Att ta hål på slöjan via Anarchistbanjo, 14 oktober, 2015

Oneness7sig

Att ta hål på slöjan

via Anarchistbanjo

14 oktober, 2015

Frågan som upptar allas sinnen är naturligtvis: ”När kommer saker och ting att börja manifesteras fysiskt?” Sanningen är att de redan håller på att manifesteras och det har de redan gjort under en länge tid! Det är bara det att saker och ting har skett så friktionsfritt att de inte riktigt har kunnat uppmärksammas.

Men i stort sett har allt det största arbetet genomförts på de astrala/icke-fysiska planen. Detta har precis förändrats! I och med att Gaias huvudsakliga tidslinje har övergått till fast form, har aktiviteten precis tagit ett skutt iväg till det som vi skulle kunna kalla en sann fysisk nivå! Detta är varför de närmast kommande månaderna kommer att innebära en verklig justering.

Så många människor har trott att vi skulle vara tvungna att lämna den fysiska världen! Nåväl, några av oss kommer att göra det och några kommer att återta den! Detta är den slutliga kampen! Den kommer att stå mellan magi och teknologi. Den organiska verkligheten mot den artificiella verkligheten. Detta kommer att bli stridernas strid och den har redan vunnits på alla icke-fysiska plan! Nu återtar vi vår värld!

Några av oss har ingen avsikt att låta våra dödliga kroppar dö; utan snarare låta dem transmutera till ren energi. Detta är ingen nybörjaruppgift, så nybörjarna har kallats bort från stridsfälten. De enda krigarna som är kvar är de som är störst och mest kraftfulla; de som har varit på Gaia alltsedan begynnelsen. Dessa krigare befann sig på Gaia före dinosauriernas tidsålder. Jag har kallat dessa själar ’de nya alverna’ eftersom de kämpar för Gaia och tjänar henne på alla sätt. De är väktarna och vårdarna.

Begrunda det! Vi erkänner öppet att Gaia förflyttade sig in i 5D- sfären redan år 2012 men mänskligheten har inte gjort det förrän alldeles nu. Se er omkring! Vad ni ser och upplever är 3D- illusionen, men det är en ny 3D som har skapats utifrån en ny 5D. Kollektivt har vi skiftat våra tidslinjer och har fått till stånd många saker med hjälp av våra nya multi-dimensionella förmågor. Men vi väntar fortfarande på ett stort skifte! Varför?

Kärleken är nu på väg in i vår fysiska värld på sätt som den aldrig tidigare har haft. Gaias energinät pulserar med organisk vital livskraftsenergi, med sexuell orgasm-energi, fysisk energi! Allt som lever bidrar antingen medvetet eller omedvetet. Detta är Kali Yuga, tidsåldern för den allra djupaste livskraftsenergin och den kommer att bestå i de följande tvåtusen åren. Magin flödar nu över i vår värld om vi bara kan koppla upp oss till den och förverkliga våra drömmar.

Denna tidsålder handlar om Gudinnan; Gudinnan i mänsklig form och Gudinnekraften. Den handlar också om balansen mellan det manliga och det kvinnliga, samt skapelsen och själens bemäktigande på alla existensnivåer. Detta är också tidsåldern för tantra och Guds och Gudinnans gömda hemligheter håller på att avslöjas för all mänsklighet. Detta inkluderar själens hemligheter.

Mänskligheten håller på att för första gången på det fysiska planet få se verklig magi ’in action’, i ofantlig skala. Saker kommer att inträffa som trotsar logik och förnuft; saker som kommer att skaka om de vilseledda övertygelserna i trångsynta och dömande sinnen. Silkesvantarna har nu tagits av och Titanernas kamp kan börja på allvar!

 

Source: http://lightworkers.org/channeling/217171/piercing-veil

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...