Ashtar via Susan Sammarco, 30 augusti

Ashtar via Susan Sammarco

30 Augusti

Ashtar: Hej. Jag är ”Ashtar” Och tjänar under ”Lord Sananda´s kommando i detta universum. Jag kommer för att hjälpa dem på planeten och alla dessa på mina skepp. I ert flerdimensionella själv, är många av er här i själva verket

och arbetar på mina skepp med mig, och ni är mina. Ni är mina att vaka över. Ni är mina att fortsätta gå framåt, i denna tjänst har ni funnit er bundna till den här planeten.

Jag är här för att fortsätta bistå med andra skepp från andra planeter och andra system. Jag är här för att hjälpa till i organisationen av allt detta. Så att när dessa händelser fortsätter på planeten, händer de på det sätt som den Främste Skaparen har angivit.

Det är min största glädje att tjäna ”Lord Sananda” och att finnas till när hans tecken kallar på dessa saker, som han leder mig till att göra.

Jag har talat genom många på planeten att assistera, i tron att de Galaktiska Bröder och Systrar vi är, och tron på er att ni rör den här processen framåt.

Fråga: Vad ser en tidslinjes skifte ut som i ert perspektiv, och hur ser tidslinjen ut efter några år längs vägen?

”Ashtar”: Efter några år längs vägen finns det ingen tidslinje. Den kommer att vara obefintlig eftersom ni kommer att ha ändrat er själva.

Tidsplaner från tidigare dagar var fyllda med profetior om undergång. De var fyllda med profetior om att planeten inte skulle överleva. Denna speciella tidslinje som hade varit på plats och det har skrivits om i naturfolkens målningar och böcker runt om på planeten. I den heliga Bibeln som hade sin effekt på denna kultur, av Mayafolket, när alla förväntade sig att detta skulle vara slutet av dagarna. Och ändå var det en fortsättning bortom slutet av dagarna in till kontinuiteten av den Nya Jorden.

Vid ett tillfälle var det så många tidslinjer som hade skapats av människor på planeten. Eftersom programmeringen hade blivit så enträgen vid kulmen av ”slutet” på tidslinjen, var det avslutet på tidslinjen, som många individer skapat och matat in i massmedvetandet.

Men när vi mer aktivt gick in i bilderna, ibland tillbaka nära 50 år sen er tid, började vi se saker förändras. Vi började att förändra saker och ting. Vi tog fram en tidslinje, kollapsade andra tidslinjer på det, inte bara i vår egna krafter, men vi såg på när detta skedde. Så skiftet startade i långsam takt och började sedan hända mer och mer snabbt under de senaste tjugo åren. Och förändringarna som vi såg hända hade en utgång mycket olik från de, sedan många tusen år. Vad vi såg från vårt perspektiv var ett nytt hopp, en ny sång som kom från planeten. Födelsen av Ljusarbetare på planeten, liksom de de som arbetar från andra dimensioner, andra planeter, andra platser samlades, för att få denna Nya Värld att hända. Att föra saker åt sidan och att ta dem som hade suttit vid makten och flytta dem avsides. Till detta behövdes mycket planering.

Tidslinjerna fortsatte att förändras på grund av den ökningen av den mänskliga befolkningen i det mänskliga medvetandet. Och då kommer känslan av över-bemyndigande igen. Vi tittade på när de mänskliga tidslinjerna fortsatte att röra sig mot enhet, in till en-het över tid. Ni har hört att tidslinjerna har förändrat ögonblick för ögonblick, dag för dag, på grund av medvetandet på planeten.

Vi kommer att berätta nu att det finns en tidslinje som är i rörelse framåt mot ingen tidslinje. Inga förväntningar. Inga makter över er. Allt sker nu. Vad ser det ut som för oss? Det såg ut som kaos när vi blev involverade. Det såg ut som kaotiska tankar, kaotiska känslor, kaotiskt medvetande. Nu finns det mycket större enighet och det kommer bara att öka. Mycket mer enhet på den Gudomliga nivån om tajmingen som är. Och så ger det oss möjlighet att gå in i denna tid och bli mer hoppfulla, mer enighet och förväntan om gott i mass-medvetandets nivå hos människor. De på planeten inser att de senaste förutsägelserna av förstämning och förstörelse av planeten är borta. Nu arbetar vi för att bli av med rädsla och bygga kärleken. Ser ni detta från ögonblick till ögonblick, visar det ögonblick till ögonblick på planeten? Nej. Ni ser fortfarande kaos som ett resultat av gammal tidslinje planering. Gamla tankeprocesser. Det gamla är förbi.

Vad som skapas i Nuet, är ändå kärleken och expansionen som är närvarande i den mänskliga befolkningen och det mänskliga medvetandet. Är det svaret på er fråga, kära ni.

Kommentar: Ja. Och jag vill tacka er alla våra Galaktiska bröder och systrar och inter- dimensionella vänner som arbetar med den här Uppstignings processen. Tack.

Nåväl, vi vill tacka er för allt det ni gör. Ni är medvetna om många av era uppgifter på planeten just nu. Vi vet att ni vet att ni är i tjänst hos oss, och vi uppskattar det.

Vi tackar er och välsignar er på er resa.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

 

Du gillar kanske också...