Att Adressera Grymheter av Matt Kahn, 14 augusti 2019

Matt Kahn

14 augusti 2019

Att Adressera Grymheter

 

Oavsett om ämnet är mass-skjutningar, immigrant-barn som kvarhålls vid gränser, politiskt tumult, dålig behandling av djur eller något annat ämne som orsakar ilska, rädsla eller oro i er upplevelse, så är ett första viktigt steg att vara medveten om hur andra påverkas av de orättvisor och omänskliga mönster som lever kvar i kollektivet. Frågan är, när ni väl avslöjat alla konspirationer och processat de känslor som sådana hemska och ofattbara verkligheter resulterar i, vad gör ni då?

Alla har en nyckelroll att spela i mänsklighetens uppvaknande. Några kan spela viktigare roller i den fysiska sfären, medan andra kan bli kallade att förankras i en energetisk sfär, men ändå fungerar allt tillsammans som en symfoni av sanning för att väcka upp alla varelser genom en harmonisk förändring.

Det är mycket vanligt att det förekommer två typer av obalanser när man försöker vara ”förändringsledare” till gagn för alla.

En typ av obalans exponerar för er grymheter som ofta upptar hela er uppmärksamhet, och får er att leva i ett konstant tillstånd av negativitet mot de saker ni bestämt er för att stoppa. I denna obalans känner ni att er roll är att försäkra er om att alla i er inflytandesfär känner till varje bister detalj, vilket på en energetisk nivå är som att spela upp skräckfilmer i er kropps alla celler.

Visselblåsare är viktiga vid en särskild nivå, men till slut förbiser sådant vårt vibrationella bidrag, medan det upprätthåller en undermedveten energetisk ståndpunkt av ”jag kommer att obevekligt lida tills de som lider har befriats”. Om denna undermedvetna övertygelse faktiskt lades till friheten och lösningen på någons smärta, lidande och plåga, skulle det vara en sann handling av osjälvisk ädelhet istället för det martyrskap och rättfärdigande det ofta vidmakthåller.

På myntets andra sida finns det de som försöker förankra hög-vibrationell energi, medan de vänder sig bort och förnekar allt som orsakar smärta, sorg, skam, skuld, förvirring eller avsky. Detta är på samma sätt ett obalanserat synsätt då man försöker föra fram godhetens ljus medan man vänder sig bort från mörkret.

Eftersom godhet är essensen i Gudomlig Sanning, är dess naturliga tendens, utanför spelet av betingning, att stå inför och välkomna varje aspekt hem till kärlekens hjärta – oavsett hur mörk eller medveten den har blivit. Detta betyder i huvudsak att man inte kan, i sanning, förankra kärlekens kraft när man behandlar mörkret på ett kärlekslöst eller avfärdande sätt.

Istället för att försöka ”låta saker vara” eller vända er bort från de saker som förfärar er oskuld, är det kanske dags att möta själva de monster som er kärleksfulla närvaro kom för att rädda och återföra till ljuset. Detta sker genom att låta ert hjärta vara öppet och affirmera den Gudomlighet som är nästan omöjlig att se eller känna i något betingat mönster eller sätt.

Att älska det som kommer fram betyder inte att ni tycker om det ni ser, eller försöker göra det mindre olidligt genom att förringa det som illusioner av form.

Istället blir medvetandet inom er varelse så medvetet om avskyvärdheter och orättvisor att det vänder sig till att få rättvisa på det mest balanserade, produktiva, inspirerade och hjärtcentrerade sätt. Det är viktigt att vara medveten om mänsklighetens ohyggligheter, så att ni är medvetna om de saker ni omvandlar för alla; men frågan är, när ni väl blir medvetna om vissa störande verkligheter, vad gör ni sedan?

Så snart ni känner till problemet är det dags att erbjuda tid och uppmärksamhet till att implementera lösningar. Om ni är så störda av de saker ni ser, kanske ert bidrag är att älska ert eget hjärta, så på en vibrationell nivå låter er större medvetenhet om ert inre barn kollektivet att vakna upp och stötta trygghet och etisk behandling av barn, män, kvinnor, djur och Jorden i alla upplevelseområden.

Om ni är medvetna om saker ni naturligen motsätter er är det kanske dags att låta varje stund av avsky påminna er om det perfekta ögonblicket att förankra välsignelser för att bidra till närmandet mot den globala brytpunkten, där mänsklighetens vibration inte tillåter sådant våld och sådan misshandel att existera.

Som alltid är välsignelser bekräftande uttalanden som förankrar ordern om ett positivt resultat genom det multi-dimensionella fältet av verklighet. Här är ett exempel som hjälp till att lyfta upp era ansträngningar till större inspirerade handlingar:

”Må alla män, kvinnor, barn, djur och alla element på Jorden räddas, förlösas, återfyllas, rehabiliteras, återfödas och respekteras som det Gudomliga JAG ÄR nu.”

Oavsett om ni älskar ert eget hjärta, sänder välsignelser till mänskligheten eller följer varje rörelse av oärliga agendor, är det vanligt för varje aspekt att känna sig besegrad i tron att ”det är aldrig nog”. Det är därför vissa missförstår ”att älska vad som än kommer fram” som ett sidospår eller ett sätt att vända sig bort från de saker som är svåra att processa.

Jag erbjuder er dessa ord för att göra mina avsikter och erbjudanden fullkomligt klara: Jag är medveten om de störande aktiviteter som pågår på denna planet. Jag vänder mig inte bort från någonting, för det vore att överge de själar som mest behöver hjälp och resurser, inte heller begär jag av mig själv att oavbrutet ta in information, som om det är ett exempel på att konfrontera det hela eller undvika förnekelse. Enkelt uttryckt, det finns inget att undvika när det finns allt att välsigna.

Om en proposition måste gå igenom för att påverka förändring, skriv då på eller starta en petition. Om ni känner till namnen på dem som utgör en fara för och skadar andra, oavsett hur kända de är, rapportera till polisen. Och om det inte hjälper, inbjuder jag er att gå samman med miljoner hjärtcentrerade varelser som bekräftar den positiva förändring vi kan få till när kärlekens vibration avsiktligt fokuseras på att lösa upp negativitet genom förankring av ett mer positivt resultat.

Istället för att försöka lista ut hur mörkret kommer att kollapsa, inbjuder jag er att fokusera era ansträngningar på att förankra det resultat ni önskar, och låter den verklighet som er energi och era avsikter påverkar föra fram en lösning som på vilket som helst sätt tjänar expansion av helheten. Annars kommer ni att avskaffa lidande genom att ägna tid åt att diskutera de saker ni motsätter er, med andra.

Initialt krävs diskussioner för att ni ska bli medvetna om saker som ännu väntar på att bli erkända. Väl medvetna om de saker som sker övergår vi till att bringa ljus till planeten på daglig basis, för att lösa de saker som snurrar i vår medvetenhet. Hur många gånger dagligen är ni villiga att stanna upp och uttala, tyst eller högt:

”Må alla män, kvinnor, barn, djur och alla element på Jorden räddas, förlösas, återfyllas, rehabiliteras, återfödas och respekteras som det Gudomliga JAG ÄR nu.”

När livet känns störande, är det dags för änglarna i mänsklig form som är redo, villiga, och kan förankra positiv förändring för allas befrielse, att höja sitt spel. I varje andetag lever jag för varje hjärtas välbefinnande. Hur är det med dig?

Oändliga välsignelser av kärlek till alla, nu och för alltid, Amen. Och så är det.

 

https://tinyurl.com/y6gs4za7

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...