Ashtar via Thomas, 22 mars, 2024

Thomas översjäl
En uppkoppling till Ashtar sker
Ashtar:
Var hälsad du ljusbärare på jorden
Idag skulle jag vilja tala om de energiuppdateringar som sker just nu inte enbart på jorden utan i hela universum för det som sker på jorden sker också i universum i olika mått.
För att era fysiska kroppar/kärl skall vara mottagliga/redo för optimala energiuppdateringar behöver ni arbeta med era högre hjärtan och för att nå dessa kan ni behöva arbeta med era rädslor som kan vara så väl sålda att ni inte vet om att de finns där.
Ni är lika många olika själar som ni har olika upplevda upplevelser samt olika uppleva liv på jorden och i universum. En del av er har rest som nomader mellan planeter och även andra yttre universum bortom Vintergatan och bär med er enorm visdom både teknologisk och vetenskaplig. Och då talar jag inte om den vetenskap som ni har på jorden.
Sammanfattat så har ni alla skatter inom er själ och dessa kan ni finna när ni skalat av löken tillräckligt, ja ni har hört det uttrycket tidigare och det är samt och ett mycket passande uttryck för ni har samlat på er lager av kunskap igenom upplevelser där många varit traumatiska och där rädslor tagit en tillfällig plats
när ni stillar er och går in i era inre rum i meditation eller i ett tillstånd där ni når den absoluta nollpunkten och ni bara är helt utan tankar på er närvaro i er 3 dimensionella verklighet kan ni byta ut de rädslor ni bär på och byta ut dem med kärlek 💖.
Detta är också ett sätt att närma er oss galaktiker för kommunikation och möten eftersom vi inte kan uppfattas i det tröga energitillstånd ni befinner er i 3D.
Er uppstigningsprocess går långsamt på grund av att många av er när och förser den stora massan som inte ännu är uppvaknande.
Så ni som önskar göra er personliga uppstigningsprocess parallellt med den stora massan har möjlighet att göra just det.
Thomas: jag har en fråga när det gäller konflikterna som sker runtomkring på jorden just nu kommer de upphöra snart?
Ashtar: det ni kallar konflikter med vapen på er jord just nu kommer att eskalera till ett bestämt tillstånd då det sen upphör. När det sker kan jag inte säga men när ni ser mer av vår närvaro i era himlar så är det mycket nära en upplösning.
Med så mycket kärlek Ashtar med besättning 💖
Kanaliserat genom Thomas

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *