden har redan gjort det, annars skulle de inte verka vettiga för er. Men i tider av stress återstår frestelsen för alla att ta ett steg baklänges till den välkända nedersta stegpinnen.

Ni är redo att integrera kärlek i sin sannaste form kära ni, en Kärlek som ser till Gudomligheten i varje person, plats, sak, upplevelse osv, och som ALDRIG utesluter självet, för ingen befinner sig eller kan befinna sig utanför DEN ENDA.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, January 29th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germin.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...