Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet, 20 augusti 2019

Via Daniel Scranton

Ta Er Själva Till Nästa Nivå

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har förståelse för de av er som har beslutat er för att välja att uppleva fler utmaningar för er själva under denna livstid. När ni ser er omkring på er planet kan ni utan tvekan se de som väljer en enklare väg med mycket färre utmaningar, och ni kan se de som har valt en mycket svårare väg med många utmaningar. Naturligtvis måste ni ha dessa två ändar av ett spektrum i ett system av dualitet. Detta är ett val. Vissa skulle se sig omkring och säga: ”Den personen har mer karma än den andra,” men allt är ett val.

De av er som har valt fler och svårare utmaningar, gör de tunga lyften för resten av mänskligheten. Ni bryter ny mark med den längtan efter utmaningar som ni har, och med all den energi som ni besitter är ni skyldiga er själva att ta en paus och låta det smälta in. Då får ni en mer intressant och roligare resa. Även om det mer bekväma livet är mer lockande för er, är det det liv ni valde som ger er flest möjligheter för tillväxt.

Ni kan känna hur mycket energi det är som väntar på nedladdning när ni är tysta och jordade i er fysiska kropp, och sträcker er ut för att känna all denna energi. Många gånger finns den inom räckhåll och bara väntar på en spricka så att den kan komma in och hela er, och ge er det överflöd och de förmågor som ni önskar. När ni släpper in en av dessa gigantiska nedladdningar, betyder inte det att ni slutar med era utmaningar. Ni är de som inser hur viktigt det är att ha utmaningar och att utvidga dem, samla mer energi och sedan släppa in den.

När ni blir medvetna om att ni gör det här, då vet ni också vilka steg ni ska ta. När ni inte är medvetna om att ni gör det här, det är då livet känns hårt och ni vill ge upp. Ni kanske till och med känner er självmordsbenägna. Ni tror verkligen inte att ni gör det med flit i dessa ögonblick. Men det är dessa stunder som ni har valt för er själva, där det är meningen att ni skall känna er slagna, deprimerade och att det inte finns något hopp varken för er själva eller mänskligheten. Det är då saker börjar hända. Det är då ert Högre Jag verkligen börjar släppa in den enorma mängden energi.

Och allt ni fortsätter att göra när ni går framåt i era liv, är att samla mer och mer energi. Känn den, släpp in den! Det har inget att göra med att förtjäna den eller att vara tillräckligt bra i Källans ögon. Allt ni behöver göra är att känna att ni är tillräckligt bra i era egna ögon för att få allt som ni har samlat ihop. Och det innebär att sluta känna skam, skuld och allt dömande som ni bär på. Vi vet att det här är en svår uppgift, men vi vet också att ni är trötta på att känna så, och ni är redo att ta er själva till nästa nivå.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...