Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 10 oktober

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

10 oktober 2015

Kanaliserat av: Ann Albers

 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

 

Universums skapare vägleder er hela tiden. Vi guidar er hela tiden, Vi håller inte på och försöker få er att ”böja er för vår vilja” utan snarare hjälpa er i era liv i kärlek och koordination med hela skapelsen! Skaparen vill att skapelsen samxisterar i en dans av fred och harmoni…en dans av kärlek.

Ekorrarna kollar inte sina kalendrar för att se när de ska samla ekollonen för vintern. De vaknar bara upp en morgon under hösten och har en känsla av att det är dags. De känner vart de ska gå, var de ska gräva och var de ska bygga bo. De blir vägledda. Flyttfåglar pratar inte om sin rutt eller sina scheman. De följer bara impulserna inifrån som säger Flyg! De vägleds tillsammans, att tillbringa vinterna på ett varmt ställe. Träden får inte en påminnelse om att det är dags att släppa sin frukt eller sina löv. De får helt enkelt en impuls inifrån sin egen natur att göra så. Ni, kära ni, och hela mänskligheten mottar liknande impulser som vägleder er vart ni ska gå, vad ni ska säga, vad ni ska göra för att leva på det vänligaste sättet – i era egna liv och i samarbete med hela universum. Ni tar emot kärleksfull ledning hela tiden.

Som änglar är vi här för att hjälpa er att lägga märke till dessa impulser från Skaparen. Vi viskar ord som ni kan höra i era sinnen, vi förstärker de känslor som vägleder er, vi drar ibland saker, människor, platser till er uppmärksamhet på ett kärleksfullt sätt. Vi sänder tecken när vi kan, och vi vägleder även andra att hjälpa dem att guida er. Vi arbetar i kärlek, kära ni, för att hjälpa er leva mer kärleksfulla liv.

Så när ni får en kärleksfull impuls att göra någonting, säga något, eller att vara någonstans, ta chansen och beakta denna impuls. Se vad som händer. Er inre kompass kommer aldrig att styra er fel. Ni kommer att veta att det är er inre kompass, när vägledningen är kärleksfull och vänlig och står i samklang med er varelse. För i sanningens namn så önskar skaparen för er att ni ska vara mer av det ni verkligen är och att uppleva glädjen av att vara i harmoni med skapelsen!

 

Gud välsignar er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...