Ashtar via Susan Leland, 9 maj, 2017

Ashtar

via Susan Leland

9 maj, 2017

Ashtar On The Road Telefonkonferens

”Energierna är NU Högre än någonsin och Stöttar er i att Röra er Uppåt”

 

”Hälsningar, Älskade Familj! Det är en sådan Glädjefylld tid, kan jag säga, så som ni mäter den, i denna Kärlekens era och Kärlekens återkomst och Planeten Jordens återgång TILL Kärlek! Allting innebär faktiskt samma sak. Allting är samma Resa, fastän var och en av er som vistas i en mänsklig kostym får uppleva denna Resa på ert eget individuella sätt och det är fullständigt i sin ordning. Det är trots allt varför ni är här!

”Och vilket är då syftet? Det är att stiga ovan alla utmaningar och hjärtesorger, som ni har skapat för er själva att få uppleva under denna livstid. Och för de flesta av er, är det den mest traumatiska, så att ni – genom att ta ert eget Ljus till en mycket Högre vibration – ska kunna hjälpa alla andra. Gör inga misstag! Ljusarbetarna är här för att hjälpa varandra, för när de samlas, så som vi gör det i denna Samling, sker en exponentiell ökning av den totala mängden av detta Kärleks-Ljus som når ut till samtliga på Planeten Jorden – under, på och ovanför!

”Ett annat sätt att betrakta och uppfatta denna hittills aldrig tidigare skådade omvälvande transmutation, är att komma fram till en mycket grundläggande förståelse om vart planeten Jorden och ni är på väg. Ni flyttar er uppåt, dimensionellt talat. Det spelar ingen roll ifall ni uppfattar det som att nå fram till Nirvana, att komma till de Himmelska Sfärerna, bli Ett med den del av er själva som redan finns där, eller hur ni önskar se det, allting är detsamma. Det handlar om att röra sig uppåt och utåt – ut ur den tredje dimensionen, som är dit ni kom för att leka!!! Som jag nämnde, så är detta för de flesta av er den mest traumatiska livstid, som ni på många sätt har fått uppleva.

”Jag förminskar på inga sätt den betydelse som era bidrag har inneburit före denna livstid. Det förekommer inget dömande – förutom allt som ni har haft med er och däri ligger en del av Kärnan, så att säga. För om ni ska klara det, eller lyckas, eller flyga med mig och alla Himmelska Varelser som har samlats här, så måste ni rensa ut självdömande, skuldbeläggande, skam, skuld, ilska – allt som ni kan ha haft med er!!!

”Dessa är 3D-uppfinnigar som har tjänat er – och hela Mänskligheten – så framgångsrikt under alla dessa eoner av tid, alltigenom årtusenden, men de ska bli rensade och helade, så att ni ska kunna transmutera era egna mänskliga kroppar och alla era emotionella och mentala aspekter, samt er själva helt och hållet, ert DNA och så vidare och så vidare – fullkomligt till att ansluta sig med den del inom er som redan är bosatt inom Sfärerna av Ljus, där det inte finns någon rädslo-baserad energi av något slag. Den kan helt enkelt inte existera där!

”Nå, vad gör ni när ni kommer till den platsen – jag ska säga ”Denna Plats” – det är helt och hållet upp till er. Ni har ett oändligt antal alternativ, men målet just nu är att genomföra era egna Uppstigningar, och genom att ni gör det, så sträcker ni bokstavligen ut era energier av Kärlek och Ljus till alla dem som ännu inte riktigt har vaknat upp. De vet inte hur de ska göra det. De vet inte ens vad de gör här!

”Det finns inte någon i en mänsklig kropp, som inte kom hit för att delta på ett eller annat sätt, och jag säger detta: Under denna Hjärtats tid, då Venus och Kärleken spelar en så viktig roll, där energierna och astrologin har tonat in sig på att hjälpa denna omvälvande transmutering på storslagna sätt, så har det aldrig funnits en mer storslagen möjlighet till att få tillgång till de stöttande energierna!!! Vad jag talar om för er, är att det håller på att bli lättare! Allting har varit på väg att börja röra på sig i denna specifika era, alltsedan senaste månaden i er kalender och detta kommer att fortgå.

”Så vad ni än kan ha som främsta angelägenhet – om det så är fysisk healing, eller helandet av en relation, eller vad det kan handla om, så vill jag bara att ni ska veta att det är på väg att bli lättare! En total lämplighet råder i och med att astrologin kommer samman med en händelse – fastän den varje år kan upplevas – med Wesak-Festivalen av Ljus och Kärlek, för hursomhelst, vad är det om inte mer Kärlek, inte bara som kommer in i Wesak Valley, utan den kommer hit för hela Planeten Jorden!

”Därför firar vi, bokstavligen, de inkommande Kärleks-energierna som exponentiellt höjer dem som redan finns här. Detta kommer att bli den mest storslagna väckarklockan hittills på Planeten Jorden! Jag ville bara göra det mycket tydligt. Möjligheterna för var och en av er att ta er ännu Högre i ert medvetande, i era vibrationer, i era frekvenser – hur ni än önskar se på det – är till och med högre än de var före den här tiden i den livstid som ni nu lever inom!!! Och de kommer att öka när vi rör oss in i denna period.

”Men jag vill säga, att för Världen är detta också den mest storslagna möjligheten någonsin! Det kanske inte ser ut så, men om ni stannar upp och tänker på alla de avslöjanden som rullar ut – de rullar ut så snabbt, ett efter ett! Nåväl, det är en del av de dominobrickor som faller. Ni behöver känna till att den slutsats som nås, när alla dessa berättelser om vad som i själva verket är på gång, är på väg till de främsta leden, till rubrikerna – på internet och till och med till massmedia till en viss del – den slutsats som redan har nåtts av Planeten Jordens medvetande är att det är dags för Sanningen och det är helt enkelt ett sätt att komma fram till ’den Högsta Freden’, som naturligtvis är ett resultat av Kärleken och förenandet med ett Kärleksfullt Syfte, vilket nu sker överallt på Planeten!

”I detta specifika ögonblick, ligger fokus, den största fokuseringen på Wesak Valley. Men jag försäkrar er att den Festivalen av Ljus som äger rum på denna ort är för er, för var och en av er att ta del av! Vi gör det här och vi kommer att fortsätta med det. Det är inte något som liknar att sjunga ’Ja må han leva’ och så är det över – ni vet, att blåsa ut ljusen – detta handlar om att tända ljusen inom alla Hjärtan Världen över, och det är en fortgående process som ska fortlöpa över den nästa tidsperioden i era kalendrar!!!

”Vad det betyder för var och en av er, Älskade Familjemedlemmar i Ashtar On The Road, är att ni till och med har ännu mer möjligheter, för ni har ännu mer Kärleks-Energi att få tillgång till och kunna dra till er stöd ifrån, när ni går vidare – var och en av er med era egna individuella Uppdrag och när vi kommer samman inom detta Storslagna Uppdrag som vi delar. Ni alla har kommit hit för detta syfte.

”Det finns andra som inte är lika vakna som ni. Så det betyder att vi ska lägga ut en väckning långt och vida kring. Och vi ska ansluta oss tillsammans i den, så att allt fler vaknar upp och inser att det övergripande syftet för hela Mänskligheten – nu, i detta ögonblick som ni kallar ”NU”, och i varje nu-ögonblick som kommer – är att uppnå det som inte tidigare har uppnåtts här! Försök har gjorts tidigare, men de har inte fullbordats.

”Det är Enheten, Enheten av Kärlek och Kärleksfulla Hjärtan – inte kontrollerade av den ena eller den andra och manövrerandet att få första platsen. ’Yertle the Turtle’* är INTE ett sätt som kommer att fortgå på Planeten Jorden!!! Samtliga Yertles kommer att välta när dominobrickorna faller. Nåväl, ni kan se vissa av deras ansikten på dominobrickorna, om ni vill göra en sådan manöver, men med Kärlek! Det gäller att inte skada dem när de faller. Det är helt enkelt för att låta dem få veta att de inte längre kan göra de saker som de har gjort i tredje dimensionen, för Planeten Jorden rör sig uppåt. Och om de vill ansluta sig till Ljuset, till Kärleken, så är de välkomna. Och om de inte vill det, så finns det en annan plats för dem att vistas på, där de kan fortsätta med sina spel.

”Men för oss i denna Ashtar On The Road-Familj, gäller det att röra sig uppåt och ta in ännu mer av Kärleks-Ljuset, när bemäktigandet ökar att göra så. Kärleken ger kraft till Den Frid som Överträffar All Förståelse, och allting som Kärleken skapar, är vad vi är här för att engagera oss i, som individer och tillsammans. Ju mer vi gör detta, desto snabbare kommer vi att slutföra vårt Uppdrag, detta Uppstignings-Uppdrag!!!

Så jag, Ashtar – på de övriga mentorernas vägnar och tillsammans med hela detta Kompani av Ljus, är här med er – tack till er ur våra Hjärtan till era, för att ni är Ett i Kärleks-Ljuset med oss och, faktiskt, tillsammans med samtliga Hjärtan på Planeten Jorden och bortom den, när vi tillsammans flyger till de nya Levnadssätten i den Gyllene Tidsåldern – och slutligen era Uppstigningar – för er att få njuta av. Och så är det! Salut!”

 

 

*  Yertle the Turtle, by Dr Suess.

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-energies-moving-up.html

Transcription by Marta.

 

 

Given through Susan Leland, May 9, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...