Saul via John Smallman, 10 april

56

 

Fullständig ärlighet avväpnar en angripare.

2016/04/10 av John Smallman

Saul Audio Blog for Sunday April 10th

Mänskligheten väntar otåligt på att bli uppväckt! Fast, de allra flesta är fortfarande omedvetna om denna överhängande och efterlängtade händelse, vilken är av en enorm betydelse i det övergripande systemet. Men på ett djupare plan, har ni aldrig glömt att alla är En, alla vet att uppvaknandet är nära förestående, därav otåligheten. Ganska paradoxalt. De av er som har hållit Ljuset högt – Ljusarbetare och Ljusbärare – och de av er som har känt att en förändring är på gång, och arbetat heltid med att genomföra den. Som ni vet, har den kritiska punkten passerats, balansen har förskjutits, och mänsklighetens uppvaknande är verkligen nära förestående. Inom illusionen, där de flesta av er lever sina liv, arbetar för att betala räkningar och stödjar era familjer, är tecknen inte uppmuntrande, eftersom de traditionella medierna oavbrutet fokuserar på konflikterna – militära, politiska, ekonomiska och sociala – vilka verkar infektera och röra alla delar av världen. Som ni så ofta har fått höra från många ”gamla visa män”, ”ingenting är som det verkar.” Och det är sanningen! Men bara där illusionen är inblandad.

Hur kan något av det ni upplever ha någon förankring till verkligheten? Verkligheten är Kärlek, är Gud, är Källan i vilken och från allt uppstår! I verkligheten är allt känt, det finns inga mysterier, Kärlek, Gud, den Högsta Intelligensen som omfamnar alla villkorslöst, utan att döma, eftersom alla är skapade av Gud och är därför på alla sätt perfekta. I illusionen är så mycket dolt under den mörka slöjan som verkar skilja er från Gud, att det blir omöjligt att se sanningen, eftersom hela syftet med illusionen är att separera, att dölja, att hyckla!

Under hela ert jordiska liv är ni – varenda människa – under ständig väckning, ni har blivit väckta, men ni har valt att ignorera, förneka eller inte höra! Inom illusionen, mardrömmen eller drömmen som ni upplever som verklig, är det mycket obehagligt att höra sanningen, och då blockerar ni er. Ni har valt att ha spelregler som framkallar känslan av separationer – i kroppar som utan tvekan är separerade, och erfarenheter från egna individuella smärtor och lidanden, ensamma och förlorade – och som tycks kräva er tystnad! Gunga Inte båten, gör inte vågor, fråga inte, berätta inte. . . som i Hans Christian Andersens historia ”Kejsarens nya kläder.”

Nu när viljan att stödja systemet faller sönder, då mänskligheten inte längre är villig att lida i tysthet, som när några få höll er förslavade. Alla skelett som samlats i mänsklighetens garderober, av skam och oärlighet, är avslöjade och kan inte längre döljas. Alla har någon gång i sitt liv varit oärlig, och har sedan försökt dölja sin skam. Skam är en aspekt av dömande, det är ett sätt att styra människor, eftersom det inte finns någon som inte har, i sina egna ögon, gjort något skamligt. Skam möjliggör och uppmuntrar utpressning, och ju mer makt eller ju mer inflytande personen har, som har något skamligt att dölja, desto effektivare kan utpressningen bli.

Fullständig ärlighet föregår utpressning. Men rädsla föregår fullständig ärlighet. Det verkar vara en moment 22-situation. Det är det inte! Fullständig ärlighet avväpnar varje angripare. Oärlighet, korruption och hemliga egenintressen, är vapen som kan användas mot er, och ofta vid de mest olämpliga tillfällen. Inom illusionen verkar det som om ni inte kan lita på någon! Men separationsspelet som är illusionen är inte verkligt.

I verkligheten är ingenting dolt, det finns inga skelett i garderoben, eftersom det inte finns några garderober. Detta är en skrämmande tanke för många som är fångade i illusionen, och i spelet de spelar, eftersom för att kunna spela framgångsrikt måste man förställa sig, ljuga, och fuska. Det ligger inte i er natur, och det känns mycket obehagligt när ni deltar i dessa spel. Ändå verkar alla andra vara med på att spela med dessa regler, och det verkar som om ni inte har något val. Om ni vill lyckas, om ni vill få de belöningar som systemet erbjuder, måste ni fuska, i smyg.

Nu inser många äntligen, att de belöningar som systemet erbjuder är förödande! Om ni inte kan vara ärliga mot er själva och de belöningar ni får, förändras allt nästan omedelbart till en dålig smak i munnen. Ni har svikit er själva för att få dem. För ett tag kan ni lura er själva, och försöka få ytterligare belöningar, från de ni förväntas samarbeta med, vilka ni då egentligen lurar. Ni har vunnit, de har förlorat – villka smarta och magnifika varelser ni är!

Så småningom inser ni att ni inte har några vänner, bara fiender, och separationen är genomförd! Det kan tyckas som att ni har vänner, eftersom ni regelbundet associerar er med andra som är lika drivna i att lyckas, och som verkar stödja er, men när ni misslyckas eller inte längre kan ge dem den makt och det inflytande de vill ha, dumpar de er och går vidare.

Illusionen är en plats där förtroende regelbundet sviks, utan ett ögonblicks betänkande, då den som sviker er förstår att det inte kommer att bli några mer fördelar. Illusionen är en galen och helt overklig miljö som orsakar enormt lidande för miljarder, av ledare, konspiratörer och ränksmidare, som ägnar sig helt åt sitt eget egoistiska förhärligande, och går hårt fram mot alla som motsätter sig dem.

Ni kan se bevis för detta runt omkring er, i varje nivå av hierarkier. Rygghuggande är vanligt. Den goda nyheten är att människor nu vaknar upp och förstår det vansinne som verkar styra deras liv, och de väljer nu att sluta spela dessa smärtsamma och ohederliga spel. Den gamla ordningen håller på att kollapsa under tyngden av sitt eget fördärv. När korruptionen har brett ut sig tillräckligt mycket, som den har nu, blir lukten som följer av förruttnelsen outhärdlig, och människorna flyr.

Det går snabbt att förstå att lukten faktiskt är ganska lokaliserad, och när förfallet upphör – av jord är du kommen och jord ska du förbliva – då försvinner lukten, och början på ett nytt och betydligt mer öppet sätt startar, som gör att vi kan frodas i harmoni, och genom samarbete.

Mänsklighetens uppvaknande är en kollektiv rörelse, bort från den utspridda korruptionen av gamla tider och in i en ny era av kärleksfull acceptans, där människor av olika ras, hudfärg, trosbekännelse, politiska och ekonomiska filosofier samlas, för att förstå varandras behov och med kraft försöka tillgodose allas behov, så att ingen blir fråntagen sina rättigheter eller blir åsidosatt .

Allt eftersom den Nya Tiden växer fram och mognar, kommer Kärleken att vägleda alla världens folk i ett harmoniskt samarbete, som en stor kör och orkester som utför en himmelsk komposition, där alla har en viktig och oersättlig roll. Förbered er för att höra en musik som ni aldrig har hört förut – er glädje och förvåning kommer att överväldiga er.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...