ATT TONA IN – HIMMELSKT av Judit Kusel, 8 april

163362_538083269535059_1622962459_n

Judit Kusel – ATT TONA IN – HIMMELSKT

RÖRELSEN AV DE CENTRALA SOLARNA, GALAXERNA, UNIVERSA, STJÄRNSYSTEMEN VILAR ALLA PÅ GRUNDEN AV KOSMISK ORDNING OCH BALANS. DET VILAR PÅ SAMMA BASALA UNIVERSELLA KOSMISKA LAGAR INOM VILKA VI HAR SKAPATS SOM EN SJÄL SOM INNEHAR EN FYSISK FORM PÅ DENNA PLANET.

För mig har de senaste timmarna inneburit integration av det oerhörda i de högre insikterna och förståelsen av detta i någon energiform för jag arbetar med kosmiska energifält och därigenom den underliggande ordningen.

Jag har under de senaste tio åren av mitt liv ständigt blivit introducerad till massiva intelligenta och vibrerande energifält av livskrafter, vilka formar en vital komponent till själva strukturerna på vilka hela Skapelsen baseras.

Ju mer jag blir visad, och ju mer jag skriver vad jag kommer på, desto mer respekterar jag det Gudomliga Hjärtat och Sinnet, själva livmodern av den Kreativa Kraften, i vilken denna växte och föddes till varande. Jag står i hänförelse och förundran, och jag visas därför mer och mer, och inget under himlens fäste är någonsin bara där av en tillfällighet.

Mästarintentionen placerade det i perfekt synkronicitet med resten, då den harmonicerar till en enda symfoni av kosmiskt Varande, Existens: livet som andas sig självt och ljuder sig självt till existens. För mig är förebuden av denna tid det ständiga återuppväckandet av Moder Jord, till sina fulla styrkor och enorma perfektion i skönhet hon var skapad till och återuppstår till.

Det kommer också med ett visst mått av underbar hågkomst för mäsnkligheten om vad som tidigare har varit, och vad som finns att hämta, att erkänna och implementera, så att själva grunden av den Nya Gyllene Åldern kan hittas på fast mark, på fast grund och enorm förändring av hjärtat.

Moder Jords SJÄL är återuppväckt.

SJÄLEN hos mänskligheten är därför återaktiverad, då de högre nivåerna av Medvetande höjs.

Vi har glömt hur man kommunicerar på så många nivåer med de vibrerande ljuden från jorden, själva sångerna, musiken, harmonierna av den kosmiska musiken från sfärerna. Vi  har glömt hur man använder Ljusspråket och hur det låter. Vi har glömt att vi gengjuder på samma frekvensband som resten av kosmos, och att vår själ sjunger till själva tonerna av de Gudomliga Harmoniernas impulser av Ljus, Kärlek och Ljud.

Här hittas dock åter multipla lager, av gömd betydelse.

För mig, att kunna göra detta massiva energiarbete som jag är kallad att göra, så måste jag bokstavligen TONA in mig till vibrationerna och frekvenserna av energierna och energifälten som jag arbetar med.

Om jag inte tonar in mig kan jag inte sjunga med frekvenserna från jorden.

Jag använder en metafor med ”sjungandet” här, som ett sätt att tona in, för jag påminns om en symfoniorkester. Innan de uppträder, tonar alla in sina instrument, så att de alla är på samma tonart.

Om ett enda instrument inte är i samma tonart, påverkas hela kollektivets ljud.

Mitt hörande är så finjusterat att när någon sjunger falskt, eller något musikljud är falskt, vill jag bokstavligen hålla mina händer över mina öron för att skydda dem från det disharmoniska ljudet. Något inom mig reagerar omedelbart på störningen i energifältet som sänds ut av ljudet.

Förstå nu att jorden är som ett massivt himmelskt instrument, och hon är intonad kosmiskt. Hon vibrerar på en viss oktav av himmelska ackord, och därför vibrerar hon frekvensvis på detta ackord.

Precis som er själ har ett unikt tonackord och vibrerar i det ackordet, och är fullt aktiverad när det ackordet ljudas, chantas eller spelas på ett instrument.

Jorden är därför då finjusterad in i solsystemet, ursprungsgalaxen, och till den Centrala Solen hon ursprungligen föddes in i. Jag talar inte om planeten som vi känner som Solen, utan de Centrala Solarna, som genljuder över kosmos och strålar fram och de synkroniseras till tonerna av den himmelska musiken från sfärerna, och de Gudomliga resonansbottnarna.

Jag personligen har utvecklat en stor respekt för Omniversums storslagenhet och på sättet det vibrerar med energikrafter. På tyska har de ett mycket kraftfullt ord (ljud) för hela Omniversum: DAS ALL!

Med andra ord ALLT är ALLT. ALLT vibrerar med LJUDET AV ALLT. ALLT innesluter och omfattar allt. Vad som sker nu med massinflödet av energiförändringar, då vi blir finjusterade för att bli ett mycket högre ljudande ackord, förstärkt av de stigande frekvenserna hos planeten Jorden, då hon blir upp-tonad till den ursprungliga ljudfrekvensen hon ursprungligen var skapad för, vi kommer börja märka att vi reagerar mer och mer på ljud, i vilken form det än kommer.

Något djupt inom oss kommer att börja känna denna vibrationella förändring, då allt blir mindre tätt och därför mindre solitt. De mycket långsamma, täta, och mycket solida formerna kommer att smälta bort.

Med det är det bäst att vara mycket selektiv med vilken musik och vilka toner ni tonar in er till. De som har haft Själsläsningar och Twin Flame-läsnignar från mig – använd ert tonackord. Spela det, chanta det och lyssna på det. Sjungande Kristallskålar är kraftfulla verktyg att tona in med in i er själs ljud och jordens ljud. Så är gongar, och instrument vilka vibrerar när man spelar på dem: violin, harpa, luta, gitarr, etc. Vibrationen från strängen genljuder energi. Er själ vibrerar på den högsta möjliga frekvenstransmissionen av det genljudande ljudet.

Vi vet alla att ljudet av vatten är lugnande och rogivande för spirit. Jag har under mitt arbete med energier och energifält förstått vissa koncept av jordens intonande system, och också börjat att förstå hur de Gamla förstod hur man använder vissa energipunkter på planeten för att finjustera sig själva och sin civilisation på enormt kraftfulla sätt.

Heka kosmos rör sig nu in i de högre frekvenserna av nya och högre ljudvibrationer, ackord, oktaver av ljud (vi har en mycket primitiv kapacitet att tona in till ljud och musik för vi förlorade tre fjärdedelar av vår förmåga att höra ljudfrekvenser med Atlantis fall).

Därför kommer vi bli uppgraderade nu, med Planeten Jorden, för att tona in kosmiskt till ett band av mycket högre ljudfrekvens.

Därför kommer de som tonar in till sitt INRE öra kunna höra ljud vilka deras yttre öron inte kan höra. Dessa är de himmelska högre frekvenserna av ackord, toner, musik.

Några av musikerna kommer att börja tona in till detta mer och mer och kommer att ge detta till mänskligheten i en form som kommer att föra med sig aktivering av det högre hörandet och förmågan att tona in, hos mänsklighetn under de kommande 50 åren.

Jag är så inspirerad av detta att när jag tonar in till det börjar min kropp, och cellen i min kropp att vibrera.

Det är en sådan enorm Renässans av mänsklig förståelse, som sker nu.

Tona in er.

(Judith Kusel)

http://www.judithkusel.com

http://www.judithkusel.com/readings for Soul And Twin Flame Soul readings.

http://www.judithkusel.wordpress.com

FacebookTwitterGoogle+Email

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...