Ashtar via Susan Leland, 27 september

images

Ashtar

via Susan Leland

27 september, 2016

”Den Gyllene Tiden är Trädgårdsgrinden som leder till den Nya Jorden!”

”Hälsningar, Älskade Familj! Vilken dag det är idag! För vissa av er kan det faktiskt redan vara imorgon, men ställ er själva i dagens energi, 9-9-9! Och om ni inte uppfattade det under våra Älskade Mästares Rapportering*, tänk på den nu och fokusera på den – hälsa den välkommen! Och om ni har ett litet mantra eller nånting som ni skulle vilja tillägga där, gör då det.

”Ni vet vad ’nio’ innebär. DETTA ÄR EN TRIPPEL NIA, som även adderas upp till ytterligare en siffra nio. Ni kan fundera på det och ni kan utföra ett litet grundläggande siffertugg, som Saint Germain skulle säga. Om ni vill se på det i sin helhet – och det ÄR INTE alls något olämpligt förslag! Ni kanske till och med vill teckna ner 9-9-9 och formulera ett slags mantra eller en meditation baserad på det, för vad det innebär är ’KLART – SLUT!’ Ut med det gamla och in med det nya!

”Nå såklart, finns det detaljer. Det finns alltid detaljer, eller hur? Om ni förväntar er att bara en gigantisk förändring har ägt rum när ni vaknar upp i morgon, här kommer att finnas den Nya Jorden och ni mitt i den, hmm, det finns steg som ni måste ta för att nå den, men det allra viktigaste att göra är att Välkomna den Nya Jorden och allting den för med sig!!!

Naturligtvis är NESARA den viktigaste delen av den. Och jag ska tala om det. Vår älskade Broder Pan – jag är säker på att ni tycker att han är synnerligen uttrycksfull, när han välkomnar er till Den Nya Jorden. Sanningen är att den redan är här! Nåväl, det är precis som jag Ashtar: ’Jag är här, Jag är där, Jag är överallt!’ Så vi kommer att införa den Nya Jorden i kväll!

”Men först, låt oss tala om NESARA, för detta fortsätter att behöva stöttas. Väsentligen är NESARA porten till den Gyllene Tidsåldern, som är porten till Den Nya Jorden! Vad sägs om det? Eller om ni vill tänka på den som en trädgårdsgrind, gör det. Men den är just nu den mest magnifika trädgårdsgrinden i hela ert solsystem eller, faktiskt, i Universum. Tala om en ny Livsstil – orörd, Högre-Dimensionell och så vidare, och så vidare. NESARA medför detta! Det handlar om Gudomlig Styrning!

”Nåväl, ni har fått ta del av en del av den allra viktigaste informationen gällande hur saker har blivit genomförda och de Glada nyheterna om Saint Germains ageranden* och aktiviteter som kommer att stötta Den Nya Jordens Livsstil, eller den Gyllene Tidsåldern. Vi ska säga att de är ett och samma: (sjung) ’Man kan inte få det enda utan det andra!’ Så! Detta är var vi befinner oss just nu och vi står precis på tröskeln!!! Känn det, bara känn det just nu – det gör även hela Ljuskollektivet – här i denna Samling, för att göra detsamma. Verkligen!

”Det är även en inbjudan till er att komma högre upp i era vibrationer, så att ni ska kunna komma in i ert Högre-Dimensionella Perspektiv, där alla program och ’ja men’ – jag brukade kalla dem ’ja-men’, minns ni, ’Ja men det ena och det andra, jag kan inte för att…’ dessa är alla ’ja-men’. Vi ska inte ha några ’ja-men’, dit vi är på väg! Vi behöver inte gå in i det inom denna Grupp, inte alls, för vi vet att ert önskvärda mål – i första klass, får vi tillägga – är Den nya Jorden!

”Sanningen i detta är, den Nya Jorden är redan här – här. Det handlar bara om att lyftas upp ett litet stycke till, att gå igenom eller flyga igenom, hur ni önskar, den öppna dörren som NESARA tillhandahåller, och att sedan gå genom porten till Trädgårdarna, ifall ni väljer det. Det är Den Nya Jorden. Det är allt som är ungefär precis på samma vanliga plats. Det kan hittas i era Hjärtan, det kan hittas när ni mediterar eller går ut-ur-kroppen, det kan nu till och med hittas av dem som håller på att stiga upp, men jag skyndar mig att tillägga: skynda inte!!! När ni är redo att stiga upp, så kan ni stiga upp. Så lätt är det. Men för de flesta i denna högt ärade Familj, finns det mer att göra medan ni fortfarande befinner er i era mänskliga kroppar och det är först och främst att lyfta upp era mänskliga kroppar och att hjälpa andra att göra detsamma!

”Så känn er inte avskräckta om ni får höra att det är ett mycket litet antal som har stigit upp eller som kommer att stiga upp. Bekymra er inte över om ni är med i den så-kallade första vågen, eller i framkanten. Er tur finns på er tidslinje. Tala om platser i första klass! Ni befinner er redan i Uppstignings-Läget i den delen av er som är er Ljuskropp – som alltid har befunnit sig i Uppstigningsläget!!! Det är ett annat sätt att uttrycka ’i de Högre Sfärerna’, där enbart Kärlek existerar – Kärleks-Ljus – och att alltmer få kontakt med detta är det som är så upplyftande för er.

”Jag har talat om detta. Sananda lär ut denna metod; jag talar nu om den i mina Diskussioner!!! Detta är ett nytt Högre-Dimensionellt Perspektiv som ger er alla verktyg, all den information som ni möjligtvis skulle behöva för att VARA en ledare, en medborgare, en invånare på Planeten Jorden! Om ni önskar, UTFÖRARE som lever enligt Den Nya Jordens livsstil! Ta detta in i era Hjärtan, Älskade Ni, och bara fånga den känslan. Fånga vågen. Vi sänder just nu till er alla, för att ni ska kunna känna hur det känns!

”Ni kommer alla att ha era definitioner. För vissa kan det vara ’stressfrihet’! För andra kan det vara: ’Åh, jag är så exalterad över alla möjligheter som jag har!’ För vissa kan det vara: ’Åh, jag kommer äntligen att släppa taget om det sista av det som har hållit mig tillbaka och orsakat mig fysiska obalanser och smärta!’ Och så vidare, och så vidare. ’Jag är äntligen en Varelse av Kärleks-Ljus, fortfarande i en mänsklig kropp.’ Detta är det mirakel som NI är!!!!

Den här planeten är så unik. Det är en planet av den fria viljan. Hur många gånger har ni fått höra detta? När ni försöker acceptera ert ansvar från, låt oss säga att ha burit en mörk hatt en eller två gånger, eller nånting; när ni försöker försona alla dessa årtusenden, dessa eoner av tid, under dessa inkräktares kontroll – skulle det inte ha skett om inte ni hade tillåtit det! Nog sagt. Ho’oponopono!!!

”Lyft upp er själva och befria er från skuld och allt det där – det är karmiskt bagage. Ni har utfört ett fantastiskt jobb! Vi applåderar för er alla! Gör en bugning och fortsätt på er väg, för ni har en helt ny Livsstil att leva. Och det är en Livsstil av ren Glädje och, ja, Service. För dem av er, och gör inga misstag – om ni redan befinner er på randen till att uppstiga – så är det för att ni har så mycket Kärlek i era Hjärtan att ni kommer att fortsätta hjälpa till, medan ni fortfarande befinner er på ERA Uppstignings-Vägar.

”Med andra ord, det är enklare att vara en ledare när ni kan säga: ’Följ mig. Jag går på denna Väg. Följ mig. Vakna upp och börja gå med mig’, snarare än: ’Nåväl, Jag är häruppe i Ljuset och jag ska bara stråla till era Högre Jag.’ För det finns en del av er som medvetet är i era mänskliga kroppar och behöver höra detta och även känna det! Så jag ska låta er fundera över allt detta. Det är bara mer upp-Lysande för er, och en information som erbjuds er så att ni ska kunna fortsätta utforska den.

”Jag önskar nämna, i linje med dessa tankar, ett Program** som uppenbarligen vi har bett om, för våra Familjemedlemmar som har blivit inspirerade till att göra en förfrågan om att få samverka med andra i den Stora Familjen som är Ashtar On The Road. Vi har bett att det ska få ske utan några som helst begränsningar, att det ska bli ett Hög-Vibrationellt Program, och därifrån ska det kunna verkställas eller definieras eller tolkas på ett sätt som varje individuell medlem själv väljer att göra det. Så åter en gång har ni fri vilja. Ni kan ansluta er eller låta bli!

”Om ni ansluter er, så kan ni välja vem ni vill kontakta på listan. Vissa av er kanske vill leta efter Familjemedlemmar som är likasinnade, Ljus-Arbetare liksom er själva, i närbelägna samhällen. Detta är storartat att göra! Vissa av er kanske vill knyta kontakt. Kanske ni har några förfäder som kom från ett land som befinner sig på andra sidan Världen från er. Och så önskar ni ta kontakt. ’Åh, jag ser någon från det landet på denna lista. jag ska kontakta dem!’

”Ni behöver inte avsluta något definitivt. Med andra ord, ni behöver inte säga: ’Okej, jag ska välja tre stycken och det är allt jag ska göra.’ Ni kan göra eller inte göra som ni vill, när ni vill, för så lång tid som ni har denna lista tillgänglig för er. På det sättet är det en levande lista. Vi kan inte säga vilka av er som kommer att välja att ansluta sig till listan. Det är upp till er. Ni har fri vilja att göra era val. Vi säger bara, detta är ett sätt att ytterligare ta vidare och förstärka de Uppdrag som denna Ashtar On The Road – Familj har!

”Dessa är flertaliga Uppdrag, och jag ska här ge några exempel. Naturligtvis är det att stötta Förkunnandet av NESARA. Ni vet varför! Naturligtvis är det uppvaknandet, även om ni är en människa som förenar sig med någon annan, så kan ni ha olika perspektiv än kanske ni själva. Ni kan utvidga ert perspektiv för att det hjälper er, om ni önskar väcka upp en eller fler i er familj eller ert samhälle. Det är inget som krävs! Det är bara ett exempel. Det kan vara ett sätt att få veta att det finns de överallt i Världen som är Ljus-Arbetare liksom ni själva, när ni känner att ni är helt ensamma i ert samhälle.

”Hur många av er har familjemedlemmar överallt runtomkring er, som inte vill höra om det som ni känner till? Detta är en rätt ensam situation, eller hur? Rösten kan berätta allt om det för er om ni önskar få veta hur det är. Och vi vet att många av er vet.

”Så av alla dessa anledningar har jag bett er komma samman – de av er som är inspirerade att göra det – och att sträcka ut er till andra i denna Familj. Ni har redan hört riktlinjerna och de kommer att upprepas.*** Diskretion i detta kommer att bibehållas och den ska iakttas av alla på listan!

”Här kommer något annat. Om två eller fler av er tar ett beslut – de av er som är inspirerade att göra så – att tillsammans gå in i meditation, om ni så befinner er fysiskt tillsammans eller inte, så kan ni göra det, naturligtvis, telepatiskt från vilken plats som helst. Det som sker är att när två eller fler av er utför detta Högre Energi Uppdrag tillsammans, mångfaldigs dess kraft exponentiellt och sålunda ger ni ett ännu större bidrag till upplyftandet, uppvaknandet och färden in i den Gyllene Tidsåldern eller Vattumannens Tidsålder – hur ni nu vill kalla den – genom att göra det tillsammans!!!

Naturligtvis förhöjer det inte bara era fysiska eller verbala förbindelser med era röster eller era skrivande fingrar eller vadsomhelst, utan det kommer även att betona eller öppna eller vidareutveckla era telepatiska förmågor. NI kommer att befinna er ännu mer i kontakt med Universums Kärleks-Ljus, med det Kärleks-Ljus som NI är och, naturligtvis, med era Högre-Dimensionella kroppar, ni vet, ert Högre-Dimensionella DNA, era Högre-Dimensionella chakran och era alla nivåer i er Högre-Dimensionella Varelse!

”Så det är rätt så coolt, eller hur? Åh, jag älskar språket! Och jag är så Glad – fylld av Kärleks-Ljus – över att ni alla är här i denna Samling! Och jag är hedrad över att få vara med er. Jag älskar er bortom allt vad jag kan uttrycka med alla ord på alla språk!!! Så är det! Salut!”

 

*    Tara and Rama’s Report – The transcription will be published; Link to the 9-27-16 audio program (Begin at 17:17min):

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/?n=RYHyA/jlnBX

**   Ashtar On The Road Family Contact List (See below):

*** Susan’s opening remarks (Begin at 6:00 min):

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/?n=RYHyA/jlnBX

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-golden-age-garden-gate.html

 

 

Transcription by Marta.

 

 

Given through Susan Leland, September 27, 2016. www.AshtarontheRoad.com

 

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...