Babaji via Jahn J Kassl, 10 juni, 2018

ÄLSKADE MÄNNISKOR!

Mindre är inte tillräckligt! (Less is not enough!) Det här är budskapet: Kasta bort alla begränsningar, frigör alla blockeringar och släpp taget om alla rädslor! Jag stödjer er i att göra detta; steg för steg och nivå för nivå. När den sista delen av tvekan, hat och avundsjuka har lämnat er, börjar era liv i Guds ljus.

Jag är BABAJI

HUR MAN KOMMER ÖVER INAKTIVITET OCH BLIR AKTIV

Jag är här mitt ibland er! De följande orden är laddade med energi och ljus, med gudomlig frekvens; så det är högst viktigt att ni tar in den här höga frekvensen och accepterar den. Det är nödvändigt att släppa taget nu om den här lågfrekventa  världens inaktivitet och att uppnå nya nivåer av ”aktivitet” genom ljusets och kärlekens höga frekvens.
Det här meddelandet bjuder in er till att plocka fram nytt mod och att komma över all tvekan, såväl som hopplöshet, som sprider sig bland människor vid åsynen av den rådande situationen här på jorden. Jag måste komma och berätta för er:
Det finns ingen anledning till att ge upp halvvägs genom förändringsprocessen, bara för att några av er tycker att det tar för lång tid och för att det för många av er, verkar som om det tar alltför lång tid innan de stora skiftena kommer.
 
Det här är fel attityd och fel slags närmande till den händelse ni kallar ”uppstigning”. Hur kan ni ”tämja” er otålighet, eller helt och hållet befria er från den? Hur kan ni komma över er inaktivitet och möta de rådande förhållandena i det dagliga livet på ett lämpligt sätt? Jag säger till er: Lösningen finns inom er! Lösningen ligger i att ifrågasätta de tidsbegrepp ni programmerats med, era övertygelser beträffande uppstigningen och era åsikter. Ni måste i grund och botten inse i allt detta att ni inte kan förstå det sätt som världen fungerar på, förrän ni förstår det sätt som er inre värld fungerar på. Ni behöver ta itu med er inre värld, tills dess att ni har uppnått klarhet på alla nivåer och blivit medvetna.

MINDRE ÄR INTE TILLRÄCKLIGT!

Idag tenderar många av er att stanna upp halvvägs. Många ger upp, eller funderar på att ge upp. Mitt i den här världens skifte, lämnar människor åkern ”halvbrukad”. Hur kan ni då förvänta er att skörda frukter eller bärga skörden? Det här budskapet bjuder in er till att fullborda er andliga väg in i ljuset idag, här och nu – i det här livet. De här orden och den här platsen (refererar till den platsen där kanaliseringen gjordes) är laddade med den höga frekvensen av ”uppvaknandeenergi”, så att ni aldrig mer behöver tvivla på nödvändigheten av er fullständiga transformation i ert dagliga liv.

Så snart som en individ är redo för det, kommer allt som lurar i skuggorna att komma upp i ljuset. Den här stärkande och uppmuntrande informationen aktiverar den inre beredskapen; den leder er till en ny nivå av ”aktivitet”.  Det är nödvändigt att ni vid alla tidpunkter är redo att arbeta mot att öka er medvetenhet och att ni inte tillåter det dagliga livet att hindra er från att göra detta. För detta, är en viss grundläggande frekvens nödvändig – och den här frekvensen är tillgänglig för er från och med nu. För att summera detta i en mening: Ni måste nu ta de största stegen och förbli fast beslutna om att främja er egen healing. Mindre är inte tillräckligt!

REVOLUTION OCH EN ENGÅNGSHÄNDELSE

På grund av det som sker i världen, ger jag er detta:

1) En revolution håller på att byggas upp.
2) Den här revolutionen kommer att äga rum samtidigt världen över.
3) Den här revolutionen kommer att vara över inom loppet av några dagar – efter detta kommer allting att vara annorlunda.
4) De som lever med Gud och aldrig förnekar sitt eget ljus, kommer att förbli oskadade genom alla revolutionens händelser.
NÄR KOMMER REVOLUTIONEN?

5) När alla talar om fred och när alla människor tror att den mörka sidan har vunnit över ljuset.

En engångshändelse byggs upp och det är nödvändigt att vara förberedd för den. Genom att bjuda in mig i era liv och genom att öppna er själva villkorslöst för sanningen, lägger ni grunden för nuvarande och framtida existens. Ni har blivit sända till dessa tider med ändamålsenliga uppgifter och medan ni uppfyller dem, är ni åtföljda av BABAJI, SOM ÄR JAG. Jag älskar er oändligt.
BABAJI
OM NAMAH SHIVAY

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...