Brendas blogg via Brenda Hoffman, 11 april

Bild t Michaels text

Brendas blogg, 11 april 2016
via Brenda Hoffman

Mina Kära!

Jorden skiftar snabbare än det förväntades, även för sex månader sedan. Men eftersom ni är en del av detta skifte är det svårt för er att notera förändringen.

Ni har länge hoppats på och drömt om det som sker nu. Men denna förändring sker så långsamt, i era tankeprocesser, att ni inte inser att det händer. Er varelse är lite som hjulen på en bil, som rör sig så snabbt att ni har svårt att se att hjulen snurrar.

Denna förändring är av perspektivmässig och fysisk natur.

Kanske det kommer att hjälpa er att förstå bättre om ni kommer ihåg er ungdom. Varje månad var ni lite klokare och mest troligt, förändrades ni fysiskt. Ni kommer inte ihåg tillväxten eftersom ni var av denna tillväxt. Allt ni visste var att byxorna behövde förlängas eller att er mamma suckade eftersom er tillväxt nödvändiggjorde nya kläder.

Så det är nu. Vi observerar er tillväxt och förändring, även om inte ni kan. Ni är på en mycket annorlunda plats än för sex månader sedan. I sanning, ni växer snabbare än ni trodde eller vi förutsåg. Så det är helt förväntat att ni gör anspråk på ert nya liv NU. Precis som det var sant när ni var tonåring och era föräldrar behövde införa restriktioner för era sociala aktiviteter, eftersom ni kände er mer vuxen än ni var.

Det är inte för att säga att ni inte utvecklas snabbt, utan i stället, att ni ännu inte känner er själv tillräckligt bra, för att göra anspråk på helheten av er nya varelse.

Ni fortsätter att träna med er nya datorprogramvara. Och får på så sätt tillgång till färdigheter ni inte insåg att ni skulle få tillgång till i denna jordlivstid. Ni är mycket mer avancerad än ni trodde var möjligt, men ännu inte tillräckligt avancerad för att flyga in i etern, utan ett band till jorden.

De flesta av er bekräftar att ni är av jorden och återför jorden till himlen, Universumen – inte som ett barn utan som en fullvärdig medlem i Universumen.

Vad ni har problem med att förstå är att ni är ännu inte är ”vuxen” nog, i den universella meningen, att flyga själv in i etern.

Ni har länge flugit genom Universumen i era nattdrömmar och dagtidsmeditationer. Ni har anslutit er med olika varelser. Ni har skapat skenbara mirakel. Men allt detta är bara en tonårings skicklighetsnivå som ni fortsätter att expandera dagligen – och som ni expanderat kraftigt de senaste veckorna.

Det är dags för er att erkänna ert behov av hjälp till denna nästa fas. För denna fas är lite som er första dejt. Även om första dejter ofta skildras via media och beskrivs av vänner, är era erfarenheter aldrig exakt desamma som en annans.

Ni har länge drömt om friheten i denna nästa fas, men ni är inte riktigt där ännu.

Så många av er behöver antingen en viloperiod mellan Universell energiassistans och / eller information som ges till er via era Universella källor, eller så är ni förvirrad över er nästa fas.

Er nästa fas är er första solo-resa in i det okända av er fysiska varelse. En solo-resa som kommer att vara lite annorlunda för var och en av er – precis som er första dejt eller första kärlek var olika för var och en.

Vi kan föreskriva en allmän sensation eller känsla, men hur och när ni genomför den här nästa fasen är helt upp till er.

En del av er behöver mer vila. Andra av er väntar lite, av en mängd olika skäl, inklusive rädsla för det okända. Och ytterligare andra, hålls tillbaka av era Universella sponsorer för att ni inte har slutfört en tidigare fas – framför allt, er jorddröm-skapelse.

Denna övergång är mycket som ert skol-liv. Även om ni kanske vill gå vidare från den här lektionen till den där lektion utan den föregående, är detta inte möjligt eftersom ni inte skulle ha strukturen för avvikelser från normen för den lektionen, utan språngbrädan som ges av era lärare.

Ni är balanserad och gör er redo för nästa fas även om ni ännu inte inser hur avancerad denna fas är, och de konkreta kraven för att uppnå den. De av er som ännu inte skapat er jorddröm kommer att upptäcka att ni kommer att vilja det nu.

Inte för att ni måste, men eftersom ni börjar förstå vikten av er jorddröm i skapandet av er Universella varelse. Utan er jorddröm skulle ert Universella liv i detta liv, vara mycket som att säga hej till den första unga pojke ni finner attraktiv, följt inom några sekunder av er första dejt med kraftig fysisk interaktion. Kanske det hände en del av er. Men vi vågar gissa att om det var så, trängtar ni lite efter upptäcktens sötma som kunde ha varit, i er rätta tid och er intressenivå.

Så många av er rusar till nästa fas på grund av den senaste tidens energier. Inte för att det nödvändigtvis är vad ni kommer vilja i framtiden, utan för att ni är ”redo att sätta igång” utan de nödvändiga förutsättningarna.

Ha roligt. Det är ingen brådska. Ni kommer inte rädda världen mer om ni rusar in i nästa fas, än ni kommer om ni ignorera det. Ni alla rör er snabbare än väntat av er eller oss.

Det är tid att sakta ner och njuta av åkturen – ungdomens första söta, oskyldiga kyss, som ni nu kanske vill passera, men som ni sannolikt kommer längta efter senare. Det är ingen brådska. Det finns inga extra poäng för att rusa från en fas till en annan.

Ni är en fysisk varelse. Låt det vara så. Och tillåt sedan er själv att skapa er jorddröm – er belöning för ett väl utfört arbete. Ett jobb som kommer att fortsätta i glädje om, och endast om, ni inte känner er använd och missbrukad.

Att gå framåt utan att belöna er själv, kommer mer från er omvårdande / offer-hållning.

”Jag måste rädda världen genom att göra detta utan förväntningar om något annat än inre känslor av ett välgjort jobb” är SÅ igår.

Växla till idag. ”Jag älskar mig, jorden och Universumen lika mycket. Så jag kommer inte utarma mig själv eller neka mig mer än jag skulle förvänta mig samma sak av andra, jorden eller Universumen.”

Ni fortsätter att spela 3D-vinna / förlora-spelet trots alla ansträngningar för att uppmuntra er att gå till vinn/vinn. Så ni behöver ett litet driftstopp för att förnya era övertygelseprocesser och åtgärdslägen. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...