Mästare Lanto via Jahn Kassl, 27 maj, 2023

 

 

Meddelande från Mästare Lanto

27 maj 2023

VAD DU TROR BESTÄMMER DITT ÖDE

De som ständigt varnar och målar de verkliga eller imaginära farorna på väggen tjänar omedvetet ofta den makt de bekämpar. De är ställföreträdare, eftersom rädslan de skapar genom sina aktiviteter leder till att människors medvetande förlamas. Den fria sikten över helheten, över den stora bågen, har bara den som går ut ur stridszonen. En överblick är endast möjlig utifrån och en överblick är lämplig! En krigare på slagfältet är en fånge i spelet. Han kan modigt stå upp för det eller det, men en sund distans till aktuella händelser är sällan möjlig. Det är därför det nu handlar om att regelbundet koppla bort sig från aktuella händelser och gradvis frigöra sig helt från det. Alla frågor har inte med dig att göra, tvärtom, för jag säger till dig: Nästan ingen sak har med dig att göra!

Vad tror du avgör ditt öde?

Porten till frihet

Stora saker tillkännages tyst. Det händer att allt förändras för att den enskilda människan förändras. Denna vilja blir allt tydligare. Många, väldigt många människor vill och kommer att bryta sig in i medvetslösheten i det gamla livet och avsluta den.

Älskade person,
Det är väldigt lätt att ändra något. Om du visste hur lätt detta är i verkligheten, skulle du inte längre ha rädslor och alla bekymmer skulle blekna. Varför är det lätt och vad består denna lätthet av?

Genom att bli medveten om din styrka och kraft. Detta är nyckeln till varje dörr och dörröppnaren till frihet.

Det enda hindret på vägen till kunskap är de till synes oöverstigliga blockeringar som har byggts upp för ditt medvetande, de är inte mycket mer än en illusion, en konstruktion av ditt sinne, ditt ego, den rädda delen av ditt väsen.

Detta område utövar en relativt stor makt över dina beslut. Hur kan det vara så?

Vem och vad tror du på?

För att du ger mer tilltro till rädslorna än att älska – kärlekens makt och kraft i dig. När jag säger att det är lätt att ändra på det handlar det bara om att justera ditt fokus – bort från rädsla och oro, mot ditt gudomliga centrum och din intuition. Skifta din uppmärksamhet och ändra ditt fokus!

I början måste man vara medveten om det och göra det väldigt medvetet!

Du måste erkänna att du med din uppmärksamhet alltför ofta letar efter liv i förgiftade vatten. Du måste inse att det är upp till dig varför du mår bra en dag och sedan dåligt igen. Det är din spridda energi som producerar denna ogenomtränglighet.

Om du är centrerad så finns det varken dåliga dagar eller dåligt humör. Det är upp till dig ensam att veta hur du känner dig, för det du orienterar dig mot kommer i slutändan att bli ditt öde.

Är det gudomliga ljuset din vägledare eller är de ljusfattiga verkligheterna, åtskilda av Gud, fokus i ditt liv? Att bara se något eller engagera sig i handlingen är två olika saker. Det är därför processen att bli en gladare person, en friskare och mer medveten person, är så enkel: du behöver bara skifta din uppmärksamhet.

Inledningsvis kan du ha abstinensbesvär. Du kanske missar bilderna från den gamla negativa världen. För de människor som arbetar sig igenom det gamla är ofta missbrukare som behöver skräcken i omvärlden för att inte behöva titta på den olösta smärtan inom dem.

Lämna stridszonen!

De som ständigt varnar och målar de verkliga eller imaginära farorna på väggen tjänar ofta omedvetet den kraft de bekämpar. De är ställföreträdare, eftersom rädslan de skapar genom sina aktiviteter leder till att människors medvetande förlamas.

Den fria sikten över helheten, över den stora bågen, har bara den som går ut ur stridszonen. En överblick är endast möjlig utifrån och en överblick är lämplig! En krigare på slagfältet är en fånge i spelet. Han kan modigt stå upp för det eller det, men en sund distans till aktuella händelser är sällan möjlig.

Det är därför det nu handlar om att regelbundet koppla bort sig från aktuella händelser och gradvis frigöra sig helt från det.

Alla frågor har inte med dig att göra, tvärtom, för jag säger till dig: Nästan ingenting har med dig att göra! Du bestämmer vad som har med dig att göra. Varje person har rest till denna värld med specifika uppdrag och så handlar det om att erkänna och leva efter dem.

Alla är inte heller revolutionärer, inte heller är varje tyst samtida vittne det. De många nyanserna gör det. De många individuella orderna av ljusmänniskor, som bryter upp det stela systemet i sin gränslösa mångfald.

Att bryta upp så fort individen har accepterat sina specifika ålägganden och börjar leva efter dem. Det är väldigt enkelt och ändå är det enklaste så svårt för många människor! Varför är det så?

Eftersom människan tenderar att undvika det enkla. Hon undviker det eftersom det hon inte förstår verkar mer trovärdigt för henne än det som flödar ur klarhet och visdom inifrån henne.

Det komplicerade är alltid uttänkt av människan, det enkla är alltid av gudomligt ursprung. Människan har dock levt i omvänd ordning i evigheter. Ju mer komplicerat något verkar, desto mer trovärdigt är det.

”Det jag inte förstår, det behöver jag inte ta itu med heller!” tänker människan och ser därför inte hur lätt den här världens svårigheter skulle kunna övervinnas. Dröjandet i ursäkter och acceptansen av maktlöshet gör att människor fortsätter att växa i skenbar frid. Livet är annorlunda, livet är annorlunda:

Ursäkter för att behålla offerstatus, ursäkter för att slippa sin egen transformation, ursäkter för att kunna fortsätta sova i medvetslöshet – detta är ovärdigt en person.

På detta sätt fortsätter ditt karmahjul att snurra. Liv efter liv kommer du att återfödas till att sova.

Gå in i återgångsrummet!

Men tiden för lång sömn är förbi! Fler och fler människor går in i reflektionsrummet och matas in i självkännedomens dragning.

Denna process har en enorm dimension för individen och en ofattbar explosiv kraft för världen som är byggd på sand.

Idag blir fler och fler människor medvetna om sin faktiska styrka och kraft. Så det är plötsligt väldigt lätt för fler och fler människor att namnge det onda, att känna igen de som gör det onda och att skilja dem från detta område av skapelsen.

Du kan ändra allt omedelbart om du omedelbart gör dig av med din rädsla för din kraft och ditt ljus!

Det är vad alla ansträngningar handlar om, det är vad det handlar om när det står: Flytta och ändra ditt fokus bort från rädsla till kärlek!

På så sätt förändrar du världen till det bättre. Det finns inget annat sätt.

Förstod du det, älskade person?

I oändlig kärlek
MÄSTARE LANTHO
Guardians of the Awakening People

Från jordens inre

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *