Saul via John Smallman, 21 maj 2022

Saul via John Smallman, 21 maj 2022

John Smallman

21maj

Klicka här för att lyssna på ett ljudklipp https://johnsmallman.files.wordpress.com/2022/05/2022-05-21-saul-audio-blog-for-saturday-may-21st.mp3

Vi är, som vi hela tiden påminner er om, väldigt, väldigt nära det kollektiva uppvaknandet. Därför är det viktigt att ni upprätthåller er dagliga praxis med avsikten att bara vara kärleksfull, vad som än uppstår under dagen, och att öppna era hjärtan som kanaler, och på så sätt tillåta och bjuda in Modern/Fadern/Gud att rikta sin enorma Kärleksenergi genom er alla till varje människa – utan några som helst undantag – för att föra ert kollektiva uppvaknande till dess mest magnifika förverkligande ögonblick. Planen har satts, NU-ögonblicket har valts, så fortsätt att göra era delar extremt medvetet och samvetsgrant, och som ni gör, Fira! Ert uppvaknande är oundvikligt, så firandet är helt och fullt lämpligt, det intensifierar det uppvaknande energiflödet och väcker glädje hos alla som vaknar.

Ja, att vakna är ett fritt val som varje individ måste göra, och därför kommer alla som väljer det att vakna. Vissa kan dock välja att skjuta upp det, och hur lång tid de väljer att tillbringa i läget av fördröjning, är återigen ett fritt val. Fast de få som väljer att fördröja sitt uppvaknande, kommer inte att fördröja mänsklighetens kollektiva uppvaknande, vilket är en klar uppgörelse som kommer att ske i samma ögonblick som vår kärleksfulla Moder/Fader/Gud bestämt sig för. Allt är extremt bra eftersom mänskligheten har valt ett kollektivt uppvaknande, och det valet sätts nu i kraft.

Att vakna är att lära känna er själva som ett med Modern/Fadern/Gud. Det är en helt medveten medvetenhet om era individuella skapande förmågor, och om er oskiljaktighet från, integrationen och det fullständigt harmoniska samarbetet med Gud i det pågående skaparuppdraget, vilket är Kärleken som hela tiden och med glädje expanderar och förlänger sig självt. Ni är alla evigt hängivna och nära aspekter, eller fasetter av Källan, som ständigt skapar tillsammans med Henne i glädjefull harmoni, och den oändliga hänryckelsen som är ert sanna tillstånd.

Här i de icke-fysiska världarna – i Verkligheten! – blir vi allt mer exalterade när ert mest magnifika ögonblick av uppvaknande snabbt närmar sig, för att leda er in i ert naturliga tillstånd av total medveten medvetenhet som ni aldrig, inte ens för en pikosekund, varit separerade från. Ni skulle aldrig kunna avskiljas, eftersom det bara finns Verklighet, den oändligt expansiva närvaron av Modern/Fadern/Gud, eller vilken etikett ni än väljer att använda, för att referera till det onämnbara. Ni är den Onämnbara eftersom ni för evigt är Ett med Den, ni har bara glömt er sanna natur. Vi är nu hänförda varje ögonblick när vi tittar på, och observerar era oåterkalleliga framsteg mot förverkligandet med upplösningen av drömmen/mardrömmen, som till synes under eoner, har täckt över, kamouflerat eller beslöjat er. Ni, varelserna i fysisk form, som varit den oändligt lilla egoistiska aspekten eller egenskapen av ert sanna själv, gjorde det möjligt för er att uppleva separationen och tro att den var verklig.

Tiden har kommit för att mardrömmen av lidande, hat, konflikter, skuld och fördömande av varandra ska upphöra permanent, då alla hjärtan öppnar sig för att bjuda in kärleken och, när den kommer in i var och en, kunna glädjas och koppla av i dess kärleksfull omfamning, när ni tillsammans vaknar. Kärleken, som ni har blivit påminda om så många gånger, är ALLT! Därför är var och en av er också Allt, eftersom det absolut inte finns någon möjlighet till separation från det som är Allt.

Du, varje till synes individuell människa som någonsin har funnits, som existerar nu eller någonsin kommer att existera, är en väsentlig, nära, förenad och högst omhuldad aspekt eller partner till Källan. Utan ens en enda av er, så skulle Källan vara ofullständig, och Källan är onekligen och otvetydigt fullständig perfektion, som för evigt omfattar Allt som existerar, Dig – och allt kännande liv. Oavsett hur kraftfullt ditt individuella eller kollektiva ego försöker stanna separerat– oberoende av Källan – så kommer det alltid att misslyckas, eftersom egot verkligen är maktlöst, det är en liten, svag och rädd aspekt av en individ eller grupp av individer – ibland miljarder – som gormar enormt och har ett övermod som omedelbart löses upp när det konfronteras med sanningen. Konfrontera era egon – varsamt och medkännande – med Sanningen om att det bara finns En, som ingen någonsin kan skiljas ifrån ens för ett ögonblick, så att det kan acceptera ert erbjudande om att kärleksfullt och medkännande återintegreras med den Du är. Det kommer att bli en enorm känsla av glädje när denna återintegrering sker, och Ni känner Er själva så som ni verkligen är. . . evinnerligt Ett med Modern/Fadern/Gud.

Som jag sa ovan, er enhet med Källan, er eviga koppling till Källan, har aldrig brutits eller avbrutits ens för det kortaste ögonblick, eftersom det är totalt omöjligt, Källan är Ett och innehåller Allt. Släpp därför alla kvarvarande tvivel om äktheten och verkligheten om Verkligheten, Modern/Fadern/Gud, Kärleken, Källan, som ni kanske fortfarande håller fast vid, eftersom det dränerar era energifält och inte tjänar er på något sätt. Gud ÄR, Kärleken ÄR, och så är Ni. . . eviga.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Maggan

You may also like...